В дневника описваш издадения от ЧСИ документ по чл.131 .
След като лицето не следва да фигурира във ведомостта за 08.2014 то трябва да заличите обр.1 за същото лице като едновременно с това подадете корекция на обр.6 за август 2014.В обр.6 ще имате намалените вече суми по фондове и същата дата на изплащане на заплатите като във вече подадената преди редовна Д6.
Може ли да се увеличи така капитал при положение ,че в единият от договорите има само опция за придобиване на активи след изтичане срока на ЛД и заплащане ни всички лизингови вноски ,а в другия ЛД има задължително условие за придобиване след изтичане на същите условия.

С чужда пита апорт прави ?
Истината е, че трябва да правим всичко , както си му е реда , защото не се знае кога какво ще ни изненада.........

това, което описваш е поредният пример на това до къде може да стигне една проверка, целяща да намери под вола теле на всяка цена .
Останах с впечатление , че това " невходиране " нещо те притеснява - неслучайно казах, че не входираме и няма проблеми, но при нужда да се докаже предаването на тези документи наистина няма налице документ за това.....
Миналия месец със същите действия или "бездействия" представихме по проверка документи без да са входирани и това по никакъв начин не попречи на проверката и произтичащите от нея констатации , за които си беше издаден протокол.
По принцип обаче след като тези документи не са входирани няма на практика никакво доказателство, че са предадени.
" Аналогично на горното на какво основание инспектора би оспорил нашите действия или бездействия след като не може да докаже противното "

След като няма входящ номер на практика инспекторът не е получил никакви документи, нали де факто ? И няма какво да доказва - просто би твърдял, че не е получавал нищо .И няма доказателства за противното.  :smile1:
" Имаме непризнати фактури от 2011г. за покупка с ползвано ДДС 25000лв. и начислени лихви от 2011г. до сега 2600лв. Общо за плащане по акта 27600лв. "

От питането става ясно, че има по-скоро непризнато ДДС и лихви по него , а не непризнати разходи по фактури.
Важното е работникът да започне работа с подписан трудов договор , регистриран в НАП и подписана от него справка . Няма никакъв проблем регистрирането на ТД и подписването на справката да стане в деня на започване на работа - в случая 01.10.2014 - преди началния работен час.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8705.0.html

"Не може ли да се подаде една Д1 за м.09, когато сме го изплатили дохода?"

Не, редното е за всеки месец на полагане на труда .
Това го знам, трябва да чакам един месец докато му възстановят трудовата книжка и тогава да нанеса назначението?

Точно! И ако не я донесе така или иначе няма да го отразите това назначение в ТК.Все пак основното е да има регистриран ТД , а попълването на ТК зависи от това да я представи.
" Всеки месец получавам Сметка за изплатени суми, от компания и те ми удържат 10% данък ( за което подписвам някаква декларация, че съм съгласна)."

Разгледайте бланката на СИС, която подписвате - там още под надписа Сметка за изплатени суми е написано, че същата не се издава на СОЛ. Вие, съгласно Вашата регистрация в регистър Булстат , сте именно такова самоосигуряващо се лице. Неправилно Ви удържат ДДФЛ, но това вероятно е така поради факта, че Вие не сте декларирали съгласно изискванията на закона, че сте СОЛ.
Не можете да избегнете годишното изравняване на осигуровки поне докато сте в качеството си на СОЛ-свободна професия. Вероятно е необходимо да се обърнете за професионален съвет към счетоводител на място, за да може да коригирате неправилната / според мене / практика на издаването на СИС от платеца на дохода. Следва не ЗД да Ви издава СИС, а Вие да издавате документ с реквизитите по чл.7 от ЗСЧ.
Ваше задължение е и да плащате авансов данък на тримесечие за доходите Ви в качеството на самоосигуряващо се лице като подавате за това и декларация по чл.55 до края на месеца, следващ тримесечието.
По отношение на 411 за ЧСИ виж чл.79 ЗЧСИ .За преводите от лица по дадено ИД си направи аналитичност за всяко от тях по разчетна сметка - дължими суми и платени такива и така би могла да следиш плащанията по банковите сметки на ЧСИ.По принцип във всеки превод се упоменава изрично по кое изпълнително дело е.

Скрит текст :
Това означава да се регистрирате като свободна професия или да бъдете собственик на фирма / ЕТ, ЕООД или съдружник в ООД / и да упражнявате дейност в това си качество.

Честно казано не знам.  :blush: Нямам представа как стои въпроса. По принцип се надявам да си намеря работа на трудов договор, но не се получава и реших да попитам, дали има възможност да се самоосигуравям.
"Работника,служителя трябва ли да се уведоми за процедурата по подбора, преди да му се връчи предизвестието?"

Не намирам точно такова задължение...........няк ой по-запознат може да даде мнение.

http://www.lawsbg.com/articles/130-uvolnenie-sukrashtavane-shtata.html
Здравейте, управителят на фирмата желае да плати езиков курс на наш работник. Как счетоводно ще се отрази това? Трябва ли да се даде в увеличение на ГДД или се плаща данък върху разходите?

Важно е да уточните дали този разход преди всичко е необходимо-присъщ за дейността на фирмата.

Ако плащате езиков курс на работника , който ще ползва езика за лични цели и това няма общо с дейността на фирмата , то разходът е счетоводен, но не е данъчно-признат и с него ще преобразувате финансовия резултат в ГДД

Ако езикът е необходим и ще се прилага от работника за осъществяване на основната дейност на фирмата , то разходът е счетоводен и данъчно-признат. Не правите преобразуване .

Ако езиковият курс е необходим за осъществяване на представителни дейности, но отново свързани с дейността на фирмата разходът е счетоводен и данъчно-признат като съгласно чл.204 т.1 ЗКПО следва да платите и данък върху разходите. Не правите преобразуване на финансовия резултат.

Надявам се, че разменените реплики няма да Ви откажат да задавате въпроси , а и да отговаряте на такива също . Просто няма всезнаещи хора, но има много нечетящи и очакващи готов и смлян вече отговор / не визирам точно тази тема / .  :smile1:
Г-жо/Г-не,

С моето чувство на задълбоченост и детайлност, мога да ви кажа, че ако бях професионален счетоводител, едва ли щях да опирам до каквито и да е форуми. :-)

Извинете, да Ви попитам - нали не искате да кажете, че тези, които "опират" до форумите са незадълбочени и им липсва детайлност ?
Имам е един въпрос, който може да ви се стори малко глупав, но: При подаване на тази декларация 6 с ДОД за период 11.2013 - 7.2014 с обща сума и една колона в сайта на НАП - по ел.път, периодът, който трябва да посоча е 11 2013 - 7 2014, нали?

Извинете, Вие въобще прочетохте ли отговора на ХХХХХ от 00.05 и текста, който Ви е копирала :

" 9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година. За данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.

За данък, удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ до 31.12.2013 г. се попълва месецът, за който се отнася данъкът. За данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се попълва месец 12 и годината, за която се отнася данъкът"