НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Скрит текст :
Удържа се само ДДФЛ.
Законовото изискване е до 31 януари да удържите или възстановите реално данъка , определен с преизчислението. Стига да го направите до тази дата може и с ведомостта за 01.2020. Това обаче предполага плащане на заплати за 01.2020 до/на 31.01.2020.
До 25 януари могат спокойно да си поправят пропуска. :smile1:
 от начислени заплати м.12.2018г. - изплатени м.01.2019 до начислени заплати м.11.2019г., изплатени м. 12.2019г.

 :good:
Не е редно да му давам 2 бележки - една по ТД с нас и една по ДУК с другата фирма?

Защо да не е редно ? ДУК не е сключен като трудов , нали ? Или ...?
Кое според вас е най-правилното решение, моля за съвет?

По отношение на това на чие име да се закупи  имота - най-правилното е решението да се вземе от собственика. Аргументите днес за едно може да не са валидни утре...да си поеме отговорността.
По отношение на цената - в случаи на спорове, мислене и чудене - най-правилното е да се официализира реалната цена .
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка

https://bganaliz.com/zdds-tchl-97a/
от линка :
"В конкретния случай, когато предоставяте услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на трета страна – Швейцария не подлежите на регистрация на основание чл.97а от ЗДДС."

Не подлежите на регистрация по ЗДДС на основание чл.97А.
Според мен е правилно точно както го е описал/а becam,...

Толкова добре си го обяснила и изяснила - благодаря.
Просто се опитвам да си представя една фирма за разносна търговия каква работа си има да извежда и въвежда пари по подобни касови бележки, да сторнира и издава кредитни и дебитни известия / евентуално / . Не се учудвам като гледам практиката , че често се прави друго / всеки си е преценил риска /. И кой казва, че счетоводството не е наука / даже и изкуство / . :smile1:
Аз не знам какво става с вече издадената касова бележка като отиде разносвача и си коригират поръчката - едно се върне, друго се вземе...иначе много идеално заложено. Не, че няма дебитни и кредитни известия...
Да се върнем на въпроса - следва тогава тези суми от така издадените КБ да не се извеждат служебно, защото на практика никога не са влизали в касата. Аргументацията за липсата им ще е цитираният от tihomir.petrov текст.
Имам фирма с хранителен магазин - много доставчици носят или изпращат касовата бележка допълнително, а други имат мобилни устройства. Явно всеки е намерил своя "начин" . И двете неща не са по реда си - да издадеш бон преди да си получил парите / ами , ако не ги получиш / или да го издадеш постфактум.
 Принципно мобилните устройства решават проблема .
Предвид бележката от предишен работодател, която тя не ми представи на време преди годишното изравняване ...

Правилно сте я посъветвали . :smile1:
Да

Просто отговорете с цитат от ЗДДФЛ, че  лица с ТЕЛК се ползват единствено с данъчно облекчение, а от години вече няма такова понятие като необлагаем минимум - нали точно за това се въведе "плосък"  данък.
Нещо ми убягва - самото лице има ТЕЛК и освен за данъчно облекчение претендира и за необлагаем праг ли ?
От гледна точка на фактическата касова наличност чисто математически нещата са точни, но защо да се заприходяват в касата несъществуващи пари и да се прави тази гимнастика ? Или издайте фискалния бон при отчитане или просто помислете за мобилни устройства.
Ако сте прочел/а по-горе написания чудесен материал и споделяте мнението на автора - продължавате така. Ако Ви е обзело съмнението викате на помощ предпазливостта.
Здравейте!  Имам въпрос на който срещнах много различни отговори. Имаме две фирми на името на мъжа ми. И двете са на един адрес и не са по ддс . Мисълта ми е с новият закон трябва ли да минем по ддс или не ?

Не е за учудване , че сте получили различни отговори , ако въпросът е зададен точно по този начин. :smile1:
Въпросът ми е: Трябва ли да включа ДДС на покупките.
Не и при закъсняла регистрация , какъвто е случаят .
10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект...

Всички са регистрирани на един адрес.

Регистрацията на един адрес не го прави обект на дейността им.
Едно голямо благодаря !