Защо не проверите дали в Java контрол панел има разрешен/вписан адреса на ТР ?
 За м. 09 само прехвърля осигуряването през ЕООД, което има и полага там личен труд за този м.09. При попълване на табл. 1 и табл.2 в ГДД за физическото лице излиза, че трябва да довнася осигуровките върху този личен труд положен м.09 и облагаемия доход от патентната дейност. Правилно ли разсъждавам?

Не съвсем. Съгласно указанията за попълване на Т1 / Т2 дохода на лицето в качеството му на СОЛ делите на месеците на упражняване на дейност именно като СОЛ / във Вашия кслучай 12 месеца / . Довнасянето е върху разликата между ред 13 от съответните колони , а не помесечно.
Мн благодаря.Всичко ми стана ясно.Само нз има ли смисъл от тази сложнотия.Може би затова колеги предпочитат да си представят информацията от 01 до 12.Иначе за да няма проблеми в бъдеще през м 12/2018  не е ли по-добре Сол да си плати за 2 месеца и след това текущо?

Просто си платете през 12.2018 за 12.2018 и така за всеки месец .  Важното е да не оставите СОЛ през 12 месец да бъде с неизплатено възнаграждение за личен труд , ако приемем че за предходните месеци всичко е изплатено . :smile1:

Може ли да помогнете с тази коригираща справка.

Да опитам. :smile1:
Приемаме, че СОЛ за 2017 няма болнични, изплаща си личен труд 460 лв. и се осигурява също на 460 лв..Личният труд за декември се изплаща през януари 2018. През  2018 СОЛ се осигурява на 510 лв. и има личен труд в размер на 510 лв. месечно като продължава същата схема - за 12.2018 плащате през януари 2019.
 Приемаме, че 2016 е нямал личен труд.


2017
Подава Т1 за 2017 г. - първия прикачен файл.


2018
Подава Т1 за 2017 г. - коригираща - втория прикачен файл
Подава Т1 за 2018 г.                           - третия прикачен файл


Точно така ще Ви излиза - за всеки месец след изтичането му до изчерпването на периода. :smile1:
Нали в това е смисълът на изравнителните вноски - да се довнесе върху разликата, която сте реализирали като доход и осигурителния авансов доход ? Получили сте по - голям размер на дохода в к.5 от сумата, върху която сте се самоосигурявали и за разликата трябва да внесете осигуровки .
Това при Вас се получава през 10.2017 , когато имате 418.18 лв. доход, а сте се осигурявали на 41.82.
418,18-41,82  = 376.36
Довнасяте осиг. вноски върху тази сума и всичко си идва по местата. :smile1:
Оплетох конците. При мен човека цяла 2017 и от края ба 2016 си е с личен труд помесечно...

Този сценарий с коригиращите Т1 и Т2 са единствено в случай, че 12 месец го изплащате през януари на следващата година. Когато веднъж го "преживях"  това започнах да си плащам месец за месец. Питайте конкретно ще се опитам да ви отговоря.
В колона 4 посочвате авансовия осигурителен доход на СОЛ за 12 месеца - от 01 до 12. Ако сте изплатили личен труд за 11 месеца разделяте сумата на 12 / колкото са месеците на упражняване на дейност на лицето в качеството му на СОЛ / . На следващата година подавате коригиращи  Т1 и Т2 , в които вече посочвате на ред 13 сумата за цялата предходна година вкл. и 12 месец . При платена сума до 11 месец вкл издавате бележката до 11 месец вкл..

Да дам пример :
2017 сте изплатили 12*460 лв. като януари 2017 сте платили за 12.2016. Т1 и Т2 попълвате с осигурителните авансови вноски 460 за 01-12 месеци. В колона 4 / доход на СОЛ / попълвате 460*11/12 , а отделно подавате Т1 и Т2 коригиращи за 2016 където 460 за декември добавяте към вече декларираната сума за 2016.
От указанията към таблица 2:
- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....., попълват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3;

 :good:

С редакция на моя отговор - бруто минус НПР.
Сумата наема бруто или нето се пресмята ? /наемателите плащат данъка от 10% всеки месец/

За целите на изчисляване на осигуровките - бруто.
Използвайте, че имате проверка и обяснете ситуацията - сега е моментът за реакция от Ваша страна . Реално сте пропуснали срока за декемврийската процедура и сега с искане следва да си възстановите парите.
И аз мисля така - до 09.03.2017 лицето е било СОЛ съгласно ЗЗО и изравнява за 3 месеца .
Да, ако този доход лицето е придобило в качеството си на самоосигуряващо.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=21909.0

deny51@abv.bg ,
в тази тема е коментиран същият въпрос. :smile1:
Няма как да е червено салдото по 503.

Червено е, Марпанче. Това е на практика разплащателна сметка - овърдрафт и крайното салдо отразява неусвоената част от него.
Това не си ли противоречи - хем ЗО като безработен да се включват в Т2 на ГДД, хем в годишната декл.6 да не се включват

Д6/13 се подава само от СОЛ по смисъла на КСО , а Т2 се попълва / съгласно указанията / от СОЛ по смисъла на КСО и ЗЗО.:smile1:
Благодаря за отговора.
Притеснява ме защо не трябва да включвам тази фактура от словаците в дневника, защото все пак те ще я декларират като продажбва в своя дневник.
Също така и аз издавам фактура към тях с услугата с място на изпълнение в ЮАР и я влключвам в дневника по чл. 69, ал. 2

Вижте това писмо на НАП :
https://zakonnik.bg/document/view/pismo/150160/5275378

Копирам го заради този  текст от него, който се намира в самия край на писмото "
Скрит текст :

Издателят на фактурата естествено си включва същата в своите дневници , но Вие бихте я включили единствено чрез Протокола по чл.117, който в случая не следва да издавате.
Здравейте ,
В първия си отговор съм писала, че следва да издадете Протокол по чл.117 . Малко по-различно бях разбрала въпроса Ви.
Сега чета отново и въпроса и пояснението към него.
Правилно ли Ви разбирам : Вашата фирма има завод в ЮАР и фирмата от Словакия Ви извършва услуга на този Ваш обект ? Ако е така и имате обект в ЮАР то мястото на изпълнение е именно ЮАР / извън територията на страната /, както е отбелязано и в предоставената Ви от Словакия фактура . Съгласно ЗДДС чл.83 :
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Не следва да издавате Протокол по чл.117 . Самата фактура няма да включвате в дневниците по ЗДДС, защото тя не е данъчен документ по смисъла на българското законодателство.