Минал е срокът за корекция по електронен път, но можете да отидете на място в НАП.
В складовата програма, която ползвам примерно не бих могла да въведа нула бройки по отрицателна цена, но имам възможност за преоценка на стоки . Разгледайте внимателно какво Ви позволява софтуерът, който ползвате.
На практика бройката е вече заприходена, а корекцията на цената направете според възможностите на складовата програма , която ползвате.
В склада следва да направите единствено корекция на цената на оставащите изделия .
Ако преди цената е била 50 , а сега примерно е 20 в КИ пишете 90 бр.*30лв / вписвате размера на намалението на цената / .
"Често се закупуват резервни части за автомобила, които се монтират от самия шофьор."

Не мисля , че в случая става въпрос за услуга.
"Колежката желае да е чл.111 във връзка с чл. 114"

И аз мисля, че това е правилно.
... ще осчетоводите ли такава фактура, ако софтуера изпищи и каже, този контрагент не е регистриран и проверите това със свободен достъп в сайт-а на НАП?

 Вал3ри ,
ако знам, че фактурата е неправомерно съставена и ДДС неправомерно начислен ще я върна да бъде коригирана или анулирана и издадена правилната.
Не е само това въпроса.
Има и други въпроси. :smile1:

А може и питащата да си знае отговорите. :smile1:
Въпросът ми е за графика, който трябва да се изготвя дали трбва да се упоменава от колко до колко часа ще работи служителя?

Как иначе ще докажете, че не отработва повече часове и няма извънреден труд примерно ?
Пишете 4 часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време.
А коя е държавата в "чужбина" ?
Губи евентуално по-голямо обезщетение и по-дълъг престой на борсата като се има предвид, че по взаимно съгласие е предпоставка за 4 месеца обезщетение при минимално заплащане.
И аз мисля, че това е причината.
Декларация обр.6 не подавате - имате задължение само за годишна такава. Обр.1 не можете да подадете с ПИК, защото осигурител е ЕООД-то и следва чрез електронен подпис на ЕООД-то или ФЛ да е упълномощено за подаването от ЕООД-то.
Потърсих тука имаше теми по този въпрос за срока. Имаше примери как след 25.08.2016 вече изписва , че срокът е минал, но смятам, че би трябвало да се тълкува като срок във Вашия случай 25.09.2016. В срока или не ще направите корекцията - дали по електронен път или на място - важното е всичко да е точно. :smile1:
конкретно за този случай напълно законосъобразно си е предвиден начин на реакция чрез подаване на коригиращи декларации. Достатъчно е подаването да е в установения за това срок. :good: