значи в м.12.2016 ще направя така
1.602
   4531
            501 - с месец за експорт 02.2017

Бих спряла до тука. :smile1:
значи в м.12.2016 ще направя така
или
1.602
   499
           501 в 2016
2. 4531/499 в 2017 с дата на факурата 02.2016

Това като го експериментирате споделете как се е получило.  :smile1:
Тази опция на програмата, месец за експорт да не я ползвам?

Може, тя също си е ОК за случая. :good:
Както Ви хареса.
и това може да свърши работа :

2016
602/499 - без ДДС-то

2017
499/401 - дан.основа
4531/401 - ДДС
65 лева няма до променят кой знае колко отчетите в НСИ. Там се работи в хиляди. Все още сте в срок да ползвате ДДС-то през м.02.2017 год.

 :good:
И не само ДДТ-то да си ползвате, но и да си подадете правилната декларация по чл.92.
Вероятно не сте изтеглили последната версия на програмата - тя има ограничения във времето и се налага да я актуализирате периодично.Безплатна е.
От същото място, от което правите избор на база с която работите има опция "нова фирма" - избирате и създавате като първоначално ще поиска име на фирмата / не самото име, а с латински букви името, под което ще я търсите при избор от менюто /. За изтриването - по-добре попитайте специалист да не изтриете нещо важно.
Здравейте,
бих искала да попитам има ли възможност в титулната страница на ГФО горе срещу името на предприятието да се визуализира и ЕИК ?
[/bСъщо така, при този втори вариант, доколкото активът има смесено предназначение и дружеството приема определено съотношение на неговото използването за стопанската дейност и за лични цели, то активът би могъл да се включи в ДАП на дружеството. Данъчна амортизируема стойност на този актив би следвало да е в различен размер от стойността, с която активът ще се включил в САП

Според приетото съотношение за лично/служебно ползване.  :smile1:
 и всъщност това ме накара да взема решение, че е по-добре следвайки логиката на данъчните  :hmmm: да ги сложа съгласно чл.42, за да ми е мирна главата, така да се каже. Фиска си търси своето - този принцип следвах и се оказа правилно...

По принцип се разбрахме съвсем правилно. Обаче това не е логика на данъчните, а изискване на закона. Имате данъчно непризнати разходи - увеличавате резултата с тях. Няма друга алтернатива - законът е казал ясно, че те не влизат в състава на разходите за лихви във формулата. :smile1:
Кое е определящото  за избора на член, по който да не призная за данъчни цели този разход - дали последователността в закона или мога да реша да не се позова на чл.42, а да ги вкарам в чл.43 - там може да се получи след смятане по формулите, че се признават...

Всъщност това е невъзможно да стане, защото чл.43 изобщо ги изключва от разходите за лихви  след като по чл.42 са данъчно непризнати.
Разгледайте добре формулата и чл.43 ЗКПО.

чл.43
(3) Разходите за лихви включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал. В разходите за лихви не се включват разходите за:
...
3. лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона;

Посочвате въпросните неизплатени лихви в увеличение и след това ги изключвате във формулата от сумата на разходите за лихви.
А за какви празници става дума - предстоящи официални ли, рождени дни ли, именни дни ли  ?  :(
Въпросите Ви изискват не едно изречение в отговор, а направо лекция. Обърнете се към счетоводител , за да вземете информирано решение. Теглете колкото си искате пари от сметката си, но преди това бъдете наясно къде рефлектира това . Казали са Ви нещо за каса - това добре, но освен каса има и други подробности. След като имате фирма бъдете отговорна към себе си и се обърнете наистина към счетоводител / не във форумите обаче / .
Можете да го назначите и няма да има проблем, ако има прекъсване.  :smile1:
10000 - общия размер на внесените авансови вноски
Иначе е правилно това, което мислите / след направеното уточнение /.
По принцип в Решението за вноски по чл.134 следва да се запише и кога е договорено да се върнат, както и дали се начислява или не лихва. След връщането им няма проблем да се трансформират в 102 след Решение на ОС за това. Предполагам обаче, че те не са връщани ? И вместо да стоят по кредита на 49.../ разчети със собствениците / са в кредита на 102. Съответно това е дало и отражение в ГФО - баланс / съответно публикувани вече /. Не е дало отражение на финансовия резултат и поради това нямате причина за използване на чл.75 ЗКПО. Освен да вземете коригиращи операции и да си приведете сметките в правилен вид - друго не се сещам така на прима виста. Някой може да даде друга идея. :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=15967.0

Прегледай тази тема - надявам се да ти е полезна. :smile1: