В декларацията ще посочите не месеците, а тримесечието - това е принципа на подаването и в този случай - важното е да имате доходи, ПЛАТЕНИ през съответното тримесечие, без значение за кои месеци се отнасят по същество.  :smile1:
Бланката за " годишната " Д6 си е образец 6 , който си подаваме ежемесечно, няма специален годишен .  :smile1:


http://www.trox-bg.com/index.php/pdf-form-menu/71-dekl-6-stat
Няма прпоблем да се внася върху по-голям от минималния осигурителен доход, важното е в края на годината при подаване на ГДД да се декларира действително този по-висок доход . В този случай и осигурителната книжка на лицето ще се завери на избрания по-висок осигурителен доход. Ако обаче не " защити " този по-висок доход осигурителната книжка ще се завери, както е писала и Алфа на минималния ОД.
над 7500 лв. - 550 лв.


Това всъщност е минималният осигурителен доход за лицата с доход над 7500 от предходната година.
И най-вече в ГДД да декларира именно този доход , върху който се е осигурявал, а не минималния, върху който всъщност е задължен да се осигурява .
Подавате образец 1 с код корекция и верните данни за лицето .  :smile1:
Благодаря за бързия отговор, но наистина за първи път виждам така сключен договор и това ме озадачи, досега мислех че това са две различни основания за сключване на трудов договор.

От години това е основна законова практика по въпроса - какво странно има в това да се сключи безсрочен трудов договор със срок на изпитване ?
"В случая ни интересува обстоятелството, че подобни договори между един и същ работник/служител и работодател за същата работа могат да се сключват повторно само веднъж."

Ако държат да е срочен трябва да сменят длъжността . А иначе този договор може би е сключен в нарушение на КТ и вече е безсрочен .........
Въпроса ми е върху  566,72лв. ли се изчисляват осиг. вн.?


 :ok:
Нали повече от три години не може да се пускат срочни, сега по какъв чл. да я преназначим?

Или може би на срочен отново, но на друга длъжност ?
Да, освен ако осигурителният доход на лицето не е по-висок .
" Назначаваме дадено лице което тепърва ще го учим ,като на основната прага е 397,00лв "


На основната "прагът" би трябвало да е 310 .
" Моля за информация относно болничен по време на бременност в изпитателен срок. Може ли да бъде прекратен? "

Болничният ли ?
Ако подаването е по предписание на НОИ или НАП  няма ограничение колко време назад може да се върнете, ако обаче става дума за подаване по електронен път - можете да подавате само за тази календарна година. С една дума - можете да подадете за не по-назад във времето от 01.2013 г..
Изглежда да е частично, но ако това лице има код да си провери болничния ще му стане ясно и точно как е изчислен и за какъв период е платен.
Говорете с обслужващата касовите ви апарати фирма и сторнирайте касовите бележки - така всичко ще е , както е действителното положение - стоката / ако е стока / дадена, парите - неплатени.
Всъщност този болничен не се ли издава точно затова, че жената вече е в състояние на неработоспособност по медицински показания ?