Трябва ли да смятаме този въпрос за счетоводен ?
Използвайте разчетни сметки в двете фирми. Не мисля, че протоколът или друг документ е задължителен.
 Може би 560 лв минус данък 56 лв, или.... ?
При възнаграждение 560 - точно така. И Д1 с код 90.
Който ползва тази на НОИ може и да не прави евентуално.
Та си мисля ,че и с досегашните версии ще минава ддсето .

И аз така мисля за тези, които нямат случаи , поради които са направени тези актуализации. Няма да е за пръв път.
Потвърдихте и моето мнение, че не трябва да се плаща!

При определени условия обаче...не , че по принцип не трябва да се плаща .
Става въпрос за продажба между две юридически лица

Пак бих задала аналогичния въпрос - какво е отношението на продажбата на дялове между  А и Б с фирма С / където са съсобственици / ?
В случая споделям мнението на bobo по въпроса. Точно с цел да се аргументирам  копнах и цитат от КТ . Лицето трябва "да работи" , за да имаме условия за преминаване от срочен в безсрочен ТД , а не просто да е назначено и да има непрекратен трудов договор.
Трябвало е да помислят по въпроса преди да започнат болничните .
Следва ли да ги включа в дневник продажби

Какво общо има фирмата с продажбата на дялове между физически лица ?
Без значение дали се явяват осигурител или не.

Всъщност точно това има значение по отношение на плащането за издаване на УП2.
КТ
Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Реално тя не работи. 
 Как да оправя счетоводно  тази разлика в количествата? Някой попадал ли е на такъв случай?

Не, никой - Вие сте първата ... / шегувам се / .
Как се оправя счетоводно ли ? Единствено и само с документи - в случай, че Ви ги предоставят. Влагат ли продуктите, бракуват ли, продават ли - документи !

Как ще го обясните това на одитори или данъчни, че сте приели неистински документи?

Имаше тези дни една тема с предложение счетоводителят да бъде наказван за назначаването на тези, дето им се вършат услуги за обезщетение от НОИ. Сега и за документите да го подгоним счетоводителя, а собственикът къде е в тази схема ? Него да питат одитори и данъчни.

Явно документ няма. Ако имаше нямаше да има и въпроси...Те обаче са излишни и особено в частта с ДДС или без при отсъствие на фактура.
Най - близо до някаква реакция по въпроса ми се струва
Би могло Дт "Гориво" / Кт "Приход" (някакъв извънреден, по която отчитате излишъците при инвентаризация), по направена от инвентаризационната комисия оценка. За ДДС-то не знам.

Въпросът ми е подлежи ли на възстановяване ДДС-то платено в Германия в този случай?

Да.
Възстановяване на ДДС от ЕС
 Въпросът ми е за вече получените суми с въпросното решение от 6.2019 ще има ли проблем при проверка. Споделете опит или мнение.

Според мене, ако акцентираме на проверка от НАП то едва ли би имало проблем - държавата е получила своя данък дивидент. От кого е удържан и правомерно ли е - това не мисля, че ще е източник на проблем с тази институция.
Вижте кл.34 и махнете вписаната цифра там / ако има такава / .
Та въпроса ми е вече имам ли право на платена борса?

Принципно - да. НОИ обаче се отнася вече с подозрение към тези кратки "пребивавания" и за договор под 1 месец все по-често назначават проверка на фирмата .
Това "ако  не е уговорено друго" не може ли да се приеме само с решението на общото събрание. Мислите ли че данъчните ще го оспорват при евентуална проверка, нали са си внесли данъка, всички са съгласни, подписали са се. Принципно кой би направил проблем?

За да бъде издържана цялата процедура и най - вече да е законосъобразна дори и това - ОС чрез свое Решение и конкретни критерии за всяко отделно разпределение на дивидент - да може да разпределя същите следва да е залегнало / уговорено / в Дружествения договор. На пръв поглед държавата така или иначе ще си получи своето, но правилното разпределение на дивидент би могло да се оспори от наследници впоследствие. Посочвам този частен случай на база личен опит в това отношение. "Уговарянето" е най - добре да залегне в Дружествения договор макар и като принцип , формулиран според  Вашите виждания по въпроса  , а не да се упоменават проценти.