http://balans.bg/6004-faktura-ot-2013g-otlojeno-dds-oschetovodjavane/

В този линк е даден и пример за начисляване на отложеното ДДС по фактурата през предходната година чрез разчетна сметка.
Да приемем, че фактурата / с дата от 2015 г. / е за стоки на стойност 1000 лв данъчна основа и 200 лв ДДС.

2015 г.
ДТ 304 / Кт 499 - с данъчната основа

2016 г.
ДТ 499 / КТ 401 - с данъчната основа
ДТ 4531 / КТ 401 - с ДДС-то по фактурата

Номерата на сметките , разбира се, са според индивидуалния Ви сметкоплан. По този начин отразявате заприхождаването на стоките по дебита на с/ка 304 в  годината на получаване на същите - 2015 , а за целите на ДДС отлагате упражняването на правото на данъчен кредит в следващите 12 месеца / в случая следващата година- 2016 /.
По отношение на ползването на данъчен кредит по фактурите нямате проблем да осчетоводите фактурите през 2016, ако сте в законоустановения 12 месечен период. По отношение на ЗКПО , формиране на финансовия резултат и изработване на ГФО за 2015 следва независимо от осчетоводяването на фактурите през 2016 стоките да бъдат начислени през 2015.
Праг на същественост е 350 - 400 лв. т.е. по-малък от приетия по счет.политика, който е 700 лв. Искам да ги водя като ДМА, да се виждат като такива, а не като разход.

Е, как ще ги водите ДМА като счетоводната Ви политика говори друго...
Значи,
ако счетоводната фирма продължи да си подава всички необходими декларации и документи, няма заплаха за работничките?
А на фирмата се трупат задължения, лихви и т.н.

Точно така . :good:
 Или си попълвам декларация 1 както всеки месец без да намалям сумата на ДОД а само в декларация 6 си приспадам тези 40лв.

 :good:
Равнението трябва да е само по отношение на осигурителните вноски, но не и на ДДФЛ.
На багер е подменена стрела,която е закупена с фактура с начислено ДДС с данъчна основа 35 000 лв. и 7000 лв. ДДС.Старата стрела и новата стрела са със едни и същи технически характеристики.Въпросът ми е-подобрение на багера или текущ ремонт?

Тази думичка " подменена " май решава нещата - не става дума за подобрение, а за привеждане на актива в работно състояние след счупването на частта. Без тази стрела и подменянето и ДМА не може да функционира.Споделям мнението на свои.   :smile1:
Намерих го и го прикачам за тези, на които ще е необходим. :smile1:
Търся на сайта на АСП образец " Приложение №3 към т.29 във връзка с чл.40 от ППЗСПД". Същият представлява опис на раздадените от АСП ваучери на майки , които ваучери АСП ще осребрява. Ако някой има такъв моля да го постне, че нещо не го намирам......Благодаря предварително !  :smile1:
Моля, някой ако знае да ме посъветва как да постъпя.

Подайте си сега по електронвен път корекция на Д1 като чекнете, че не е задължително подаването на Д6. Този пропуск не променя Вашите задължения за осигурителни вноски. :smile1:
Такива неща дискутират ли се преди Коледа???  :yes3:

Като гледам СИС-а - да, има промяна в самия формуляр. Смятам обаче, че СИС се издава при всяко плащане и не виждам причина този формуляр да изисква друг подход. Има си дата на издаване, а по-долу ще поясняваме тримесечието, през което е изплатена сумата .
Не е обобщена за годината. В горната час е разграфено да избираме тримесечие, а в същото време ФЛ трябва да пише месец (т.3.от частта, която попълва ФЛ)

Аз отговорих за служебната бележка, а сега се вглеждам, че става дума за СИС / моля за извинение /. Сега ще видя СИС-а.
Е, супер - няма ги вече тримесечията и бележката е обобщена за годината. Миналата година пак имаше нов образец, но нищо не съм преиздавала - нямаше проблеми с вече издадени бележки. Не вярвам и тази година да трябва да преиздаваме вече издадени служебни бележки. Според мене / така на прима виста / ще издаваме една бележка за годината.
Медицинската апаратура се смята за остаряла след 7 години употреба. Това значи ли,че реалния полезен живот на актива  трябва да бъде 7 години, и от това следва  счетоводните амортизации - 15 %.

Имайте пред вид, че чл.55 ЗКПО регламентира максималния размер на годишните данъчни амортизационни норми.

ЗКПО
Чл. 55.
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:
.................

Вие бихте могли да определите  данъчна АН , която да е еднаква със счетоводната АН , ако не желаете те да са различни и това отговаря на Вашата счетоводна политика.
 :good: Благодаря delphine и Весели празници :)

Благодаря ! Весели празници и много здраве !  :wave:
Здравейте,
СОЛ е осигуряван през 2015г. на 420лв. вместо на 550лв. Сега трябва да направя корекция на подадените Д1 за миналите месеци през 2015г. Подавам си направо коригиращите Д1 с осиг. доход 550лв., нали?  :blush: Няма заличаване на вече подадените?

Правилно - подавате обр.1 с код корекция и осиг. доход 550.
не, не упражнява!

Има наети лица ли ?
Не, не сте задължена да правите регистрация в НОИ.Електронното подаване на документи за обезщетения не е задължително дори и да имате КЕП. Във връзка с броя на лицата, за които подавате информация можете да предоставяте същата на хартиен или електронен носител / но не задължително по електронен път /.