Да използвам темата , за да не отварям друга. Опитвам се да прехвърля архив от един на друг компютър.Става дума за Делта ПРО . Архивът е копиран на флаш памет и го прехвърлям чрез стартиране на Архиватора и опцията възстановяване от файл.Стига до определен процент възстановяване и ми дава грешка .
Изписва ми: Alter Database is not permitted while a database is in the Restoring state.
Опитвам се сама да се справя, но за момента безуспешно. Дали някой не се е сблъсквал с точно такъв проблем и да може да даде идея ?

Само да добавя, че същата грешка дава, ако запиша архива в папката с архивираните данни от архиватора и вместо от възстановяване от файл ползвам само възстановяване.
Обр.1 за СОЛ ли е или за наето лице ?
Да разгледаме продажбата на автомобила във връзка с чл.26 ЗДДС.

Чл.26. (1) Данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
...........
(5) Данъчната основа не включва:
.............
4. сумите, платени на доставчика за покриване на разходите, направени от името и за сметка на получателя, когато тези суми са посочени изрично в счетоводството на доставчика;

Очевидно тези суми за застраховката не са направени от името и за сметка на получателя и са извън хипотезата на ал.5 т.4.
В по-горе посочения линк става дума наистина за наем, но логиката е същата.

Скрит текст :

Съгласно чл.26 ал.5 т.4 ЗДДС сумите на застраховката не влизат в сумата на данъчната основа, ако са направени от името и за сметка на получателя на доставката и са елемент от данъчната основа, ако това не е изпълнено.Така мисля.
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/145297/255722

"........префактурирането на разходи за имуществени данъци, такси и застраховки не са елемент на данъчната основа на доставката и не следва да се облагат с ДДС (т.е. за префактурирането не следва да се издава фактура по смисъла на чл. 114 от ЗДДС, а първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси)."
".......плач по дейност, която е изконно адвокатска........"

Звучи доста "ретро" и с привкус на "античност" - сякаш тази дейност е от създаването на Българската държава , а не е нещо, което динамично се променя с времето като всяка друга дейност.Едни професии изчезват, други се появяват, трети се видоизменят  - времето налага своите правила и закони, а ние искаме всичко да сведем до "изконно" и "вечно зададено" .
Нещата вървят към абсурдното положение една декларация на физическо лице да не бъде подадена, ако данъкът не е изчислен от счетоводител, а декларацията не е написана от юрист/адвокат.

т.е ДОРИ и да не са платени ПАК трябва да впиша в справката(????не съм сигурен смятам че само когато са излатени май тогава се вписваше???)

Сигурността би била налице, ако само се прочете чл.73 ЗДДФЛ. :smile1:

Скрит текст :
В справката по  чл.73 се включват сумите, които са гласувани за разпределение на дивидента при вземане на Решение за това. Включването им няма общо с факта на изплащане на дивидента. В този случай, ако решението за разпределение на дивидент е взето през 2014 независимо от изплащането/прихващането следва да ги отразите и в справката по чл.73.
Здравейте всички. Ще си позволя да ползвам темата, тъй като става дума пак за дарение.
Към края на годината засякохме, че фирмата ни ще е на около 35000лв печалба. Направихме дарение за 3400лв (спазвахме правилото за 10% от печалбата). Дарението е осчетоводено като разход и съответно печалбата става 31 600лв. Сега попълвам декларацията по чл.92 и се получава, че дарението ни е повече от признатото. Правилно ли е да е така? Справката за дарения винаги ли се попълва или само когато си знаем че дарението е по-голямо от данъчно признатото? :hmmm:

Всъщност точно това е следвало да предвидите - дарението е счетоводен разход и е следвало да намалите прогнозираната печалба с него и тогава да определите размера му теоретично.Разбирам, че предварително сте искали да го направите в размер 10 на сто от печалбата.
Здравейте!Как трябва да се тълкува,че ФЛ получило заем над 10000 лв трябва да го декларира в ГДД?Ако лицето е СОЛ и не подава такава декларация,трябва ли само заради заема,да подава?И аз как да разбера,СОЛа,ако не ми каже-има ли или няма такива заеми?

Точно така - трябва само заради декларирането на заема да подаде ГДД и разбира се, "доброволно " да си признае , че има такъв.
Просто трябва да обясняваме още нещо........извън счетоводството на фирмата, ама това би трябвало адвокатите май да го правят.......
Delphine, прати некой лев за консултацията, та да събирам за глоби : )  :wink1:

Прати сметка или ме упълномощи нотариално да ти платя глобата. :lol:
Абе, няма ли вариант докато го приемат това нещо да изкараме някой курс....за юристи дето са и адвокати.

Благодаря !
И коригиращата без преди това да е подадена редовна е приета ли ?
Пак ще попитам по друг начин.
Мога ли да занеса упълномощаване без нотариална заверка и без искане за данъчно-осигурителна информация и това ще е ли достатъчно да си подавам обр.6/13 на лицето ?
Иначе си имам ПИК за други данни и цели.
Плюсвам те, create , въпреки , че даваш консултации без да си адвокат !

И даже за още една ще те помоля - това упълномощаване по ЕГН дали може да е без искане за данъчно-осигурителна информация имайки предвид това, че лицето има ПИК и може да си гледа там, каквото му трябва ? Идеята ми е да мина без нотариално заверено пълномощно.
/ да питам, че е по-лесно вместо да чета.... /
Излиза, че ще доначислите суми БТВ, които няма да променят размера на дължимите осигуровки, а само ще се промени ДДФЛ, нетното възнаграждение в кл.34, данните за облагаем доход и ДДФЛ. Според мене следва да се подадат коригиращи декларации обр.1 за всички минали месеци, за които ще доначислите възнаграждение. Следва да се подаде и обр.6 с ДДФЛ редовна и дата - последния ден на месеца, в който ще доизплатите тези суми.
Относно давностия срок - можете да го спазите и да не плащате за целия период, но можете да решите да се издължите и въпреки него. И тогава горните процедури ще обхващат целия период, за който ще се върнете назад, независимо от давността.
Осигурителната книжка отпадна от 2009 , мисля, но до тогава си се попълва .
ДУК не е договор по КТ, не се подава увед. чл.62, не се попълва трудова, а осигурителна книжка.
".......Д6 за ДДФЛ за м.01.2015г. още не е подадена, за това мисля, че не трябва да подавам обр.6 с код К."


 :good:
Доколкото разбирам имате намаление на ДДФЛ за това лице с ТЕЛК.Сега ще подадете обр.1 с код К , но следва да подадете и обр.6 с промяната на ДДФЛ. При коригиране на ДДФЛ в намаление ще подадете обр.6 с код К и правилната сума на данъка. В записа и датата следва да е същата като на редовно подадената.  Не подавате обр.6 за осигурителните вноски, които не се променят .:smile1:
Според мене - не, защото системата би Ви дала съобщение, че нямате равнение на обр.1 и 6 / ако записите се дублират /. А с коригиращата обр.1 сега, доколкото разбирам, няма да подавате промяна на други позиции освен ДДФЛ. Наистина при обр.1 с код К при тестване не дава съобщение, че е коригиращ запис.
Но тогава съвсем коректно съм  взела решение за ПРО , без да мисля, че в бъдеще ще промените позицията си.

Искам да кажа, че не участвам в дискусията, за да изразявам неодобрение. Само искам да подкрепя мненията на тези, които се принудиха да вземат новите продукти под давлението на бъдещата несигурност.