Дали става въпрос действително за надценка или просто за прехвърляне на активи от Материали в Стоки по продажни цени на дребно.

Аз пък това не разбрах . Иначе в питането недвусмислено става дума за надценка .


собствениците държат да бъде с надценка като към краен клиент.
Точно разграничаване на дейностите е целта, защото са двама собственика. Засега отделни фирми не са вариант. И искат да се вижда кой колко е изкарал.

Една подходяща аналитичност на счетоводните сметки би могла да свърши отлична работа . Това с надценката е неприложимо.
Е, наречете я както искате. Въпросът ми е за надценките от една дейност към друга.

Прехвърляте стока от един склад в друг с надценка ли ? Все едно продава сам на себе си с надценка ли ? Да не би и фактура да искат да се пусне...
Каква е идеята и целта на това занятие ?

Какво точно  прехвърлихте  ?
При публикуване на ГФО на ООД с електронния подпис на управителя да очаквам ли отказ?

И без да очаквате може да имате отказ както и обратното - може да очаквате и да нямате.  Иначе Вие си знаете причината, която Ви кара да зададете въпроса.
Училището с нещо по-различно ли е от всеки друг контрагент  на когото издавате фактура ?
   Здравейте ,фирма ЕООД има заем от физическо лице в размер на 50000.00 лв,всеки месец по банков път се внасят лихви въз основа на договор за заем ,до сега не е подавана декл.55 ал1  и декл.по чл.73 .Моля отговорете ми кой е задължен да подава декларации за  приходи от лихви ,има ли норм.признати разходи ?

Аз ли не разбирам въпроса , Вие ли не го задавате правилно или не знаете как точно да попитате...Някакъв коктейл от несъвместими неща ...
По принцип декларациите за приходи си се подават от получилия приходите ... Понякога въпросите направо ме объркват - аз ли съм в грешка или има някакви новости, които не съм прочела.

Прикачвам една табличка - разгледай я внимателно - на мене лично ми беше много полезна .
За ВИЕС декларацията- кой и кога подава /  обща информация / :
http://info.mitnica.com/index.php?p=coment56
Колеги,във уведомлението ,което се генерира от програмата е обявена текущата РЗ.Отворих самият файл.За това е въпросът ми.

В Указанието на НАП по въпроса за ЕКАТТЕ изрично е посочено кои са задължителните за попълване клетки на уведомлението. Допълнително не пречи да попълните и други. Аз например посочих умишлено последните актуални заплати на лицата в една фирма по тяхно желание. Това обаче в никакъв случай не е задължително. :smile1:
Да, обр.30 е УП3. Ако човекът е работил на 8 часа и няма за това време неплатен отпуск, незачетен за стаж може да му обясните, че този документ не му е необходим. :smile1:
 Без освобождаване не можело.

Може, но Вие сте избрали да не може.  :smile1:
Ако другият договор не беше във Ваша фирма дали щяхте да ги накарате да променят нещо ?
Аз не бих направила нищо - за допълнителния ТД, който сега по силата на обстоятелствата е станал основен би било достатъчно да се подава Д1 с код 01 . Ако пък държите този ТД в справката за активни ТД да е с код 01 за вида на ТД направете ДС.
Може и с кода ЕКАТТЕ да го съчетаете. /
Според мене специално в ТР няма какво повече да публикувате. Просто си имайте за фирмени цели Протоколи от ОС за определяне на възнаграждението / така, както сте го предвидили вече в публикувания ДУ / .  :smile1:
Обърнете внимание при прикачване на файла - над надписа файл има друг в менюто - вид на документа. Избрали ли сте от падащото меню, че видът на този документ е "Справка за оборота " ?
Ами така е - гледаме да се застраховаме по отношение на необходими разпечатки, но често правим и много безполезни такива.  Много е важна правилната преценка. :smile1:
И аз искам да пестя хартия. Не от икономическа, а от екологична гледна точка.
  :good:

Никога не ми е притрябвало разпечатаното Приложение 9 . Нали имам болничния - инфото е там.
И аз така - само без мейла от НОИ. Почти съм решила обаче да спра да разпечатвам и Приложение 9.
За 2015 срокът изтича 2017 - да, започва да тече от 30.06.2016 - последната дата за публикуване, но не мисля, че е 2 години, а една.
Не би трябвало да има проблем, но никога не е излишно да имаме едно на ум.

http://www.admcourt-sl.org/uploads/0061d811/02641811.htm

http://www.odit.info/?s=6&i=257893&f=3
Според вас има ли някакъв проблем в така описаната ситуация?

Според мене няма .  :smile1: