А кой е управител на дружество Б ?
Да , точно тази аналогия с чл.92 ми породи питането. И най-вероятно, както и sabinaP е писала , ще си поискам за възстановяване данъка.

Благодаря много за мненията.  :give_rose:
СОЛ има надвнесен ДДФЛ по ГДД чл.50. Виждам, че има клетка да се поиска възстановяване.Не виждам друга опция за този данък.
Означава ли това, че ако не се поиска възстановяване по презумпция се счита, че остава надвнесен и може да се приспада от бъдещи дължими данъци на лицето / примерно бъдещи авансови вноски за ДДФЛ / ?
Калина Петрова,

Благодаря, че споделихте и различен опит. Преди да вземете решение Ви копвам една тема , която дава някои поводи за размисъл. Явно напоследък собствениците все повече обръщат внимание на въпроса с произхода на парите, с начините на захранване на касата и теми от този род са все по-актуални.Лично на мене най-безболезнен ми се струва вариантът с използването на разчети с подотчетни лица.Не може да се отрече обаче многообразието от варианти и тука е важно прецизирането на нещата с оглед интересите на фирмата и съответните рискове, ако ги има такива.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,14104.0.html
Наистина писмото на Мургина и данъчната практика се опират на едновременното изпълнение на двете условия - загуба и временна необходимост от парични средства, но съдебната практика и юридическите тълкувания вече правят разграничение с тази позиция на НАП. Текстът на чл.134 според мене е изброяване на случаите, когато можем да правим парични вноски, а не задължителност на двете условия.
Разбира се, че тълкуванията са различни и точно това поражда и проблемите - нищо не е недвусмислено и все опираме до някакво тълкувание.
Темата е много полезна и интересна .
Тази необходимост от парични средства би могла да се обоснове с някакви бъдещи планове за дейността на фирмата и планирани разходи, за които ще им бъдат необходими средства в повече от наличните. Явно, че трябва да градят някаква аргументация , за да се защитят.Иначе имаше едно писмо на Мургина, че допълнителните парични вноски се правят при едновременното наличие на загуба и необходимост от парични средства, но ТЗ няма такова изискване за едновременност. В тази връзка има и различни тълкувания.
Така или иначе трябва "потърпевшите" да си изградят някаква обоснованост.

Дивидентът се декларира чрез декларация по чл.55 / данък дивидента / и чл.73 и основание за това е Решението за разпределение на дивидента, а не изплащането му. В случая Вие ще изплащате нещо, за което нито е взето решение, нито е декларирано, защото не е възникнало основанието за това.И в тази връзка смятам, че си е скрито разпределение на печалбата. Изразявам лично мнение .
ХХХХХ изчерпателно е изброила възможните варианти .  :good:
Сред тях не е разпределението на дивидент , защото на практика не само  нямате такъв , но и не е допустим законово при липса на неразпределена печалба от минали години / следва да отчетем и различните мнения по въпроса в практиката все пак /  .
Въпроса е за дружеството, ООД е.

Като чета направеното - Решение за допълнителни парични вноски по чл.134, внесени в касата и заведени като задължение към собствениците всичко си е като по учебник.  :good:
За правото на НАП - те имат всички права , дори и когато не са прави. Ваше е задължението да докажете позицията си . Отстоявайте и правете възражение - при такава фактическа обосновка мисля, че правото е на Ваша страна.
Предполагам, че проблемът Ви идва от това, че в Баланса ДМА отиват по първоначална стойност, а не по балансова. Причината за това вероятно е, че нямате подходящата аналитичност на 241 по видове ДМА , изисквана от заложените програмни изисквания за осчетоводяване на амортизациите. Можете да минете през редакция и ръчно да въведете ДМА по балансова стойност.Това ми направи впечатление, не съм съпоставяла други записи.
Аз също споделям това мнение - Дт 702/Кт 123 с минус.

В същото време обаче няма някакви нормативни ограничения или изисквания, които да правят  другия вариант неправилен. Няма задължителни изисквания за кореспонденция между сметки и предполагам, че има също и привърженици на "традиционния" подход  Дт 123 /Кт 702 с плюс.

Аз предпочитам Дт 702/Кт 123 с минус. :smile1:
 Как трябва да се процедира тук? Да се премахне частта ли, или как?

Да, премахнете и подайте без нея. То и в упътването към част 9 е пояснено / мисля / , че не следва да се попълва от лица без авансови вноски и без избор за плащането на такива.
И си подменете за тримесечието сметките за изплатени суми и служ. бележки, ако сте давали такива.

ФЛ ще може даже да ползва / евентуално / и отстъпка за данъка , ако си подаде до 31.03.2015 ГДД чл.50 по ел. път.  :smile1:
Здравейте,

за последното тримесечие на 2014г сме удържали на наемодателя данъка. Сега ако ние го платим дали ще има проблем?

По-добре му върнете парите и да си плати той ДДФЛ с подаване на ГДД.
В задължения към свързани лица - салдо към 31.12.2014 , ако сумата не е върната.
избирате от падащо меню м. януари после м. декември и посочвате 2014 г.
т. е януари -декември 2014г

 :good: