Подавате образец 1 с код корекция и верните данни за лицето .  :smile1:
Благодаря за бързия отговор, но наистина за първи път виждам така сключен договор и това ме озадачи, досега мислех че това са две различни основания за сключване на трудов договор.

От години това е основна законова практика по въпроса - какво странно има в това да се сключи безсрочен трудов договор със срок на изпитване ?
"В случая ни интересува обстоятелството, че подобни договори между един и същ работник/служител и работодател за същата работа могат да се сключват повторно само веднъж."

Ако държат да е срочен трябва да сменят длъжността . А иначе този договор може би е сключен в нарушение на КТ и вече е безсрочен .........
Въпроса ми е върху  566,72лв. ли се изчисляват осиг. вн.?


 :ok:
Нали повече от три години не може да се пускат срочни, сега по какъв чл. да я преназначим?

Или може би на срочен отново, но на друга длъжност ?
Да, освен ако осигурителният доход на лицето не е по-висок .
" Назначаваме дадено лице което тепърва ще го учим ,като на основната прага е 397,00лв "


На основната "прагът" би трябвало да е 310 .
" Моля за информация относно болничен по време на бременност в изпитателен срок. Може ли да бъде прекратен? "

Болничният ли ?
Ако подаването е по предписание на НОИ или НАП  няма ограничение колко време назад може да се върнете, ако обаче става дума за подаване по електронен път - можете да подавате само за тази календарна година. С една дума - можете да подадете за не по-назад във времето от 01.2013 г..
Изглежда да е частично, но ако това лице има код да си провери болничния ще му стане ясно и точно как е изчислен и за какъв период е платен.
Говорете с обслужващата касовите ви апарати фирма и сторнирайте касовите бележки - така всичко ще е , както е действителното положение - стоката / ако е стока / дадена, парите - неплатени.
Всъщност този болничен не се ли издава точно затова, че жената вече е в състояние на неработоспособност по медицински показания ?
И аз мисля, че ако една жена има право на болничен за бременност и раждане то следва той да се издаде в точното за това време.
Да , а ако е инвалид със степен на инвалидност 50 и повече процента - не дължи и него до 7920 лв. след приспадане на НПР.   :smile1:
Да, като разход на фирмата е сумата от 420 лв.. :smile1:
Този болничен е като всеки друг - ако е за пръв път - представяте самия болничен лист, документ от банката за банковата Ви сметка и декларация за същата.
Според указанието, както е потвърдила и Далила , е така. Аз обаче съм подавала преди година коригираща с нулеви данни и след това редовна с правилните. Резултатът е бил  :thumbup: . Явно в този момент също като Вас , неразбирайки тогава точно смисъла на указанието съм го " преработила " , но е дало резултат  :smile1:.
"Да разбирам ли, че ако управителя е друго лице различно от собственика на ЕООД и има вписан ДУК, то тогава това лице и неговия ДУК трябва да се отпише от Търговския регистър "

Да, би трябвало .

" Изобщо процедурата такава ли е:
- лицето с ДУК подава молба до Еднолич собственик за освобождаването му
- решение на Еднолич собственик за прекратяване на ДУК със съответното лице
- подаване на съответните документи в Агенцията по вписванията
- прекратяване на осигурануето на това лице от датата на решението на Еднол собственик "

И аз мисля така относно процедурата в случая.
Ако лицето вече няма да бъде управител, то това трябва да се отрази задължително и в ТР - все пак нали ще има друг такъв ?
Датата на договора - предимство на съдържание пред форма  :thumbup: