Изглежда да е частично, но ако това лице има код да си провери болничния ще му стане ясно и точно как е изчислен и за какъв период е платен.
Говорете с обслужващата касовите ви апарати фирма и сторнирайте касовите бележки - така всичко ще е , както е действителното положение - стоката / ако е стока / дадена, парите - неплатени.
Всъщност този болничен не се ли издава точно затова, че жената вече е в състояние на неработоспособност по медицински показания ?
И аз мисля, че ако една жена има право на болничен за бременност и раждане то следва той да се издаде в точното за това време.
Да , а ако е инвалид със степен на инвалидност 50 и повече процента - не дължи и него до 7920 лв. след приспадане на НПР.   :smile1:
Да, като разход на фирмата е сумата от 420 лв.. :smile1:
Този болничен е като всеки друг - ако е за пръв път - представяте самия болничен лист, документ от банката за банковата Ви сметка и декларация за същата.
Според указанието, както е потвърдила и Далила , е така. Аз обаче съм подавала преди година коригираща с нулеви данни и след това редовна с правилните. Резултатът е бил  :thumbup: . Явно в този момент също като Вас , неразбирайки тогава точно смисъла на указанието съм го " преработила " , но е дало резултат  :smile1:.
"Да разбирам ли, че ако управителя е друго лице различно от собственика на ЕООД и има вписан ДУК, то тогава това лице и неговия ДУК трябва да се отпише от Търговския регистър "

Да, би трябвало .

" Изобщо процедурата такава ли е:
- лицето с ДУК подава молба до Еднолич собственик за освобождаването му
- решение на Еднолич собственик за прекратяване на ДУК със съответното лице
- подаване на съответните документи в Агенцията по вписванията
- прекратяване на осигурануето на това лице от датата на решението на Еднол собственик "

И аз мисля така относно процедурата в случая.
Ако лицето вече няма да бъде управител, то това трябва да се отрази задължително и в ТР - все пак нали ще има друг такъв ?
Датата на договора - предимство на съдържание пред форма  :thumbup:
Да, може - подава ОКД 5 , където декларира, че упражнява дейност, считано от дата....Полагането на личен труд на собственика предполага извършване на всяка дейност, свързана с дейността на фирмата, включително и управленска.

Предполагам, че няма сключен ДУК с определено в него възнаграждение, защото при това положение ще се осигурява и на двете основания.

нещо полезно по въпроса

http://balans.bg/2058-osigurjavane-i-oblagane-na-sobstvenik-i-upravitel-na-eood/
Може би е личен труд на съдружник, който се осигурява в друго дружество, в което е пак такъв ?
Точно така е.  :thumbup:


" Указания за попълване на обр.6
.......................
7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва буква „К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
С код корекция „К" не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение."

Тази част от указанията би трябвало да помогне........ :smile1:
За образец 1 може да подадете с код корекция верните данни, а коригиращата образец 6 с нулеви данни внимавайте да бъде със същата дата на изплащане на заплатите.
valldet ,

къде точно в Черно море извършвате тази услуга, че Черно море не е малко .......а и се стигна до обсъждане е ли или не териториалният шелф недвижим имот  :laugh: Докато не сме започнали да подаваме и декларация по ЗМДТ на този имот , моля поясни точно услугата като вид и място на изпълнение ...... :smile1: Иначе те руснаците си казали хората - не се начислява и толкова.  :ok:
Ако попадате в обхвата на чл.123 то подавате и съответното уведомление .
Да, със сигурност няма да се преизчисли обезщетението, защото довнасянето по ГДД е без ОЗМ .