Всички пътища водят натам, create !  :ok:

и за навеса - също
Защо да е лесно като може да е по-трудно ? Иначе и с това ще се справим !  :laugh: Първо ще удържаме, а после ще връщаме - като във филма на Чарли Чаплин "Хлапето", където детето чупеше прозорците, а бащата сменяше стъкла. :laugh:
То понеже имаше съпротивление за връщането и в парламента сега явно това е формулата.  :smile1:
" В производствения ни цех монтирахме котел с водна риза за отопление през зимата. Всички разходи по изграждането на това отопление (котел, водна помпа ,радиатори и др.) мога ли да ги отнеса като текущи?"

Тези разходи според мене са пряко свързани с котела и те се правят именно заради неговото функциониране . За какво биха Ви били радиатори примерно , ако нямате котела ? Струва ми се по-правилно да се натрупват към актива и да се увеличи неговата стойност.
Аз съм ЗА различни социални решения в полза на работещите с ниски заплати. Това обаче ми прилича повече на друг начин да се върне необлагаемия минимум. И сега ще постигнем тази цел по друг начин.  :smile1:
" В този случай няма глоба за неподадена в срок декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и  чл. 201, ал. 1 от ЗКПО,нали? "

За доходи, изплатени на местни физически лица през четвърто тричесечие такива не се и подават изобщо.
Да, marpan_64 , така е - не е от желание за напълване на бюджета......... :laugh:
Декларира този си доход с подаване на годишна декларация чл.50 и до 30.04.2013 внася дължимия по нея данък.
Може ли някой да ми каже, управителят на новорегистрирано ООД от кога трябва да започне да се осигурява и може ли да работи като управител по трудов договор на 4 часа. 

Ще започне да се осигурява, кагато започне да упражнява дейност и подаде за това ОКД5, а за управлението на трудов договор в ООД - да, може на 4 часа - стига да има кой да върши останалата работа в дружеството.
 :wave:  :give_rose:

Искам да вмъкна и тази тема, да коментираме тези неща точно във връзка с промените. Да коментираме тука обаче, в темата на Алфа , за да е на едно място.  :smile1:

 http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8612.msg49292/topicseen.html#new
Не мога да отговоря аргументирано, но в случаи от практиката виждам / в държавни институции / , че представянето на служебна бележка от института, че лицето е завършило и предстои издаване на диплома е вършило работа за признаване на правоспособността .
Брутната е правилната, разбира се. 
 
/ Сигурно Елена се е объркала с обезщетение, изплащано от работодател на работник по чл.224 . /
Правилното е да е залегнало в правилата и ако те не дават отговор няма как ние да отговорим.
Какво е записано във Вътрешните правила за РЗ ?
" 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „начисления разход,представляващ скрито разпределение на печалба“ се заменят със „сумата, представляваща скрито разпределение на печалба“.

Преобразуваме финансовия резултат с разходи, а тука вече става дума за суми. Ако собственикът вземе под каквато и да е форма суми за лични нужди това би се тълкувало  за скрито разпределение на печалбата......

Вчера сервизната фирма за касови апарати ни уведоми, че не следва да демонтираме същите, защото скоро ще бъде върнато старото положение. Става дума за КА на кафемашините. Даже си преподписахме договора с тях . Ясна е посоката.  :smile1:
 :wave:

Както се казва - промените са динамични. Още не сме заговорили за нещо и то вече е променено.  Благодаря, create , че много навреме ни го постна тука .
Във връзка с така излязлата промяна можем да направим следният извод - ако имаме скрито разпределение на печалбата и си " признаем" това обстоятелство при преобразуване на финансовия резултат няма да имаме административна санкция.

Какво обаче следва след това ?

" ДР ЗКПО
...........
4. "Дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:
........................ ..............
в) скрито разпределение на печалба. "

Имаме категорично разпределение на дивидент и следва да се обложим с 5 %.
Т.е. ако си признаем за скритото разпределение на печалбата ще имаме само облагане с дивидент, а ако ли не - едновременно и административна санкция.
Допълвам  отговора си с тези приложени два документа по въпроса. Лицето - наемодател освен документите за платени консумативи следва да издаде и документ с реквизитите по чл.7 ЗСч.
Това значи е един щастлив човек и е над нещата !  :laugh:
А Вие сте изчерпали явно законовите " начини за въздействие" - остава Ви да си увеличавате фин. резултат и да връща парите в касата по документи.