Моето притеснение е, че ако подам сега 13.2015 и не се получат добре нещата, няма да мога да коригирам в намаление, тъй като корекция в намаление за 2015 се прави до 30.04.2016 г., сега може само с разрешение и на място.

Да, вярно, че е така. Остава да направите запитване в НАП€
Ясно е, че основното притеснение е с лихвите, които биха / или не / се начислили от системата. Бихте могли да питате в НАП или да подадете и да видите какво ще се получи. Ще имате време и да заличите. :smile1:
Зачетох се в Указанията за попълване на Д6.

" 9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ."

След като имаме доход за минали / а не предходната / години и осигуровките се отнасят за тази минала година няма как да подадем тези довнасяния общо с тези за предходната година и да дадем всичко в Д6/13 за 2016 примерно.
/ разсъждавам си на глас.../
" Като гледам указанието за попълване на декл. 6:
Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.
си мисля, да не би да имат предвид две колони за двете отделни години, но и двете да са с 13.2016?
Защото пробвах две колони в една декларация и не става - периодът 13.2015 не е в рамките на протокола, а не може да бъде зададен за две години.""

Вероятно две Д6/13 за двете години ще избегнат този проблем / въпреки, че в онова указание от линка препоръчват втора колона/. Наистина като се задава период той е от месец до месец , но годината е една.


"По-скоро, как системата разпознава, че е доплащане спрямо ГДД от 2016 г., а не поправяне на грешка в миналогодишната декл. 6?"
 Защо да е грешка от минала година ? Това си е съвсем нормална ситуация, мисля.По-скоро, ако се подаде Д6/13 само за 2016 с общите суми от двете Т1/2 не  би станало ясно, че се доплащат осиг. вноски за минали години.
1.Разпечатайте си само Т1/2 , които сте попълнили. Не видях възможност да се елиминират при подаването другите години , но бихте могли да запитате на нац. телефон за пояснение .По-скоро предположих, че при подаването ще се подаде само попълнената справка, а не всички останали макар и нулеви.

2. За мене няма разлика в двата варианта, но все пак :
http://www.midora.bg/documents.aspx?id=77
/ в края има пример с обяснение /

3.Дори и системата да начисли лихви с подаване на молба за сторнирането им ще се реши въпросът Ви. В други подобни теми / може да потърсите в Гугъл / се споделя, че не се начисляват .
"Въобще, системата как ще разпознае, че се отнася за изравняване на осигурителни вноски от доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната?"
 Това ще стане с подаването на Д6/13 където годината ще е указана.
Благодаря ти. Явно е нещо от там - ще изчакам по-добри времена . Уморили сме я статистиката до вчера... :smile1:
Успявате ли да влезете в сайта на НСИ днес ? От сутринта не успявам и реших да попитам при вас как е ситуацията ?
Точно го мислех, много важен въпрос, че работата си върви и ще има и назначени и прекратени.....
https://www.kik-info.com/novini/nap/Do-kraya-na-oktomvri-rabotodatelite-tryabva-da-podadat.4234.php

От темата и прикачения файл става ясно, че :
"Не се  изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени.
В случаите, при които до 31.10.2017 г. е налице обстоятелство, водещо до подаване на уведомление за промяна на сключен преди 01.04.2017 г. трудов договор и работодателят все още не е декларирал код по ЕКАТТЕ, може да го направи едновременно с подаването на едно уведомление."

Според мене би следвало едновременно с подаването на прекратяване да подадете и кода по ЕКАТТЕ съгласно Наредбата. Така мисля, а и в началото всичко ще е малко на принципа проба-грешка .
Да, това беше поздравлението на НАП за 31.03.2017 и малко първоаприлски подадох сега едно уведомление - промяна, както се очакваше с въвеждането на ЕКАТТЕ. Ще си направим явно труда да въведем наново всички фирми с наети лица - нали вече нямаме друга работа .  :smile1:

http://www.nap.bg/news?id=3238

Някой инсталирал ли е вече новата версия ? Нещо не мога да се ориентирам - в Указанията за инсталиране препоръчват да не е в една папка със стара версия. Излиза, че старите записи на версия 1.23 няма да се пренесат при новата инсталация и почваме да създаваме директории на отделните фирми наново ли ? Дано не съм права , а ако някой е направил инсталацията моля да сподели.
 клиентите, които са закупили ваучери чрез Грабо идват в хотела ни и искат да им издадем фактура за услугата, като за сега ние им отказваме, защото при нас не постъпва пълната сума, а след приспаднатата комисионна, а Грабо отказва да им издаде такава. Как да процедираме?

Аз мисля, че следва да си издавате на клиентите фактури за пълната сума като няма никакво значение, че при Вас тази сума не постъпва. За разликата следва да получавате фактура за комисионната на Грабо. Вероятно те си я прихващат от превода към Вас.
След като сте упоменали броя декларации за минали години и попълните съответната при подаването ще отиде само тя. Другите се отварят, защото се задава брой декларации за минали години, но не и самата година, за която ще попълвате.В подадени няма да ги виждате вече освен попълнената и подадена за съответната минала година.
Изяснихме се - и аз некоректно съм използвала думата корекция, но важното е, че стигнахме до истината. :smile1:

Хубава вечер!
В такъв случай, говорим за едно и също. Но какво имате предвид с това:
А защо го тълкувате, че това става в една декларация 6 ?

Разбрах го, че имате пред вид вноските за 2016 + тези за 2015 попълнени в една колона на Д6.
Защото чл. 3, ал. 3, т. 2, който цитирах, се отнася за подаване на редовни данни, а не за корекции. И тези редовни данни включват и изравнителните вноски от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.

Когато имаме осигурителни вноски за довнасяне не става дума за корекции в буквалния смисъл на думата / Д6 с код К / , а за подаване на редовни данни с разликите за довнасяне за съответната минала година.
Защо да се прави корекция на декл. 6 за предходни години, след като годишната декл. 6 за 2016 ще включва и изравнителните осиг. вноски за дохода, изплатен през 2016 г., но е за извършена дейност през минали години?

А защо го тълкувате, че това става в една декларация 6 ?
Това го разбирам така - по т.а - предходната година сега е 2016, а по т.б - примерно 2015. Не виждам противоречие.
Какъв е смисълът да се подава коригираща декларация и в частност Т1 и Т2 за минали години, ако това няма да има отношение към осигурителния доход на лицето за тези минали години ? Предполагам, че става дума за довнасяне на изравнителни вноски и по принцип те следва да се изчислят по процентите за съответния минал период. В такъв смисъл следва да има отражение и върху Д6/13 за годината, за която се правят корекциите. Доходът е платен 2016 и ДДФЛ ще се плати за 2016, но осигурителни вноски / довнасяне/ ще има в предвидените за това проценти за 2015 / примерно /. Те може и да са еднакви, но въпросът е принципен - все пак процентите не са константа във времето.
Не ми е известна практиката по отношение на вече заверена осигурителна книжка, но в духа на промените в това отношение мисля, че тя не играе вече някаква съществена роля за сметка на персоналния регистър на лицето.