А защо  ГДД, нали до 31.01 се прави изравняване от работодателя?

Ако работникът не е представил служебна бележка / не е задължително вече/, ако поради друга причина не е направено преизчислението или неправилно е изчислен данъка...
Дилемата е какъв да бъде документа за изплащане на възнаграждението - разходен касов ордер или сметка за изплатени суми? Досега сме издавали втория документ на лицето, но има писано в темите, че някои издават РКО. Кое е правилно, бихте ли споделили? Освен това СОЛ-а вече не издава документ за труда си, т.к. не поподава в обхвата на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, а и служебните бележки не са задължителни.

Прочетете темите, които се съдържат в тази, която е в отговора ми по-горе. Ще разберете всичко като четете и вникнете / има и препратки към закони / - въпросът е обширен, не питайте на парче. Няма смисъл да си изяснявате откъслечно и едно по едно нещата.
Не, преобразуването е само за доходи на физически лица от извънтрудови правоотношения.

Да се изразя по-точно - с дължими суми към физически лица по трудови правоотношения не се преобразува финансовия резултат. :smile1:
Ако става дума за прекъсване на дейността, а не за юридическо прекратяване на фирмата за работничката нещата си продължават - не може да бъде прекратена и си подава за нея всичко, което се изисква за майка с дете до 2 г. до изтичането на 2 г. на детето..
Не, преобразуването е само за доходи на физически лица от извънтрудови правоотношения.
Ако размера на осигуровките за месеца е повече от 190 попълваш 31 , а 31А е нула.
Искаш да кажеш , maxi , че начисляваш, но данъкът ти е нула ?
Здравейте ,
този въпрос ще зададете на програмистите на софтуера Ви. Проблемът е там. Сега може да подадете 73/6 без записите за тези, които излизат на по 2 реда. За тях ще направите 73/6 на НАП-ската програма и ще подадете отделен файл. Данните се натрупват.
От НАП ми казаха че може с ПИК

Не става дума дали може или не - просто пишете, че не сте подали 73/6 , а в същото време с ПИК виждате, че не е приета. Нали коментираме каква може да е причината...,
Успех !
Няма да стане с ПИК ли?

Не знам това - просто си изяснявам какво сте правили и не успявам. :smile1:
Да с програма НАП избирам осигурител,Чл73 нова 73.6.
С ПИК изписва справката н е приета поради некоректен файлов формат,липсваща или некоректна стойност в поле от файла.

Подавам Д1и6  и справка 73.1с ПИК.Справка 73.6не съм подавала досега.

?
Да

Подавате с ПИК ли ? Не съм обърнала внимание, че може.
Последното обновяване ли имате - мисля, че беше.....4.
ДОБАВИ и пада името на долните редове ЗАПИС в XML.

Всъщност първо само запис от бутончето долу и после така направеният запис с бутон запис в ХМЛ от опциите в дясно ?
Ако имате описания по-горе вариант с подаването на ГДД чл.50 за 2019 подавате и коригиращи Т1 и 2 за 2018 едновременно с ГДД . В нея отбелязвате, че подавате и Т1 и 2 за минали години в началната страница, където отбелязвате какви приложения подавате.
 Инспекторката каза, че няма проблем, че не се равняват.

Всъщност сумите се равняват - просто са разпределени в коригиращата и редовна Т1/2.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=20150.0

Съмненията ми са породени от това, че сумите в колона 5 няма да отговарят на приложение 1. Т.е. всяка година декларирам по 11 месеца в колона 5 и коригирам предходната година със сумата от месец  декември, изплатена януари. Инспекторката каза, че няма проблем, че не се равняват.
Моля за вашето мнение, дали този е правилния начин.

Да. Това е правилният начин.  :smile1:

Иначе не бих посочила банковите такси от този пример

Да се чете - валутните разлики.
В този ред на мисли дали там би следвало да посочим и банковите такси за платежните за лични осигуровки на СОЛ примерно ?

Иначе не бих посочила банковите такси от този пример - те не са породени от взаимоотношения между свързани лица, а от сделка с валута . Самата сделка, ако води до счетоводен разход - да.