Ако правилно разбирам смисъла на питането то е кое е по-изгодно - дивидент или личен труд + дивидент ?
Не съм проверявала изчисленията Ви, но категорично личен труд + дивидент е правилният отговор и по-икономичният вариант .
И да спестява тези пари, както сте констатирали и Вие.
Осигуровките по фондове след корекцията по-големи суми ли са ?
В офиса беше толкова тихо, че се чуваше как заплатите влизат в дебитните карти.


Даже и най-суеверните не се отказват от 13-та заплата.

- Защо сте с плаващо работно време?
- Защото сме потъваща компания.

- Откога работите в нашата фирма?
- Откакто ме заплашиха да ме уволнят.

Въпрос към възрастен хижар:
- Има ли wifi тука?
- Не, миналата седмица пръскаха!


Слънчев и весел почивен ден !
 :lol:

Хахх, разсмя ме, Хрили ! Все пак имаш сбъдната мечта. Представяш ли си твоите мечти да се сбъдват на друг...

Koгато бях малък, мечтаех да порастна. По-тъпа мечта не съм имал... :cray:
Прави сте, но също трябва имаме регистър искания и съответно с откази, регистър на съгласията. Към тях няма ли програмно да прикачите файл със съответното искане и съгласие и където също ще има лични данни? Така аз съм разбрала от двата курса

До момента не се бях задълбочавала много в темата и е хубаво, че всеки споделя нещо свое - просто си мисля как с минимум усилия да се справим с всичко това . От къде следва да имаме регистър на исканията и регистър на отказите ? Питам, защото не съм срещала, а не защото твърдя обратното. И не са ли те също неприемливи като се има предвид / ще се повторя / , че в новостите става дума наистина само за Регистър на дейностите по обработване на личните данни ?
Относно регистъра - той може програмно да се върже към регистъра на трудовите договори и автоматично да се попълва.

Но нали идеята е като част от технологията за защита на личните данни те да не се обявяват в излишни  регистри , което увеличава възможността от злоупотреби с тях ?
Аз не срещнах никъде изискване за водене на регистър на самите лични данни. Просто мисля, че самата Табличка, която сте нарекли Регистър неправилно / според мене / ще включва лични данни, които вече сме обработили по определен повод. Не ми се струва редно да ги пренасяме освен в документа, който съставяме и в такъв Регистър. На страницата на КЗЛД срещнах изискване за водене на Регистър, но в следния вид :

"10.1. Създаване и редовно актуализиране на вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни в дружеството/организацията със следната информация:

Скрит текст :

Всъщност "ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ " от страницата на КЗЛД дават доста ясни насоки какво да се прави.
Като осчетоводявате фактурата и Ви поиска доставчик ще го изберете от менюто с контрагенти и ще бъде включен и в листата на доставчиците - не го въвеждайте отново.Така ще го имате и с 401 и с 411.
 :smile1:.

Здравейте,
не знам точния отговор на въпроса Ви, но при попълване и подаване на Декларации изпращам собствениците на фирмите в СТМ и те изготвят въпросната Декларация. Бих задала въпроса на тях принципно. Знам, че има някакви критерии на отклонение при промяна, които налагат или не подаването на втора Декларация .
Без да претендирам за правилен отговор в този случай , за който питате бих подала Декларация.
Това къде го прочетохте за разделянето на 12 и то точно осигурителния доход ?
Вписвате си го в 01.2017 в Т1 и приключвате с тази колона в таблицата.
Не знам как се съвместяват двете качества "търговец съгласно ТЗ" и безработно лице...
"Нали в замяна на тези осигуровки ще получава пенсия това ЕТ. А ако не е регистриран и не плаща няма, или някаква минимална по възраст ще му дадат ? Което звучи справедливо."
За справедливост тука и дума не може да става. Справедливо за един, несправедливо за друг. Против всякакви принципи обаче е със сигурност.

" Здравните ми осигуровки които си плащах сам , на куп като се вънрах в България, бях подал декларация 7 преди да замина. Броят ли се за разход и мога ли да ги впиша някъде ?"

Да, в Приложение 2 има предвиден ред - вижте в хода на попълването къде точно при формиране на данъчната основа.
Хм, този Ваш въпрос насочва и към попълване на Т2 за самоосигуряващо лице по ЗЗО / следва да го чекнете и това / и евентуално довнасяне на ЗО.

Най-добре се обърнете към някой професионално да Ви попълни ГДД / при наличието на всички тези някак неприемливи обстоятелства по дейността / . :smile1:
За продажбите на лични вещи  -  не се облагат с ДДФЛ и не се декларират / с определени изключения / .
http://www.nap.bg/page?id=327

" Не се подава годишна данъчна декларация:
•за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
•ако се получават само доходи от трудов договор;
за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач."
Здравейте,
вземам отношение по темата не защото знам отговорите, които търсите. Искам само да изкажа лично мнение и се радвам, че не ми се е наложило през тази кампания да мисля и по такъв въпрос.
Все повече хора искат да излязат на светло с дейността си по продажби онлайн и да си попълват коректно ГДД . Мисля обаче, че НАП не даде / и до момента не дава / правилната насока как да стане това.
Ясно е , че във Вашата ситуация ще чекнете т.5 " Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец " .
Да видим какво казва ТЗ по този въпрос :

Чл. 1.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

Скрит текст :

След като това ФЛ извършва по занятие дадена дейност не следва ли за същото това лице да кажем, че извършва независима икономическа дейност и следва да бъде осигурено доколкото всеки, който получава трудови доходи следва да се осигурява ?
По този въпрос обаче няма и дума. Излиза, че чеквате т.5 , защото сте търговец, но не сте СОЛ и нямате осигуровки. Как не им е дошло на ум на хилядите ЕТ, че вместо да правят ЕТ-та могат да бъдат нерегистрирани като ЕТ и да не внасят осигуровки ???
В подобни случаи от НАП препращат в консултациите си към Приложение 2 - т.е. Вие сте търговец, но не ЕТ. Приложение 2 обаче изисква определена отчетност. Не може да плащате данък на всичко получено / според мене и според Приложението / . "Направете" си счетоводство подобно на това, което водят ЕТ. От колеги с подобен случай като Вашия съм разбрала, че и ОПР в НСИ са подали.Логично след като попълваме Приложението за ЕТ.
На въпроса кои приходи да включите ще изкажа следното мнение - всички, дори и тези за продажба на лични вещи, които са необлагаеми.Тези приходи от продажба на лични вещи обаче ги впишете в т.4 на част III в раздела Формиране на обл.доход, за да ги изключите от облагането.
На въпроса Ви " какво съм аз " бих казала, че сте само местно лице.
Част IV  не следва да се попълва - задължението Ви ще излезе в Приложение 2 .
Питате за преотстъпване на данък - нямате такова нещо.
За преобразуването - не сте счетоводител / вероятно / и дали ще ме разберете , но ако имате данни за преобразуване - преобразувайте. Ако сте само купил-продал без активи и други особености - не.
Пишете, че накрая следва да прикачите документа - за какъв документ става дума ?

Пак подчертавам - в нищо в тази ситуация не съм сигурна, но логически се опитвам да намеря някакви отговори. Във всеки случай, ако решите да продължите тази си дейност помислете дали да бъде по този начин и непременно се обърнете към счетоводител . :smile1:
да се пуснат коригиращи Д1 за всички месеци от 2017 с МОД 460 и в ГДД да се попълни осигурителен доход 460?

Точно така - имате до 30 число време да го направите !  :smile1:
 Защо я приеха с 0088 и т.16,1-16дни ,след като в указанието пише друго????-това също не разбирам ...

Направих един опит - промених на моята Д1 в по-горния пост / 19 с 00 и при тестване с програмата на НАП ми я отхвърли. Странно как е приета така...
Не си права. Откакто т.16 вече е в 4 позиции,  не се попълва "0" или "1" за пълен или непълен месец. "04" са дните.

Даааа, точно така си е - отпадна това с 0 и 1 за пълен и непълен месец. :good:
/хахх - състояние след приключване.../


Този месец - април - ще имам един човек от 1 до 30 с код 27 и с обезщетение чл.222 ал.1 . Направих му сега Д1 да видя какво става - отдавна не съм имала такъв момент. Значи направи ми я с код 27 и в 16 - 1988, а след това 16.1 също 19 . При проверка - ОК.
Направете 1488 - не може да е нула, защото за месеца, който подавате лицето не е целият месец с код 27. Дните пак са си 4 - 0 или 1 не влияе на техния брой. Според мене това Ви е грешката.
Струва ми се , че следва да запишете не 0488 , а 1488 .