Според мене - не. При брак поради изтичане срока на годност не се начислява ДДС. Цитирала съм и основанието за това.
ЗДДС
чл.80
.......
(2) Корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на:
.................
5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;
Не пишете по каква причина бракувате стоките . Иначе по отношение на стойността на бракуваните стоки няма ограничения.
мога ли да използвам подобно предизвестие

КТ
чл.157 ал.1
т.6. (отм., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове...

Само това да съобразите, а иначе самата бланка върши работа. Даже ще я взаимствам.  :smile1:
" Но според мен, моля да ме извините , но не съм счетоводител, щом издам фактура с ДДС трябва да го преведа в някакъв срок..."

Ще я издадете като Ви регистрират по ЗДДС.Сега нито можете да я издадете, нито пък на момента ДДС-то се превежда . Това дали ще платите или не ДДС зависи от всички Ваши документи от датата на регистрация - приходни и разходни. Може би трябва да имате повече доверие на счетоводителя си ? По същество не бихте могли в период, когато не сте регистрирани по ЗДДС да получите аванс с включен ДДС.
 :gathering:

Хубав ден ви пожелавам !
Марков , няма две мнения по въпроса, че осигуряването на СОЛ е икономически по-изгодно от това по ДУ/К . Може би по-просто и бързо би било бащата да стане съдружник и да се самоосигурява за периода , докато майката - СОЛ си гледа детето. Да направят ООД, както и алфа писа. Пък дай боже бащата някъде да се осигурява на 2 000 лв. , няма да ги мислим тогава. :smile1:
Няма ли в договора изпитателен срок ?
Да, така съм съгласна, защото питането е дали да я води, че работи и да плаща  всички осигуровки............
Марков, а какво ще стане с майчинството на СОЛ - майка в този случай ?
" ...........Прехвърляте както управлението, така и дяловете на ЕООД-то от младата майка на щастливия татко........".
Не може да я водите все едно работи, а тя е в болнични. Водите си я в дни в болнични без значение, че няма право на обезщетение за този период.
Много хубав коментар по въпроса и особено в тази му част, че не може да се осигурява едно лице по ДУ/К за част от месеца или пропорционално на отработени дни . Всъщност докато СОЛ е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години и фирмата работи няма друг вариант, освен назначаване на управител / прокурист.
ЗКПО
Отклонение от данъчно облагане

Чл. 16.
..................

(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
...........
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
 :bow: Знаех,че няма начин да не си получа полагащото ми се майчинство дори и без болнични издадени от България

Може би за периода след тях ? ? ?
Уведомление се подава при промяна на длъжността и срока на договора - значи трябва.
Ако е СОЛ те са за негова сметка. Иначе като няма възнаграждение по-добре го махнете този ДУК, да не намерят от НАП основание да плащате осигуровки на МОД за управител.
А по чл.68 коя точка е сключен договорът ?
Подайте код корекция и след това верните данни. Ако уведомлението и договорът са от дата 12 бихте могли в договора да запишете, че лицето ще започне работа от 15 и няма да се налага да правите и корекция. Все пак датата на сключване на договора и датата на начало на неговото изпълнение са различни неща.