За целите на евентуалното довнасяне гледайте не помесечно, а общия сбор и съответно разликата в колоните на ред 13.
Не грешите - цифрите в колоните са верни. Какво Ви притеснява ?
Да, заради парите, които получават от НЗОК

Всъщност НЗОК им заплащат за извършени дейности, а не ги финансират.
 " влизам с ПИК код в портала на НАП с ПИК код на физическото лице, избирам юридическо лице и оттам подавам генерирания файл с програмния продукт? В точка 4 на декларация 1 код на задължено лице ...Булстат "

 :good:
 Мисля, че няма проблем да подам още една Д1 и Д6 само за този граждански договор.

 :good:
Здравейте,не съм наясно и искам да попитам!С цел оптимизиране на разходите искат от мен управителите да не са по ДУК ,а с някакъв договор за законово или търговско представителство!Има ли такъв вариант и как да се осигуряват тези лица/може ли да си самоосигуряват/!

Здравейте,
не знам отговора на въпроса Ви, но според мене този съвет им е даден от адвокат и нека и по този въпрос да се обърнат към него отново. Мисля, че с цел да "оптимизират" разходите си тези управители всъщност изобщо не искат да се осигуряват.
Иначе  най-малко струващ вариант би бил просто да са самоосигуряващи лица  , но явно има и по-икономични идеи.
Здравейте,
няма проблем неподадената декларация 6 да подадете сега по електронен път . Не знам каква точно е глобата, но едва ли ще Ви я наложат. Така или иначе трябва да подадете. :smile1:
Приятна вечер !
https://www.pariteni.bg/novini/rabota/mozhe-li-shefyt-da-ni-prati-v-neplaten-otpusk-234507

Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.
Да се подаде Приложение 9 с код корекция за новите сметки

Това ще свърши работа - подавате с код К болничните и вписвате банковата сметка.
Благодаря за мненията - явно ще действа принципа на "солидарността" - и за даване и за вземане - до 30.06.2020.  :smile1:

Хубав ден! Бъдете здрави !
Здравейте ,
дали има някой с надвнесен данък по ГДД чл.92 , който не е поискан за възстановяване и вече да му е покрито някакво задължение ? Подадох ДДС, излезе ми тримесечната авансова вноска , но нямам прихващане на сумите с надвнесения данък .
Да, по-горе не съм съобразила, че е ЕТ.  :good:
Внасяне на авансовите вноски


Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

(2) Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

https://www.nap.bg/page?id=764
вписвам ли и какво точно в част III на прил.11?

Част ІІІ – Непогасена част от получени през годината парични заеми
от Указанията :
В Част ІІІ се декларира непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.

Не попълвате при Вашите данни тази част.
Здравейте !
Преди 2 години бях подала точно по този начин довнасянето - за двете години - отчетната и предходната. Формираха се лихви. Ходих на място в НАП - според тях следва да се подаде една Д6 с всички суми за довнасяне само за отчетната година понеже тогава е възникнало задължението. Подадох наново по този начин и лихвите отпаднаха.

Тука има един по-ранен коментар по въпроса :

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20150.0
Добре, но част IV  и част IX подаваш ли? На мен не ми позволява да ги премахна.

Подайте си без премахване - ще си отразите авансовата вноска, а непопълнените части няма да създадат никакъв проблем.

корекция на декл. 1  и 6 и верните данни в декл. 1 и 6.

Правилно ли съм разбрала?

Правилно, да!
Д1 с код К за всички наети, Д6 с код К и верните суми със същата дата като на преди подадените Д6.

Хубав празничен ден ! :smile1: