А след това: .... /459

Аз ползвам 602 - разходи за външни услуги.
Здравейте,
това, че лицето няма банкова сметка не прави болничния нередовен. Подавате си го без деклариране на сметка. Отказ няма как да има - просто няма да има плащане. Отразявате си болничните д Д1 и си плащате осигуровките в размер включващ и периода на болничните.
Отразих го в кл 21 Други увеличения на счет фин резултат. Благодаря!

И аз като Марпан да попитам как отписахте счетоводно сумата ?
от други колеги съм чувала, че по указания на НАП трябва лице да се осигурява във всички фирми, в които е управител до достигане на макс.осигур.доход

Това не е вярно , ако става дума за самоосигуряващо се лице . :smile1:
Ако последвате написаното от мене с ПИК в профила на лицето ще се уверите в резултата.
В старата фирма не подавате нищо. В новата подавате ОКД5 с новия ЕИК и посочвате вид осигуряване. Това ще активира статуса на лицето в новата да е с осигуряване, а в старата ще се води само активен - това ще  виждате при справка с ПИК.
В някакъв момент връщам половината от получените суми
411 със знак минус 600
К-т 703 със знак минус 500
К-т 4532 със знак минус 100
Тези контировки нямат общо с връщането .
Връщането - 411/503 - 600
И поради това според мен не изпълнява условието :
"в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;"
И съответно подава :
1.ГДД в НАП - до 30.06.
2.Декларация за приходи и разходи под 500лв - за НСИ - до 30.06.
3. Нулев отчет - за ТР - до 30.09.

Всичко е правилно. Само това "Нулев отчет - за ТР" не ми звучи добре - балансът няма как да е нулев.  :smile1:
Здравейте, този един месец зачита ли се за трудов стаж по специалността?


Този месец не се зачита изобщо за трудов стаж, а за осигурителен.
Облагаемата доставка с нулева ставка е нещо различно от необлагаема доставка.
от статията в линка по-горе :

"Във връзка с посочените разпоредби, когато българското дружество е доставчик на услуга, а получател е чуждестранна фирма – данъчно задължено лице (чл. 21, ал. 2 от ЗДДС), същата не се включва при определянето на облагаемия оборот, доколкото е с място на изпълнение извън територията на страната."
ЗДДС
чл.96
(2) Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.


чл.86
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Не виждам нужда се следи този оборот, нито да се прави регистрация при достигане.

И аз смятам така.
В предходната кампания тези писма имаха информативен и подканящ характер - дали парите са налични, да се платят дивиденти , да се приведе в съответствие касовата наличност. Сега не ми се струва тази да е целта и да имат такова съдържание.

Дали наистина ще тръгнат да броят?
Може би.
Ще се изравнява ли и за тези 4 месеца, в които са внасяни ДОО, а човека е пенсионер?

Да, ще изравнява - такъв избор е направил - да се осигурява не като пенсионер само за здравно.
 Благодаря,  delphine данъка е  по голям доста, то в другите месеци си има авансови вноски, но тази съм забравила да я променя, тогава мога ли да я сметна в ред 18 на ГДД , защото в системата на НАП в справки за задължения и плащания излизат само декларирани и внесени  и тази сума си стои като надвнесена  някъде ....

След като не е обвързана с декларация няма да можете. Ще излезе по-голямо задължение по ГДД, но надвнесената сума ще погаси въпросните 5000.
Моето мнение е, че BG компанията оказава услуга на Канадската компания като мястото на изпълнение е Канада

И аз смятам така. По въпроса за посредничеството - какъв посредник е Вашата фирма ? От прочетеното в питането става ясно, че сте подизпълнител на Канадската компания . Ако бяхте посредници трябваше да сте свързващото звено между нея и клиентите им. Може и да не съм права, но някак не виждам посредник тука.  :smile1:

но после като превеждам  данък печалба по ГДД ще си я приспадна нали ?  И естествено ще има и лихва.......  В смисъл  да не се изгуби тази сума......  :blush:

Ако данъкът е по-голям от 5000 то в системата автоматично ще се приспаднат тези 5000 и задължението ще бъде в намален размер. Няма за какво да има лихва.