Беше достатъчно да се каже в хода на кампанията за популяризиране на ПРО, че старите версии, макар и не своевременно и приоритетно , ще се поддържат. Това щеше да повлияе определено на много фирми относно решението им за закупуване или не на ПРО. Доколкото обаче един продукт се създава, за да се продава не беше направено това съобщение и уточнение.В резултат , разбира се, фирмите си закупиха ПРО, за да нямат проблеми в работата си.Доста не биха го направили, ако имаха подкрепата на Микроинвест за старите версии.Дори и да не бяха обявени за безплатни, а да се поддържат като платени версии старите продукти щяха да имат своите клиенти. Точно този момент ми се струва, че наруши доверието между страните и неслучайно много фирми ще направят друг избор на софтуер след като така или иначе им се налага да не ползват старите си програми.

Ползвам и ще ползвам Микроинвест Делта , но не ми хареса никак това положение на недоизказаност докрай на нещата. Иначе е супер, че се поддържат старите версии безплатно , но дори и сега не виждам сигурност, че това ще продължи. А в нашата работа сигурността на продукта, с който работим е от първостепенно значение.
Има възможност с ел.подпис, но трябва физическото лице да упълномощи собственика на подписа. Подавате документите в НАП.

Благодаря, Марпан , така и предполагах, че през ЕИК-а няма да стане......./ за съжаление /.Пак направена работата наполовина - с ПИК ГДД може, обр.6 / 13 не може.
Много се надявах с ПИК да мога да подавам тази 13-ка, но няма такава опция.

 Искам да попитам дали няма възможност да се подаде от ЕИК-а с електронен подпис обр.6 на СОЛ 13/2014 ?
Нямам никаква представа. В банковото извлечение пише сметката и трите имена на физическото лице. Цитиран е и номерът на фактурата към фирмата.

Това напоследък забелязвам, че е честа практика. Има аналогия с плащането на осигуровки от която и да е сметка / дори на трето лице / стига в данните за задължено лице да е написано името на задълженото за тази сума лице. Не виждам никакъв проблем да си приключите разчета по тази фактура.
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

Чл. 1(1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
.........
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:
...........
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
Искаш да кажеш, че трябваше да напиша ЗП - кафе автомат:)

Марпан,  всъщност  изобщо не ми е минавало през ум да искам нещо да кажеш.Но щом си решила - прочетохме те.  :smile1:

Много странно ми звучи - свободна професия - кафе автомат или земеделски производител на кафе автомат.

Не разглеждам връзката точно с кафе-автомата, а просто искам да поясня, че няма как физическо лице без да притежава определено качество да упражнява дейност. Ясно е, че не става дума за фирма и трябва питащата да даде повече яснота.Най-вероятно това лице не е СОл и на това исках да обърна внимание.

Къде го прочете това ЗП на кафе-автомат ? Това и на мене странно ми звучи.
Физическо лице, което не е ЕТ.

ФЛ трябва да упражнява дейност в някакво качество - свободна професия, ЗП, ЕТ. Трябва да подаде ОКД5 при започване на дейност и само като ФЛ няма как да е.
Преди да говорим за това какво дължи следва да уточните това ФЛ свободна професия ли е, ЕТ ли е ? Или нищо от това ? Или друго ?
Независимо от качеството му след като упражнява дейност подлежи на осигуряване .
Инсталирах новата декл. обр.1 6.И когато направих корекция на д1 в протокола не ми изписва , че е коригирана.
Ако някой има такъв проблем нека ми помогне.

И аз правих корекции за януари и също при проверка ми даде, че записът е приет, но не отрази, че е коригиращ. Въпреки това го подадох с ел.подпис заедно с обр.6 и всичко беше прието успешно, а сумите в повече до които водеше тази корекция видях отразени в единната сметка.
Сега се връщам от НАП и реших да споделя информация, която може да бъде полезна на някой.
Оказа се, че програмата с която работят за 2015-та година НЕ ПРИЕМА коригиращи декларации (обр. 1 в моя случай).

