Ако служебната бележка е от старите образци - такива приемат, не се налага да бъдат преиздавани би могъл ДДФЛ да фигурира там, а съответно и в Приложение 3. Ако служебната бележка е от новия вид няма начин този ДДФЛ да бъде отразен там и съответно попълнен в Приложение 3. Излиза, че лицето ще трябва да си го довнесе само с подаване на ГДД чл.50, което е и редно.
 Или издавате старата бележка или възстановявате парите, удържани неправомерно, а ФЛ ще си внесе ДДФЛ за четвърто тримесечие с ГДД 2013. Второто е коректният начин за решаване на въпроса .
Не знам какви са възможностите на софтуера Ви за тази цел . Вероятно има отметка за това да не влизат в дневниците ? И зависи от счетоводните статии - може би те няма да " пратят" записа там ?
По-малките суми са закрити като разчет с внесените осигурителни вноски до момента. Сега ще декларирате в повече суми, които ще се закрият с довнасянето. Вижте само всичко да е коректно подадено и платено по новите вече сметки.
Според мене трябва да започнете с дадените Ви салда, а ако те са грешни да ги коригирате, осчетоводявайки допуснатата грешка и така да ги приведете в съответствие с реалните стойности .
Всъщност за всички разходи, за които страните са се договорили , че се поемат от наемателя наемодателят следва да издаде документ с реквизитите по чл.7 от ЗСч. Дали ще е фактура или друг документ с тези реквизити няма значение.
Да на всички въпроси .  :good:
Д6 е за наетите лица и за СОЛ с личен труд / не и за Вас /. Като подавате обр.1 ще отбележите, че не изисква подаване на обр.6 - има такава опция в ел.услуги, а и на хартиения носител.
Подавате обр.1 с код корекция с верните данни - не с разликите. Обр.6 за СОЛ във Вашия случай не се подава - само еднократно до 30.04.2015 г..
Аз имах случай, в който от НОИ ми казаха, че дори и да не плати работодателят те ще почнат да плащат от следващия месец, тъй като работодателят е длъжен да го направи.

 :good:
Така и трябва да бъде.
Ще ги актуализират, почивни дни са все пак.........забравили сме май да почиваме .
Всичко това нормативно погледнато е точно така. Интересно ми е друго - аз самата нееднократно съм попадала в ситуации, когато в НОИ питат дали работодателят ще плати или не това обезщетение сякаш това е въпрос на негово лично желание. Чудно ми е било що за въпрос е това, а ето с това питане май имаме подсказка, че това не е прецедент. Аз смятам, че работодателят е длъжен да го начисли и изплати при определените от законодателството условия. От НОИ обаче си питат - ще или не ще да го плати работодателят това обезщетение и наистина човек се чуди едни и същи закони ли четем..........
Мисля, че двамата съпрузи са си такива, но фирмите им не " споделят" тези техни роднински връзки. Сделката не е между свързани лица и не се обявява поради тази причина в Приложение 4.
" 1. В статистиката подавам декларация за липса на дейност, нали?
2. декл.по чл. 92 - нулева или си отразявам 100-те лева разходи по такси и нотаруси като загуба? "

В самата декларация чл.92 1010 А за фирми без дейност има декларативен текст, че фирмата няма отчетени приходи и разходи. Ако има такива значи не следва да подавате обр.1010А . Друг е въпросът има ли фирмата дейност в действителност - тези разходи необходимо присъщи ли са за 2013 или може би са за бъдещи периоди и тогава вече 1010 А ?
Леле, каква 2012....01.01.2013-31.12.2013 е периодът за декларацията , сори...техническа грешка. :no:
"...юридическо лице има ли право на даначен кредит за гориво, ремонти и т.н, и трябва ли да има има определени условия за това? "


ЮЛ има право на ДК, условия - автомобилът да е нает.
01.01.2012 до 31.12.201- това пишете за период
Ако е на граждански пак ще се плащат осигуровки, защото е осигурен и на друго основание освен ГД - не могат да бъдат "спестени" осигуровките.