" Според мен, няма нищо по-естествено от това да закриете 123 и 501 със статията:
Д-т 122; 123 / К-т 501
и не са необходими никакви ордери от себе си към себе си "

Не мога да се въздържа да не изразя пълното си съгласие именно и най-вече с тази част от разсъжденията на irenabrili по темата  :ok:
Ако сте СОЛ-свободна професия при попълване на ГДД ползвате НПР 25 % и правите изравняване в Т1 и 2. В случай, че имате да довнасяте осигуровки попълвате обр.6 13.2012 със сумите по фондове като отразявате направените вече върху избрания от Вас осигурителен доход плюс тези за довнасяне.
Ако сте получавали тези доходи от личен труд в Е / ООД или сте ЕТ и сте имали като СОЛ граждански договор ситуацията е различна, дайте повече информация за последните два случая.
Не, независимо , че не са внесени осигуровките са дължими и си попълвате съответния осигурителен доход за 09-12.2012 .
Ако апортиращото дружество няма да ползва сградата след апорта - под наем примерно - следва и партидите за консумативите да се прехвърлят на дружеството, собственик на сградата или на друг ползвател, ако ще бъде отдадена под наем на друго ЮЛ или ФЛ.
" Таблица 1 – Справка за непогасената част от предоставените през 2012 г. парични заеми (Справката се попълва, ако общият размер на предоставените през 2012 г. парични заеми надхвърля 10 000 лв. и към 31.12.2012 г. част от тях не е погасена) "

 В тази справка се отразяват непогасените заеми , предоставени само през 2012 г. и непогасени в размер над 10 000.

" Таблица 2 – Справка за непогасените към 31.12.2012 г. остатъци от предоставени парични заеми (Справката се попълва, ако общият размер на непогасените остатъци от предоставени парични заеми през 2012 г. и през предходните пет данъчни години надхвърля 40 000 лв.)"

В тази справка се отразяват непогасените остатъци от предоставени заеми, ако общият им размер от предоставените през 2012 и предходните 5 надхвърлят 40 000 .


Според мене двете справки отразяват две различни основания за деклариране.
Проверете си внимателно записвате ли датите в т.4 от...до....
Определено в случая лицето попада в изискването да попълни работното време.
Не го правете, не става дума за нарушение, а за неправомерно действие..........

Благодаря, :bow:
а нарушение ли ще  е , ако се удържи данъка?
Часовете се попълват в прил.15 т.4 последната графа - работно време. Там пишете работното време по трудовия договор - при вас 4 и по двата.
Никой!

ЕТ издава фактура за наема.
При попълване на прил.15 се изисква и посочване на работното време на реда, където попълвате работните дни в болнични. Там ще запишете 4.
ФЛ, получатели на доходи по граждански договори сами ще внесат ДДФЛ за доходите си от четвърто тримесечие при подаване на декларацията по чл.50 в определените за това срокове.
След като подава декларация чл.50 следва да подаде и приложението за трудови доходи.
ФЛ декларира предоставения на ЮЛ заем в ГДД чл.50 в частта за обявяване на заемите - част  VIII  а ГДД , а не в Приложението за доходи от трудови правоотношения. Лихвите се дължат от ФЛ и не се декларират - те се явяват приход на ЮЛ.
Смятам, че по-коректно е да се направи отчет за продажби по ваучери и да се осчетоводи като такъв.
По принцип нямате право да удържате от заплатата на работника въпросното обезщетение. Следва да изплатите работната заплата в пълен размер , а работникът да плати дължимата сума.

Независимо, че документът Ви е фактура по същество това си е чист отчет за продажби по ваучери.

Ок, мерси, а нали не пречи че фактурата е по банка, т.като ние пускаме една фактура с получател клиенти по ваучери и получаваме превод от Грабо, но тъй като той е само посредник по сделката, издаваме с получател клиенти по ваучери, а превода получавме от Грабо. А отделно си осчетоводявам и отчет за продажбите за продажбите в брой.