Отговора на Въпроса в НАП е може ДС и уведомление а може и да не се подава

Ако имате подписано за това допълнително споразумение - подавате и уведомление. В противен случай не е необходимо.


Имах случай, при който работник беше подал документи за кредит и му отказваха. Причината беше, че виждали в системата на НАП, че е на срочен трудов договор. От тогава винаги правя ДС и подавам уведомление. Иначе НАП са Ви отговорили правилно. :smile1:

Здравейте,
в случая се питам следното :
Отпускът по чл.157 ал.1 т.5 работодателят е длъжен да разреши.
Скрит текст :

Отпускът по чл.155 работодателят може да разреши, а може и да не разреши точно в този момент. Какво би станало, ако откаже ?
И друго - от юридическа гледна точка вероятно присъствието на съдебен заседател , освободен по чл.157 ал.1 т.5 от работа не го ли легитимира като служебно лице към момента на заседанието в съда ?

Иначе, ако работодателят не знае, че лицето е служебен заседател и поиска платен годишен отпуск по чл.155 може да му бъде разрешен.
Изразявам лично мнение .  :smile1:
 майчесво

Моля Ви - научете как правилно се пише и произнася тази прекрасна  по своето съдържание дума.

Майчинство.Датата на изтичане на 410 ден не съвпада непременно с рождената дата. Зависи от издадените болнични , както и колегата е писал по-горе. След последния трети болничен следват още 275 календарни дни и тази дата е 410 ден. От следващия подавате за дете до 2 г.. Там вече крайната дата съвпада с рождената дата на детето.
ditzve ,

при подобен случай правих корекции едва след като излезе окончателното решение по въпроса с болничния.
Ще подадем само Декл. по чл. 55 за данъка през октомври.
Права ли съм?

 :good:
Подадох заличаваща Декл.1 и коригираща декл.6 и вече са приети. Благодаря!

А редовна с верните данни за лицето ?
Обърках се тотално, става въпрос за лице, което е целия месец в болничен и този болничен му е отказан от НОИ. Сега имам предписание да залича Декл. 1 за м.06,2021. Само това пише...  Трябва ли да подам заличаваща декл.1 и едновременно коригираща декл.6 за намаление на ЗО от работодател? Ще ги приеме ли едновременно?

Може да заличите Д1 с болничния, но ще трябва да подадете Д1 с верните данни. Или най-добре Д1 с код К и верните данни без заличаване . Как ще водите лицето ? В платен или неплатен отпуск ? Как ще се промени Д6 ?
Заличаването на Д1 не променя ли Д6 ?
Може би трябва да се регистрирате като специалист на свободна практика/свободна професия.

Този е вариантът , до който ще доведат всички разсъждения по въпроса. :smile1:
СОЛ се осигурява на високия  процент. Работи и на трудов договор. Излиза в болничен. Необходимо ли е издаването на втори болничен /за фирмата, в която се самоосигурява/и как трябва този болничен да се отрази в декларация1 като СОЛ?

Да, трябва. В Д1 за СОЛ посочвате  всички работни дни по болничния в клетка 16,2 .
осчетоводявам си фактурата заедно с начисленото ДДС-данъчна основа 830 лева и  ДДС 166-общо 996 лева и съответно си правя протокол по чл.117 за данъчна основа 996?

Да, без протокол.
Как да изпиша тези активи през 2021 г. съгласно ЗДДС и ЗКПО, при положение, че не се използват вече?

Отговорът на въпроса е в чл.75 ал.4 ЗКПО.
Ето какво ми поискаха при последна извършена дерегистрация през 2020 г. :
Скрит текст :

Копирала съм входираното писмо с опис на документите. Дават стандартен списък при подаване на документи за дерегистрация. Иначе са в правото си да поискат и допълнителни справки и документи.
От Становището на НОИ

Скрит текст :

Аз не мога да разбера откъде следва този извод в Становището .

НМЕ
Чл. 12. Не се издава болничен лист за временна неработоспособност:
1. на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 2 и 3 КСО;

Според мене СОЛ на ниския процент си е едно осигурено по смисъла на КСО лице.
В извлечението се вижда, че са ни ревели с 10 евро по-малко. Клиентът ни изпраща копие на платежноза цялата сума от 1000 евро.

Бих си осчетоводила таксата на разход . Не стига , че фирмата реално го прави този разход, ами и данък да му плати... Със сигурност има и възможност да се намери документ за въпросната такса, но това вече е въпрос на разговор с банката. Сега става дума за 1000 евро, а ако фирмата има активна дейност и преводи за хиляди евра всички такси ще са на доста по-висока стойност.
НМЕ

чл.6
(4) При временна неработоспособност болничен лист се издава за времето от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК, независимо от това, дали по него ще се плати парично обезщетение, с изключение на случаите по чл. 9, ал. 1 и 4.
ЗКПО
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;