По принцип тази ситуация е в основата си неправилна - лицето не е следвало да има удържани осигурителни вноски и данък. Нямате избор и ще попълните Приложение 3 по служебната бележка, издадена на лицето. Аз не бих включила обаче този доход в Т1 и Т2 .
Няма как и самата декларация да е изрядна, но попълвате съгласно това, с което разполагате.
Не, тези осигуровки не са авансово внесени от лицето, а от платеца на дохода и нямат отношение към Д6 13/2015 на СОЛ. Друг е въпросът, че при деклариране на обстоятелството, че лицето е СОЛ изобщо не биха били и дължими.
 Притеснява ме след това за м 04 как ще ги приеме.

И аз за това се замислих - как ще се отрази това за 04.2016 ? На прима виста би трябвало да няма проблем . Иначе сте в срока за корекция, ако искате да подадете данните за Д1 и Д6 с правилния месец. Подавате същите записи, но с код к и за Д1 и Д6. Не знам дали не е излишно, но бихте могли да го направите.
А според вас при положение , че по договор пише ,че лихвата ще се начислява преди самото плащане, длъжни ли сме да я начисляваме сега?

След като така е записано в договора - ще я начислявате преди самото плащане. Този текст обаче не ми се струва издържан, защото излиза, че ако няма плащане няма и лихва ли ?
А какъв период пише на получения протокол за приети данни ?
Имах в предвид, че наемът се посочва в Приложение 4.
Дали въобще се попълват Таблици 1 и 2, при положение, че няма доход като СОЛ, само осигуровки ?

Следва, Krasimira Georgieva . Нали в ГДД чл.50 ще чекнете , че лицето е СОЛ . Ще попълните Т1 и Т2 само с осигурителния доход в к.4 .  :smile1:
В декларация по чл.50, освен дохода от наем, трябва ли да се посочва в Таблица 1 и 2 осигурителния доход като СОЛ ?

Питащата не е имала пред вид в Т 1 и 2 да посочва дохода от наем .
Какъв смисъл сте вложили в това, че лихвата "ще се начислява" преди изплащане на заема ?
Да, следва.
Собственикът на фирмата плаща за настаняване в хотел във връзка с предстояща командировка след няколко месеца.

На кого плаща ? На хотела може би ? Ако е така това си е авансово плащане на доставчик. При реализиране и отчитане на командировката този разход ще си го осчетоводите като текущ.

А може би плаща на лицето ? В този случай това би било плащане на подотчетно лице , а не разход. И аналогично след отчитане на командировката ще се осчетоводи като текущ разход.
Всъщност какво значение има възрастта на лицето и това, че заемът е безлихвен ? Ако отговаря на условията за деклариране на заеми в ГДД чл,50 заемът се декларира. Друг е въпросът дали това лице има произход на тези пари и защо заемът е безлихвен. Пенсията не е доход за деклариране / по принцип /.
Няма доходи като СОЛ, само си е внасял осигуровките

А упражнявал ли е дейност изобщо ?
Имам няколко лица към които мога да се обърна, но в закона за счетоводството пише, че това лице трябва да е в трудови правоотношения с предприятието  :blush:

В трудови или облигационни .
 само че това ако се случи след 10 години, не може и осигуровките да си търси като недължимо внесени...

Това вече си е удар - нито стаж , нито пари и държавата е в печеливша позиция.
Пъпешче, то едно лице може и да няма доход, но все пак да упражнява дейност. Ще трябва да може да го докаже обаче - да си мисли как. Иначе има и друг момент - НОИ няма с лека ръка да се откаже от вече внесени пари, но няма как да знаем каква ще е реакцията им. Все пак като обявява дейност един СОЛ следва да подходи малко по-далновидно и интелигентно по въпроса и да не се оставя на случайността и обстоятелствата. Иначе си прилича на опит за купуване на стаж.
.... в случая кой ще подписва ГФО следващата година?

Можете да се обърнете към счетоводно предприятие или към лице, имащо правото да съставя и подписва ГФО.
А това сигурно ли е , че няма да се признае осигурителния стаж след като са плащани осигуровки. Къде да го прочета ? Не, че не ви вярвам, но да се убедя. Човека казва: "нямам доходи".

Стаж се заверява при упражняване на дейност и осигуряване на това основание. Ако при заверка на осигурителен стаж не може да докаже, че при липсата на доходи все пак е упражнявал дейност има вероятност да не се признае такъв. Все пак е налична и "субективната" преценка на финансовия ревизор  освен всичко друго.
Не, ако в качеството си на СОЛ няма доходи .