Благодаря, че споделихте. Нещо ми направи впечатление и затова се включвам в темата. Имах за подаване коригираща декл.1 и редовна със сумите в увеличение.Когато тествах записа на НАП-ската програма ми даде съобщение, че записът е приет, но не беше посочено, че е коригиращ. Това ме озадачи, но подадох с ел.подпис въпросната обр.1 с код К - резултатът беше, че ми е приета заедно с обр.6 редовна и видях това отразено и в единната сметка / увеличеното задължение /. Точно това ме учуди - твърдението, че програмата на НАП не приемала коригиращи. :(
"Адвокат" - абсолютен некадърник и бездарник с МНОГО голямо самочувствие, който не разбира от нищо.
90% от тях не знаят за какво живеят.

Това е много крайно, нека не изпадаме в такива крайности . Нашата професия и тази на адвокатите вървят ръка за ръка и само би имало полза и за двете страни от ползотворно взаимодействие в професионално отношение. И нека не бъркаме вносителите на проекта с адвокат като нарицателно.

/ абе, този Проект да не е внесен и той от ИДЕС  :lol: /
Много занимателно четиво стана тази тема, просто нещата вече са повече от комични. Първите закононарушители ще са адвокатите, които дали съзнават какво искат ? Пак всичко ще си е по старому с тази разлика, че счетито ще си прави всичко, а адвокатът ще прибира парите, но пък и ще ни плаща за услугата. Направо звучи разбиващо - ще действаме като секретарки на адвокатите.
Не мога да си представя това да работи практически

Това е истината !
Хм, като се позамисли човек може и плюсове да намери.......Нека адвокати им подават всичко, като се замисля това на нас ни е един неблагодарен и неплатен труд и нерядко даже роптаем, че не им се дават на фирмите пари за адвокати и ние сме им безплатни за тази цел.И отговорности поемаме за юридически казуси , а после се намери някакъв адвокат, който и пропуски да ни намери. Нека сега те я вършат тази, но ме съмнява да се стигне дотам. Ще е нещо козметично дето за едно нещо ще кажат трябва адвокат, а за друго  - може и без него.

Нямаме обаче професионална защита и това си е напълно вярно. Като гледам обаче как ни "защитават" тези от ИДЕС - не, не , не , не искам такава, ако ще е.
Промяната на ТЗПБ ще промени само сумата за ДОО в обр.6 - попълвате една колонка - редовни данни, не корекция - само по фонд ДОО с разликата. Няма да имате други промени, защото ТЗПБ има само ДОО и е за сметка на работодателя - няма промяна в ДДФЛ. :smile1:
Тази тема отново провокира въпроса с истинността на представените документи, с отговорността на собственик и счетоводител, които коментирахме в темата на адв. Росен Димитров.И там, където собственикът не може да поема отговорност, а я прехвърля на счетоводителя и то при положение, че напълно съзнава проблемите винаги следва да се замислим какво и в името на какво го правим и дали изобщо да се ангажираме.
Още нещо, през 2013 когато сме на загуба има внесен авансов данък, четох, че внесения авансов данък намаля печалбата или увеличава загубата както е в моя случай, и съответно 503/452  , после 452/123 за 2013 г. През 2014г искахме и НАП ни го възстановиха, тогава 503/452 и  123/452 със знак минус.Обаче сега виждам че,  в баланса стои минуса на внесени данъци в-у печалбата, в оборотна разбира се го няма като салдо на 452, но програмата ми го изкарва в баланса .Така ли трябва да е?

Защо въобще вземате тези операции ? Оставете си го като надвнесен до момента на възстановяването му и тогава салдото ще се закрие с тази сума.
След като ще изплащате личен труд 1000 лв. , ако се осигурява на задължителните 420 в края на годината ще има да довнася осигуровки . Точно в този случай е по-добре да се осигурява на 1000 лв. - така или иначе ще ги има тези 1000 като доход.И още - в случай, че се осигурява на 420 авансово при личен труд 1000 ще има надвнесен данък в края на годината.