Свалих демоверсия на тази програма Цял ден си изгубих като оптвам да осчетоводя фактура за продажба и за покупка на стоки.
Прехвърлила съм сметкоплана от Делта
Не мога да избера сметка. Не знам какво да пиша в този филтър
Много ще съм ви благодарна на малко помощ

Бих Ви посъветвала много добре да се запознаете с Ръководството на програмата от сайта на Микроинвест . Там много подробно и добре са описани нещата стъпка по стъпка. Това би Ви помогнало и по-точно да формулирате въпросите си.Иначе преди осчетоводяване следва да въведете сметкоплан , а филтърът Ви е нужен единствено за справки.

Би било добре темата да остане активна за въпроси и отговори , свързани с използването на Делта ПРО. :smile1:
Здравейте.
И за 2015 ли остава "Данъка се заплаща и се подава Декл.по чл.55 - до края на месеца следващ тримесечието, в който е изплатен дивидента"? Питам защото месец януари тази година платихме дивидент и чакаме април за внасяне на данъка и подаване на декларацията по чл.55.

Важно е не кога сте го платили, а кога сте взели Решението за разпределение на дивидент. И ако сте взели Решение също през януари , когато сте го и платили всичко е така. В противен случай зависи от това кога сте взели въпросното Решение.
В колона 4 се попълва авансово избрания през годината доход за осигуряване?      ДА
/ ако е по-висок от този, на който е следвало да се осигурява задължително лицето при наличието на загуба се попълва осиг. доход , на който е следвало да се осигурява /


В колона 5.1 по месеци 0 ли се попълва/т.е нищо/ или сума с минус?                  НИЩО   

..... но има различни тълкувания от страна на НАП , от гледна точка на ДУК и личен труд , за целите на ЗКПО дали се признават за трудови правоотношения . В повечето писма и указания се основават на това  , че се гледа трудово правоотношение по КТ , а ДУК и личен труд не са правоотношения съгласно КТ.

Споделям това мнение и ми се струва за правилно финансовият резултат да се преобразува с ДУК .

 :give_rose: Много благодаря, Алфичка ! Не съм разглеждала в подробности частите на ГДД чл.50 / не съм стигнала до ЕТ-тата още / и това ми направи впечатление - предположих го, но сега и потвърдено / лесно е наготово  :yes3: /.

Извинявам се , че не уточних -
м. декември 2014 е взето решението с Протокол от общо събрание на съдружниците .

В срок до 31.01.2015 - подаване на декл. чл.55 и плащане на данъка.
това е супер :) да изчакаме промените в Наредбата, за да видим как ще регламентират настоящите книжки - тоест дали ще трябва да се заверяват до 30.06.2015 или изобщо стават ненужни

Само да споделя в тази връзка , че март 2014 г. се пенсионира един СОЛ и въпреки, че му бях попълнила осиг. книжка, която не беше заверявана въобще не ми я поискаха и се пенсионира без проблем само с данните от ПР.
http://noi.bg/newsbg/3392-ns30012015

от 01.07.2015 няма да попълваме и заверяваме ОК ще се вземат данните от ПР


Има ли нещо по-хубаво от такава новина за края на седмицата ! :good: :good: :good:

Благодаря на Графиня Тити , че я научихме днес ! Кога ли щях да погледна сайта на НОИ в тези работни времена......

Да ви попитам нещо по Приложение 2. Интересува ме част Част ІV –  Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък - ред 2 Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години - според вас за какво се отнася - за изравнителните вноски ли ?
Защо Вие възстановявате данъка ?
СОЛ си подава декларация по чл.50 и надвнесеният данък подлежи на възстановяване от НАП .
за тези ситуации става въпрос -Примерно шефа си е купил дъска за рязане на зеленчуци.
НИЩО не осчетоводявам все едно не ми е представил фактурата

И след всичко това идва НАП на ревизия и използвайки софтуера, с който вече разполагат , "изкарва" наяве всички издадени Ви от различни доставчици фактури, включително и това НИЩО, което не сте осчетоводили. И Ви питат какви са тези фактури. Вие казвате, че са за лични нужди, но те Ви контрират, че откъде знаете, като ги нямате......и с лекота се опитват да ви обложат, защото не можете да докажете, как това НИЩО не е свързано с дейността , особено, ако имате дейност търговия и тези фактури, които са за уж лични нужди не се окажат за стоки. Върви и доказвай......
Нали не го избиваме на шеги?


точно обратното - не е никак смешно- иска малко четене

http://www.kik-info.com/useful_info/svurzani-lica.php
честнa дума   :good:
Няма никакъв проблем да е и с електронен подпис - редовни и коригиращи за 2014 може да се подават до 30.04.2015 .  :smile1:
Да, можете да подадете обр.5 не непременно за 12 месеца, а за определен период.
От Указанията за попълване на обр.5 :
"12. Година - попълва се годината, за която са внесени вноските.
13. От: (месец) - попълва се месецът, от който са внесени вноските.
14. До: (месец) - попълва се последният месец, за който са внесени вноски."
През януари носих един такъв болничен / декемврийски / та да споделя от опит. След като предходният болничен е бил до 07.01.2015 следва да се ограничи този и да бъде посочено, че дните са от 08.01.2015. Бях го записала, както е в болничния, но ме върнаха точно заради тази подробност.
Другото - за вид болничен, вероятно е някакво изискване на програма, която се ползва в случая ? Защото си е болничен с продължение или болничен за бременност и раждане според мене.
Да права сте указанието е знаменито, но сега в ГДД за 2014 год. т.6 в справката за взаимоотношения със свързани лица няма. Т.4  - задължения към свързани лица е последна

Допълнителните парични вноски единствено биха намерили приложение и отразяване в т.4 на справката.Според мене там следва да бъдат записани.
Да. В случая е по-голям и следва да се включат данните от к.7 на Т1. В к.3 на Т1 в случая няма да има данни. Ще има само в Т2.

 :good:
Благодаря Ви! Мислех, че данните по Т1 и Т2 трябва да са равни. СОЛ има доходи и от други извънтрудови правоотношения в к.5.5. В осигурителната книжка трябва да се нанесат данните от к.7  или греша?

Не . Нямам възможност сега да погледна точно, но в к.7 влиза и колона 3, а доходът от к.3 може да е от трудов договор примерно.Ако сборът от 5.1 до 5.5 е по-малък от избрания осиг. доход то се вписва избрания ОД на лицето, а ако е по-голям - по-голямата сума  /в к.7 / без влиянието на к.3.