Ако се спрем на уговореното - то е уговорено в ТД, а там определяме основно трудово възнаграждение и клас.
Чл. 264.(изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Разбирам го с включен клас.
Сметка за изплатени суми - при всяко плащане.
Подаваме декл. по чл.55 - декларираме задължение, после плащаме - погасяваме същото.
Аз мисля и нещо друго - плащаме една сума за януари - срещу нея трябва да има съответни декларации, отразяващи наше задължение, което се покрива. Плащаме осигуровки - обр.1, плащаме ДДС - СД по ЗДДС, плащаме ДДФЛ за наеми, ГД - декларация чл.55, плащаме дивидент - чл.55 и т.н.. Няма как да платим ДДФЛ за 12.2012  без да сме указали, че имаме такова задължение. Така мисля.......Не случайно искат декларации и за данъци отпреди 31.12.2012 , които ще платим след 01.01.2013 ........целта е да се " заяви" това наше задължение, което ще се плати и закрие след 01.01.2013.
Редактирам се :
Аз смятам, че трябва да се подава. Във формуляра на декл. чл.55 освен, че има тримесечия има и месеци. Реално подаваме декл. чл.55 за месец 12.2012.
това дали няма да  е в помощ

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4622.0.html


Сега виждам, че питането  е за обр.1 , а по-горе постнах за обр.6 - пише се преизчисленият данък с увеличението от 5 лв. вкл..
Така става , Катя - пак ходене . Ще се научим и ще си оптимизираме нещата - те само да я пуснат тази декларация и в ел. услугите - всичко си отива на мястото.

 :laugh:  "...ако имаш и данък дивидент за плащане към 31-ви януари, то още една декларация ли да им подадеш? "

Те една не искаха какво ли ще е още един път да отида . :laugh:
И аз това мислих, но нищо не измислих. :laugh: От гледна точка на предпазливост бих я подала по-рано. И да попитам в НАП мислех, но се отказах - те декларацията не бяха видели та за срока ли ще ми кажат........
Taka se polucawa, ce razgadawame ...napisani ne twarde jasno tekstowe. :sorry:
Mariya , az mislya ,ce boldnatoto se otnasja za poslednite dwe izrecenija.

njamam kirilica i se izvinjawam  ...
ЗКПО
Непризнати разходи за данъчни цели
Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:
..................
2. разходи, които не са документално обосновани по смисъла на този закон;
Без съмнение след като има плащане и то в брой трябва да има и касов бон. Липсата на такъв прави разхода данъчно непризнат.
В новата декларация обр.6 подавате САМО ДДФЛ със сумата в повече - така първата подадена и тази сега ще дадат общо верните суми .
.......
18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се датата (дд,мм,гггг), на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията(не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване).

Това за последния ден на месеца е посочено за кои случаи е.
Срокът е 7-дневен от прекратяването на ТД.
Подай си днес , нека си чака - и аз имам от 02.01.2013 чакащо - нали ще си имаш входящ номер.
Подавате една редовна обр.6 за 12.2012 с разликата в повече за данъка.
Проба направих за 01.2013 с код 5, но нещо не е както трябва - не дава да се въведе и запише ДДФЛ.