(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособностт а и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.Да - изчисленията Ви са правилни. :smile1:
КТ
..............
чл.327
......
7. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2008 г.) работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;

7а. (нова, ДВ, бр. 7 от 2012 г.) работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.

Да , може .  :smile1:
След като програмата "показва" 20 се запитах дали е така ?


Лицето ще го съкращават и пита колко дни отпуск му се полага за да го начислят като обезщетение :)
Ели , тя  jeni1 писа правилно - Пропорционално на времето,което се признава за трудов стаж за същия период.


Ама се попита - по-точно ? :smile1:
Какъв точно всъщност е въпросът Ви ?

Ако става дума за лице , което ще освобождавате от 01.07.2013 то Ви е даден правилен отговор.
Ако лицето ще продължи да работи и ТД няма да бъде прекратяван то има право на пълния размер платен отпуск за годината в размер на 20 работни дни. Друг е въпросът колко дни ще му разреши работодателят - нали си има и график на отпуските ?
След като не удържате и не дължите ДДФЛ не се подава декл чл.55 ..
 Мога ли да осчетоводя фактура от 2012г с ДДС тази година 2013г Как да отнеса разхода като текущ за тази година


Можете да осчетоводите ф-рата за 2012 през 2013 - за данъчното третиране на този счетоводен разход вижте чл.75 ЗКПО .

Мога ли да ползвам ДДС-то

Да , стига да имате право на данъчен кредит за тази фактура и да не е минал 12 месечния период от месеца на издаването и.
И аз имам питане.Каква факнура се издава на гръцка фирма,която идва и си взима стоката директно от склада?


http://accountplus.info/pismonap3-177315062010.html
Всъщност така се изразява съмнение дали лекарят не е издал неправомерно болничния лист - с една дума болен ли е бил болният ? Иначе не става дума мисля за фалшив болничен като документ. Само дали точно НОИ би могъл да е арбитър в този спор ? И защо е нужно всичко това ?
 :give_rose: Ели , има напредък вече .

Винаги подавам аз, но в моят случаи когато опитвах и ме връщаше не беше с този вид осигуряване и докато не написах този на ТД не ми го прие. Това беше миналата година.
 :wave:
В системата на НАП ше е 01, ако има увед. за това. Ако не сте подавали обаче и в НАП ще е 02. Прекратяването сте зависи  от вашите действия - дали сте подавали или не уведомление за 01.
Точно така и става .  :ok:

Сега направих справка в сайта на НАП на един наш работник. Беше назначен със срочен трудов договор. След това има подадено уведомление за промяна - в безсрочен. В справката за действащите трудови договори на лицето има: дата на сключване на първоначалния договор, дата на подадено допълнително споразумение и основание - 01. Според мен при прекратяване в т.8 - основание - трябва да посоча 01 и на т.10 - дата - датата на първоначално сключения договор.
Това е напълно възможно , ако е нямало ДС и съответно уведомление за преминаването на договорите в безсрочни и е стояло 02 в системата.

И на мен ми е любопитно какво ще излезе от вашата проверка в стр. на НАП!
Защото току-що прекратих с ел. подпис договори на пенсиониращи се, сключени преди 10г. на основание срочни, във времето станали безсрочни. Но в уведомлението НАП ми прие прекратяването с основание 02 и датата през 2003 (примерно), когато е сключен първия договор с лицето. Логиката (за мен) е, че ти прекратяваш ТД, а не ДС ....
 :wave:
Аз лично имах срочен ТД и ДС за преминаването му в безсрочен. Прекратих впоследствие ТД с 01 и всичко беше точно. В този смисъл подкрепям поста на  jeni1 .
Да, би могла да си вземе платената отпуска , неползвана до момента, както и да излезе в неплатен отпуск за гледане на дете 6 месеца.
Приемам по подразбиране, че става дума за лице, наето по трудов договор. :smile1:
Нищо вече - обезщетенията от НОИ са приключили и не се носи нищо .
КТ
.............
чл.68
..............
(4) (нова, ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.


Да, при определени условия - може. :smile1:
Копирам линк към експертно мнение по въпроса , както и едно съдебно Решение.

http://ezines.zakonnik.net/2009/viewzine.php?id=3774

http://balans.bg/1596-obektivna-nevyzmojnost-za-izpylnenie-na-td-po-smisyla-na-chl-328-kt/