Бих опитала нещо такова примерно.
1.Начисляване на наема
602 / 401  - 1000 лв. , ако това е цялата сума
2.Плащане на наема
454/401 - 90 лв. ДДФЛ
401/501 - с останалата сума минус ел.енергията
401/501 - РКО за платената ел.енергия
И споразумение между страните за прихващане на ел.енергията от наема.
Ел.енергията от фактурата си осчетоводявате наполовина за разход.
Би ли споделила какво ще се получи с код 27 ? Интересно защо го има като не е активен - сега в момента всъщност не знам как е.
eli501 , ако тази фактура по повод направеното от Вас плащане все пак ще я получите, макар и със закъснение през 2013 примерно, то си начислете разхода през 2012 / в случай, че се отнася за 2012 / и при получаване на фактурата закрийте разчета.
Имам предвид, че ако имате разход или стока бихте могли да начислите 602 , 304 / 499 за 2012 и през 2013 при получаване на фактурата за вземете операцията 499 / 401. Така ще закриете разчета по 499 и плащането по банката.
 Да ви разбирам че като фактура не мога да я отразя?

На практика нямате такава.
ditzve, пробвла ли си да попълниш електронния вариант с код 27 ? Веднага като пуснаха справката пробвах, но не ти дава да избереш код 27 , който е за режим на етажна собственост. Не можеш въобще да въведеш. От тогава не съм повторила и не знам.Не знам да е имало нова версия на продукта и при това положение не би могло да се въведе доход на този код.
След като ДУ не е трудов не можете да го направите за часове, определяте възнаграждение и осигурявате на МОД за управител за съответната дейност. За целите на облагането ДУ е приравнен на трудов.
ДУ с лицето като облигационен или трудов е сключен ?
Дт 401 / Кт 411 с прихванатата сума
milami , не съм допрочела, че става дума за ЕООД. Това, което искате означава, че собственикът ще е СОЛ, ще полага личен труд и няма да управлява, а управлението ще бъде прехвърлено с ДУ на съпругата. Тя обаче не виждам начин да управлява без да получава възнаграждение и да се самоосигурява.
Съдружникът иска да управлява без възнаграждение ? Може, но стига да не мисли, че може и без осигуряване като СОЛ . Без възнаграждение може, но без осигуровки не може да управлява.
В обр.6 за положен личен труд от собственика се посочва само ДДФЛ без личните му осигуровки. За тях се подава обр.1 и след това обр.6 за 13.2012 . Би следвало да коригирате подадените вече обр.6 за СОЛ .
Съгласно СС 9 Представяне на финансовите отчети  на предприятията с нестопанска цел т.3.6 отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти .
И при мене е така. Казаха, че ще се оправи всичко - до 25.02.2013 било желателно да не си гледаме критично сметката, а след това се очаквало нещата да са нормализирани.Дано.
ЗДДС
..........
чл.113
...........
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането

Задължението Ви е де спазите тази алинея от ЗДДС.
Не, уведомление за допълнително споразумение се подава при промяна на срока на договора и длъжността.При Вас не е налице нито едно от двете.
Тъй като така и не открих нормативното основание , цитирано от Лоренца за служебната бележка на СОЛ при положен личен труд с отговор ОПАААА  прилагам тука самата бележка от сайта на НАП на вниманието на elizaa.
На фирма с такава дейност - годишни технически прегледи съм сложила код 4520 - техническо обслужване и ремонт на автомобили. Може вероятно и повече да се прецизира, предложеното от Пасат също има логика . В 4520 е по-висок прагът. Преди това питахме подобни фирми и мнения и се спряхме на това.
Много добра новина - една стъпка в посока на улесняването на работата ни! Благодаря на irenabrili , че ни я съобщи - не съм гледала сайта на НАП.