Ако подам заличаване, данните от двете декларации ли се заличават ?

Да. И после редовна с правилните данни. Може да подадете обаче само една Д6 с код К и верните данни. В резултат ще останат само те.
Дайте съвет,имам лекари на ГД ,на които здр.каса сега доплати суми за 1,2,3,4/2022.Как да им ги изплатя, трябва ли да коригирам Д1 и Д6 за минал период ,изобщо как да ги декларирам

Да, трябва - коригирате сумите в Д1 зависимост от месеца на полагане на труда и полученото доплащане.
 Тя няма да полага труд в него.

Когато се възобнови дейността и осигуряването на ЕООД-то какво ще следва да се подаде от ЕООД-то към НОИ?


Задайте по-ясно и разбираемо въпроса .
 Какво трябва да се представи в случая, след като в последните 12м няма водено счетоводство?

Всъщност по-важнияj въпрос е от 2013 до момента на дерегистрацията има ли какво да се осчетоводява . Ако има, а не е водено счетоводство,  то явно трябва да се "заведе". В противен случай подавате последните оборотни ведомости към датата на приключване на дейността, които би трябвало да са актуални.
Тази таблица вчера я качиха във Фейсбук страницата на Микроинвест.

Това е тяхното мнение и логика, която е заложена и в продукта.

Има някои разногласия по осчетоводяване на покупките, но се надявам да се изяснят. Може да погледнете подобни теми в техния форум.
Добре а друг софтуер правили това разделение при продажбите 

Моят - не.

3.Аз лично ще пусна с 07 и в двата дневника и ще си изпратя и в колона 19 за вид84, така както съм дал примера от ден първи на тази тема.

И аз стигнах до този извод, но програмата ми "мисли" друго и изчаквам. Не мога да го реализирам в момента.
всеки софтуер си има свой тертип а нападжии мълчат като .....
Многоточието казва много.

Можеха да дадат евентуални указания към фирмите, поддържащи софтуер, за да има еднакъв "прочит" на промените. Сега едни програми действат по един начин, а други са заложили друга логика. Резултатът е, че стоим и чакаме обаче не се знае какво ...
Да споделя за информация :
Въведен отчет продажби за хляб с попълнена 8А и вид на операцията "облагаеми доставки с ДДС 0 %" / отива в колона 19 на дневник продажби / - СД ДДС е приета.
Не виждам смисъл и логика да се осчетоводяват едновременно и протокол и фактури с нулева стойност. Самият факт, че мислите да осчетоводите фактурите с нулеви стойности говори, че и Вие смятате осчетоводяването на фактурите за задължително съгласно действащото законодателство. Очевидно обаче и с горивата, както и с брашното и хляба направиха едни "добрини" за хората и създадоха едни "леснини" за счетоводителите.
Мисля, че правилният начин е да осчетоводите фактурите с реалните стойности. Отчетът за продажби следва да бъде с продажбите без фактури.
:)

Остава ми единствено неизяснен въпросът с отчет продажби за брашно/хляб защо трябва да е в колона с облагаеми 20%

Това пък защо ?
много благодаря, плащат се само здравните осигуровки, но други не се плащат, имам предвид за това, че все пак се взима някакъв доход от него не може да се удържа за пенсия например ...

Единственото, което текущо плащате са здравните осигуровки като безработен, а накрая в зависимост от дохода доплащате също само здравни. Плащате и данък върху дохода, но не и други осигуровки .
Изобщо какви са правилата, когато някой е безработен, но отдава под наем собствен имот.

Продължавате да си внасяте здравни осигуровки като безработен, а в края на годината при деклариране на дохода от наем правите довнасяне на здравните осигуровки, ако дохода от наем след приспадане на необходимо присъщите разходи надвиши осигурителния Ви авансов доход. Не е необходимо да имате фирма.
Специално копирам линк към тема в Микроинвест, в която колега е направил писмено запитване по въпроса и е получил отговор.

https://forum.microinvest.net/viewtopic.php?t=19263&postdays=0&postorder=asc&start=15

от линка :
Цитат
Видно от цитираните разпоредби регистрирано по ЗДДС лице отразява издадена фактура или известие към фактура за извършена/получена доставка на хляб/брашно с място на изпълнение на територията на страната в дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, съответно в дневника за покупките по чл. 124, ал. 1, т. 1 от същия закон, като в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС” на всеки от тях посочва код „07”, съответно „08”

Доколкото в ППЗДДС няма изрична разпоредба в коя колона на дневника за покупки по чл. 124, ал. 1, т. 1 от ЗДДС се отразява фактура или известие към фактура за получена доставка на хляб/брашно с място на изпълнение на територията на страната, то няма пречка такава доставка да бъде отразена в колона 9 „ДО3 и данък на получените доставки, ВОП4, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 от ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък” на дневника за покупки или в колона 10 „ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал. 2 - 6 от ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит“ на дневника за покупки.
Та с няколко думи: всички сме били прави в една или друга степен, просто защото не е разписано, както трябва :smile1:

Благодаря за постнатия материал, Angel Halembakov .
В момента сякаш клоня към решение да задържа фактурите за покупка , защото ми се струва, че има какво да се доизясни там.
Хубав и спорен да е денят ни !
Вижте самото питане първо - там не става дума за командировано лице. Това се пояснява с последващ пост.

Курсове за обучение, мобилни телефони и други подобни.

В единия случай фактурите са издадени на ФЛ, което е командировано, а в другия / за който е питането / имаме фактури на името на ФЛ-собственик/съдружник и нямаме командировка.
фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува лекотоварен автомобил през 2011 г. от физическо лице за 2000лв., т.е. без ДДС, заприходен като ДМА.

Не отговаряте на условията в чл.50, защото въобще не сте имали начислено ДДС по фактура, което на някое от основанията в същия член да не ползвате като данъчен кредит. Следва да си начислите ДДС.
Такива фактури за покупки на хляб и брашно, би следвало да мога да включа и в следващ данъчен период? Това дали правилно съм разбрала?

Да, до 12 месеца след месеца на издаване на фактурата.