Мисля, че предположението Ви е правилно. В началото на годината подавах ОКД5 на СОЛ като във Вашия случай, но той желаеше осигуряването да премине към втората фирма. Подадох декларацията като  чекнах вид осигуряване и в справката на лицето сега фирма А стои в позиция "активен без осигуряване" , а фирма Б "активен с осигуряване". При Вас е обратния случай и мисля, че не следва да отбелязвате въобще вид осигуряване.
Като подадете ще Ви помоля да споделите резултата. :smile1:
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г.) продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта...

Не знам това изброяване на определени дейности дали се отнася за всеки, взел билети за продажба...
"...билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт"

Замислих се и аз над този текст, но пък какъв нормативен акт ще задължава един магазин да продава непременно билети ? Ако беше,  да речем , театър задължително при плащане следва да издадат билет за постановката...Просто си разсъждавам...
Имаме фактура за закупените билети с отстъпка и начислен ДДС. Трябва ли да издаваме касова бележка за продадените билети и правилно ли е да бъдат заведени в сметка Стоки? Кои нормативни документи регулират тези продажби?

Вижте информативно този линк - може да Ви е полезен. Ако не бяхте купили билетите с фактура бих се замислила за касовата бележка, но сега мисля, че да - трябва да издадете такава и да заведете билетите в 304.
чл.73
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
В трудовата книжка записвате прослужено време от датата на започване на осигуряване до датата на прекратяване на ТД. Пишете трудов стаж без дните, непризнати за такъв. Трудов и осигурителен в случая са равни / евентуално / .  Дали се вписват в ТК - имаше едни теми тука със за и против - ако го впишете няма лошо . В книжката вписвате и времето , непризнато за осигурителен стаж на съответната страница .

доп.: щом и Марпанче мисли същото, значи си е така. :yes3:
Жена пита мъж
- Абе ние вече 10 години сме заедно, няма ли да се женим?
- Няма кой да ни вземе.

===================================================
За свойте 21 години той познаваше 9 операционни системи...
 ... и нито една жена.

==================================================
В компютърен магазин продавачът казва на клиента:
- Така... сега остава да ви сложим и твърд диск. Почакайте да ви
 избера някой по-хубав...
Клиентът:
- Точно така, най-твърдия!
Фирмата извършва дейност но СОЛ неполучава възнаграждение за положен личен труд,само иска да се осигури до максимума

Ако упражнява трудова дейност

Всъщност Пъпешче е отбелязала какво е важно - упражняването на труд, а не заплащането му.
Имаме сключен граждански договор през 2018г, с пенсионер, който се самоосигурява.

При това обстоятелство дори и сумата да е над МРЗ не следва да плащате и удържате здравни вноски. Лицето следва да декларира обаче, че е СОЛ.
При последващо задължение по същия вид плащане ще внесете по-малко с надвнесената сума. Уверете се преди това, че и системата на НАП е "прихванала" от задължението ви същата тази  сума.
Няма значение броят на договорите. Важно е лицето да не подлежи на осигуряване по тях.
Каспарче ,
дано ти помогне !  :good:
Здравейте, някой инсталирал ли си  е вече програмния продукт на НАП за 2019 за Д1 и 6.

Да , инсталирах го. Работя с Експлорер.
Напълно съм съгласна с това, че принципно не следва да водим някаква аналитичност и разчети с осигуровките на СОЛ в конкретно описаната ситуация . В същото време обаче го правя и ми е много полезно в различни случаи. В крайна сметка е въпрос на преценка.
Как обаче точно в този случай възникват вземания не мога да разбера ?
 Искам да ви попитам отчитате ли личните осигуровки на СОЛ, което е ЕООД и си плаща осигуровките в брой на каса? 

Имате предвид, че лицето си плаща осигуровките не чрез фирмена разплащателна сметка, а примерно от лична или директно в брой в обслужваща НАП банка ?
Начислете му личен труд , подайте корекции на вече подадените Д1 като отразите и данъка за личния труд в Д6.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

В темата има едно Указание на НАП за попълването на Д1 и Д6 за личен труд - потърсете го в отговорите.