Ако на вносната бележка пише името на служител на фирмата, в чиято сметка се внася, си е внасяне от касата в сметката.

Вероятно това е една нишка, по която НАП може и да тръгне и да реши да създава неприятности, но преди това трябва да има ясен отговор на въпроса " идентифицира  ли се физическото лице - управител или служител  на една фирма със самата фирма и най-вече с нейната каса ???
Още повече, че при вноски на пари самата банка като види в основание плащане по фактура взема такса като плащане от трето лице. Това прави със сигурност Райфайзенбанк примерно, а вероятно и други банки.
Това май вече не минава.

Така е - банката иска името на действителния вносител, но пък в основание може да се пише по коя фактура и от кой клиент и всичко е ОК.
1. След като е амортизирано ДМА-то,на каква стойност може да го продаде фирмата така че при ревизия да няма проблеми с продажната ст-ст?

Пазарната цена е тази, която ще ви гарантира спокойствие.

2.Правилно ли е това с удържането на ДДС-то от физическото лице купувач?

Бих се изненадала, ако има още хора, които се вързват на това. Може и да минава номера, не знам.
Това НЕ не може да се твърди така категорично още повече, че въпросът е много общо зададен и не се знае конкретиката по него.
Вижте СС 18 Приходи и т.7,1 - 7,3 от него.
Не променяйте Д1. Там се отразява кодът на дейността на фирмата , в която има най-много заети и няма общо с индивидуалния код на лицето. Това е кодът, който е определящ за МОД на осигуряването / определяне на основната дейност за целите на осигуряването / . Можете да направите допълнителни споразумения с хората и да приведете нещата в съответствие. Не мисля, че следва да подавате уведомления в НАП - те се подават за смяна на длъжността и срока на договора, а вие не правите нищо от това.
И какво ще стане като възразя, пак ще ме глобят според мен.

Кого искаме да защитим в случая - Вас или фирмата ? Защото , ако изхождаме от коректността следва да се подаде декларацията без уговорки.
Не помня някъдеда има изискване да се посочи по чия инициатива е прекратяването по чл.71/1. Но няма и забрана :)
Тъй като при определяне обезщетението за безработица има значение по чия инициатива е прекратен ТД, повече от желателно е да се направи такъв запис!

Напълно подкрепям това мнение и точно този аргумент ! :good:
Това е български ДДС номер. Фирмата е регистрирана в България за целите на ДДС!

Точно така.  :good:

към Росица :
Ползвате си ДДС-то и не съставяте никакъв протокол.
Сторнирането на таксите от страна на банката е малко като това да си издал фактура за предоставена услуга, ама понеже не е платена да решиш да си намалиш вземанията...

Нещо като да направят дарение на клиента...хахх
Ако имахме при нас извлечения със сторнирани такси и ние щяхме да сторнираме. Такива обаче нямаме, защото това сторниране става при закриване на сметката и е вероятно решение на банката да се процедира така в момента на служебното и закриване.
офтопик :Вероятно е въпрос на престиж банката да няма несъбрани вземания. ::)
 или да ги отразя като друг приход  със записване Разчети с банки на Други приходи?

Ей това повече ми харесва, че има и "документална обоснованост" . Иначе резултатът е един и същ.
Здравейте,

този процес го виждам на практика при лабораториите , които изпращат проби за определени изследвания в други лаборатории, които имат апаратура за това. На практика става точно описаното от Вас. Не виждам пречка освен, ако възложителят не поставя изискване самият стоматолог да е с умения и право да извършва  дадената услуга .
Имам предвид фактурата за закупени продукти, която е издадена на нашата фирма да се отчете като представителен разход като се внесат 10 % данък върху представителните разходи.

Това намирам за правилно решение в случая. Все пак на това честване едва ли са присъствали само работещи във фирмата , а и характера на мероприятието не бих определила като социален.
 През това време СОЛ-овете какво имат право да правят - да работят с храна за в къщи или да прекратят временно осигуряването си?

Според мене не трябва да спират самоосигуряването си - могат да работят , както си отбелязала , продавайки храна за в къщи .
И аз в петък ходих на място - не в София. Повсеместно е така, уви.
Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода.

започва от следващия, в случая имам фактура от м.10.2019г. мога ли да я включа  11.2020г.Благодаря.

Не можете да я включите през 11.2020 - правото на ползване на данъчен кредит е възникнало 10.2019 - тогава не сте го ползвали и остава да го ползвате следващите 12 месеца - от 11.2019 до 10.2020 вкл.
Ще се регистрирам на борсата за безработни но осигуровките за последните 12 месеца са ми на 4 часа. Ще имам ли право на обещетение?

Да, имате право на обезщетение.
Имам спорен казус - за мини багер фирмата закупува прозорци и врати, които могат да се свалят. Целта е и зимата да се ползва.
Отчитам го като увеличаване стойността на актива,

И аз имам в една фирма същата ситуация. Вратите и прозорците - въобще цялото остъкляване е направено по мерките на този минибагер и на практика не може да се ползват нито самостоятелно, нито да стават на друго съоръжение въпреки, че се свалят. Не бих могла да се аргументирам в случая с нищо в полза на това тези прозорци и врати да са разход.
Друг е въпроса, ако този минибагер вече е имал такива и се правят нови, защото старите са негодни за употреба. Случаят обаче ми се струва, че не е такъв.