4421
Просто ми приседна от тази новина....... :(
Здравейте, ГФО на микропредприятие - освен баланс и опр /които не са съкратени, не съдържат нулеви редове/ трябва ли да оповестявам и счетовдната политика?

Като задължение - не. :smile1:
Просто си подайте уведомлението с правилните актуални кодове - няма да имате никакъв проблем.
И аз имах такъв отказ - стигам до извода, че не може да се подадат едновременно заличаване и редовна . В случая подадох Д1 заличаване и Д6 с код К и намалените суми - резултат от  заличаването на Д1 / т.е. вече подадените минус тези на лицето, което заличавам / . След това подадох Д1 редовна и Д6 редовна със сумите само на това лице.
Ще си изясните всичко като обърнете внимание на чл.38 ал.12 ЗДДФЛ и чл.65 ал.1 от същия закон.Можете да предоставите на наемодателя копие от платежния документ за удържания и внесен окончателен данък по чл.38 ал.12.
щом казвате значи е така.  Блаженни са знаещите  :good:

Блажени са вярващите.  :smile1:
Питам, защото наистина не ми е ясно. Преди 3г ходих в София на лекции на Аспасия и тогава ясно съм си записала,че може СОЛ в едно дружество и трябва друго осигуряване /въпросният ДУК/ в следващото до достигане на максималния осигурителен доход. Едва ли от НОИ ще приемат управител на 3 бр ЕООД като СОЛ с осигуряване през едното на 460лв

Аз съм абсолютно сигурна, че Аспасия / както я наричате / не би могла да каже такова нещо в никакъв случай - в едно дружество СОЛ, а в друго ДУК до достигане на максимума. Едно физическо лице може да си е СОЛ в колкото си поиска дружества, Относно болднатия текст НОИ направо си е ОК с тази ситуация, при която едно лице е управител на 3 Е/ООД-та като СОЛ , но като физическо лице си е само ЕДНО лице и се самоосигурява през избрано от него дружество.
Всъщност в нета може да намерите изобилие от материали по темата.
"5 дни от възникване на съответното обстоятелство".
Това обстоятелство, кога е възникнало, никой не може да докаже. Сега сте установили нарушението, че имате грешка в някаква цена и сега издавате КИ.

 :good:
 трябва изрично Решение за това, а до тогава тази сума да се води като непокрита загуба от минали години.

 :good:
Вижте този линк - описани са необходимите документи за всеки етап от майчинството.

http://accountingnews.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-91.html
не виждам възможност да се постави отметка или нещо подобно че фирмата не е осъществявала дейност

ТР не се интересува дали фирмата има или не дейност - иска си ГФО. Правите си стандартно публикуване на ГФО .
направила съм баланса и ОПР на малко предприятие на "нормалните" форми за Баланс и ОПР. изтрих нулевите редове и преномерирах. има и приложение.  Мисля така да ги публикувам,  но  това което ме загложди е: т.к не са съкратените форми на Б и ОПР, а "нормалните", това не изисква да правя и останалите форми за пълен отчет - СК и ОПП нали?

ЗСч
чл.29
(1) Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.

....
(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

Така като чета мисля, че нямаш проблем с това, което си решил/а да направиш.Ал.6 дава право на избор формите да са съкратени, но пък ал.1 определя съставните части на ГФО , които следва да се направят. Един вид не се възползваш от правото си по ал.6 и правиш нещата съгласно ал.1. Така мисля. :smile1:
за да избегна тоя ОТКАЗ се допитвам до ВАС - хората с опит

Все пак прочетете темата - така ще придобиете повече опит и увереност. :smile1:
Здравейте за 2016 г. микро предприятие ЕООД - мога ли да публикувам БАЛАНС и ОПР - която съм подал  в статитиката

Можете. Ако получите отказ обаче - прочетете темата, в която сте попитали да разберете защо . Иначе може и сега да я прочетете.
Номерът на гражданския договор не е задължителен реквизит по принцип. Аз всяка година ги започвам от 1 за съответната година.
Не, фирмата вече Ви е упълномощила веднъж. Упълномощена сте от управителя в качеството му на представляващ ЮЛ, а не в качеството му на ФЛ.
Точно в това е предмета на дискусията по-горе . Защо новият да не може да управлява след като е взето вече Решение за избирането му и е подал ОКД5 ? Какво общо има вписването с упражняването на дейност ?

пак от писмото :
Скрит текст :