Не връщаме намалението на ДАП от 2015 г., тъй като са минали само 11 месеца между датата на преустановяване на експлоатация на ДМА и датата на следващо въвеждане на ДМА.Правилно ли е?

Да, правилно - за справка чл.59 ал.1 ЗКПО.
Единственият данък печалба , който се начислява е единствено и само върху данъчната печалба .
Виж справката за обвързани суми, преведени през годината.

Нищо никъде. Ще чакам - може още да не се е отразила информацията въпреки , че Д5 е приета.Какво ли друго ми остава...
Подадох декларация 5 за СОЛ-пенсионер за период 03-04.2017 . Получих съобщението, че е приета. Въпросът ми е кога се визуализира задължението за месеците / в случая / 03.2017 и 04.2017 , защото към момента не ги виждам в справката за задълженията. То е ясно, че няма да са задължения в смисъл неплатени, защото лицето вече е внесло парите, но би трябвало да ги виждам все пак в справката за задълженията и плащанията.
Много благодаря ,   n_alex76 . Заслужава си човек да я прочете внимателно, защото съм сигурна , че има какво да научим от нея. Може и полезна дискусия да се получи, но нека всеки я прочете първо .
Това според мене няма отношение към обстоятелството, че имате /евентуално/ разход за лични нужди.Питате дали има данък уикенд и дали се прави Протокол . Данък уикенд - да, протокол / вече е свързан с начисляването на ДДС / - не.
А защо да няма, ако имате формиран разход за лични нужди ?
Мисля, че си разбрах грешката. Прикачила съм декларацията от другия родител, но не съм избрала от менюто, че е точно този вид, а съм я избрала като други документи. Гледам и не виждам...

Хубав ден пожелавам на всички !
ЕТ не подават ГДД чл.50 , когато нямат дейност. 1010 А е за юридически лица.
Много Ви благодаря за включването .Точно това правя и аз, но нещо явно не е както трябва. Подавам по електронен път. Попълвам образец 2005 и отбелязвам, че подавам 1 бр. декларации от другия родител. Съответно тази декларация от другия родител съм я прикачила....
Благодаря за бързият отговор, но се чудя дали тогава не трябва да се подава декларация по чл.92 (образец 1010 А) за фирми без дейност.

Вие въобще прочетохте ли кой подава тази декларация ? Дали тя въобще се отнася за ЕТ ???
Имам нужда от малко помощ. Попълвам образец 2005 - за данъчни облекчения за деца.Децата са две, попълвам съответно всичко за тях, както си му е реда. Стигам до част III - документи, приложени към декларацията / тази за детските / . В ред 1 отбелязвам, че прилагам декларация от другия родител и вписвам  брой. При проверка и подаване ми дава съобщение :

" Декларация от другия родител (приемен родител, член на семейство на роднини или близки), че за 2016 г. същият няма да ползва данъчното облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ не съответства на броя отбелязан в т. 1, Част III от Образец 2005 "

Децата са две, декларацията от другия  родител е 1 - къде греша, не знам. :(
В ЗКПО има специална част "Алтернативни данъци" - вижте я и си изяснете въпроса.Ще Ви помогне и СС1 в частта за ОПР и характеристика на отделните позиции.
Бих осчетоводила целия договор през 2016 като дължимия наем / независимо дали е платен / за 2016 г. / не помесечно доколкото е договорено плащане в края на годината за цялата година / бих дала в 602, а останалата сума в разходи за бъдещи периоди. Тях ще разсрочвам по години за срока на действие на договора.
“Невидимата дата” в договорите за наем – защо е важна?

Скрит текст :
http://novacon.bg/blog/?p=30
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=15283.0

В тази тема съм приложила една табличка за ДДС при международен транспорт - винаги безотказно ми "подсказва" .  :smile1:
Но този служител пътува с картата до работното си място, защо да е за лично ползване?

Ако беше социален разход щеше да е достъпен за всички служители, а не само за един. Вие като какъв разход бихте го определили ?
Не мога да разбера защо Указания и други подобни / като този случай / не ги откриваме на страницата на НАП. Вместо да са достъпни ние ги търсим под дърво и камък в други сайтове...
http://epi.bg:8080/display.php?d=1&page=8&oid=457491

Вижте го в списъка - има го по-надолу в страницата. Изисква се само регистрация.
Да, трябва . Личният труд е приравнен на трудово правоотношение само за целите на изчисляване на данъка, а иначе доходът е по облигационно правоотношение.