Не виждам никакво основание за такава глоба . Служебната бележка се издава за получени доходи - това е смисълът и предназначението и.
Не е нужно да пишете крайна дата, защото лицето е за заместване до завръщане на титуляра. Това завръщане едва ли бихте могли сега да определите като дата, а и не е нужно за целите на договора , който сключвате .

от указанията за попълване на уведомлението чл.62"

12. Срок на договора - Попълва се  /ддммгггг/ датата, на която периодът от време или срокът  на договора изтича, само когато в т.8 е попълнен код 02. "                                                    
" .......... или всичко вече от 01.01.2013г. се внася и подава до 25-то число на следващия месец. т.е в моя случай до 25.06 трябва да внесе всичките осигуровки и за аванса и за заплатата на един път и да си подам Д1  и Д6 пак до 25.06 , като в Д6 пиша за дата за изплащане датата на плащане на заплатите/10.06/, а не на аванса? "

Да, точно така .  :ok:
Аз пиша датата на начисляването , която ми е и дата на подаването на обр.6 .
Обикновено точно така са трудовите договори - процентът за прослужено време и текста, че този процент се отнася за всяка прослужена година на лицето. В трудовите договори обаче по мое мнение ще трябва да си пишем и процента и сумата - при проверки от ИТ винаги го искат / не коментирам с право или не / . Заповедта обаче няма как да я избегнем при това положение - то пак да сме доволни, че и заповед би вършила работа. Практиката на проверките от ИТ налагат и да съобразим нашата с техните изисквания без да си създаваме и ненужна бумащина.
Иначе според мене си е супер да не ги правим всички тези неща и само да упоменаваме процента и, че се отнася за всяка просл. година , но........
svetlakercheva , благодаря , че си си направила труда да потърсиш и постнеш двата линка.  :give_rose:
Действително увеличаване на процента за клас променя сумата на трудовото възнаграждение в посока нагоре и това ми беше и мисълта, че би могло да бъде узаконено с една заповед от работодателя. В такъв смисъл по-аргументирано ми се струва изразеното мнение в първия линк. От системата въпроси и отговори на МТСГ мисля, че се отговаря много общо и най-вече без да се отчете именно този момент, визиран в чл.118 .

niniv
" Според мен може със заповед по чл.118 тъй като увеличението на добавката за клас не зависи от желанието на работника а от нормативната уредба  "

Точно, аз също смятам така и че би могла една заповед да свърши работа в случая без да е в противоречие с нормативната уредба.
Преди около две години при проверка от ИТ ми искаха да имам вписан в трудовия договор и процента и сумата , както и да имам допълнителни споразумения при промяната на класа . Сега чета темата и ми се иска малко да продължа дискусията. Ясно, че това е доста трудоемка работа и не е от любимите ни . :'( При назначаване на лицето на трудов договор - ОК , ще напишем този процент и сума. Дали обаче при промяна на класа впоследствие не бихме могли вместо допълнително споразумение за промяна на класа да пускаме една заповед от работодателя за това ? Би ли " удовлетворило " това ИТ или да не си  въобразявам, че ще избегна допълнителните споразумения ? :laugh:
Напишете причината за сторниране на самата бележка .
Да, с код 01 и сега този код 01 стои в справката за действащите трудови договори за лицето.
През октомври 2012 към един срочен трудов договор направихме допълнително споразумение , с което същият договор стана безсрочен вече на основание чл.67 ал.1 т. 1 от КТ и подадох уведомление за това. Специално сега погледнах в справката за трудовите договори да видя какво основание стои срещу този договор - стои 01 , т.е. безсрочен.
 Нали пишете, че не изплащате възнаграждение ? В този случай не се попълват клетки 31 и 31А.

От указанията за попълване на обр.1:
...........
" 1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. "

След като няма да начислявате и изплащате възнаграждение не следва и да попълвате тези клетки.
В обр.1 на СОЛ , който полага личен труд, но не получава възнаграждение няма да попълвате клетка 31 и 31 А. Нямате и основание да подавате  обр.6 за СОЛ с размера на ДДФЛ , какъвто на практика вече няма да се начислява.
Основното е да е правоспособен и да отговаря на изискванията на ЗСч за съставител на ГФО.
Можете с допълнително споразумение да промените длъжността на наетото лице и заплатата му. За промяната на длъжността подавате уведомление, а за промяната на заплатата - не. По принцип уведомлението се подава при промяна на длъжността и срока на договора.
Едно писмо на НАП по въпроса за отдаването под наем и осигуряването на СОЛ
Trevit
Приложеното писмо на МТСГ не е продължение на темата, не виждам защо да се повтаряме непрекъснато. Постнах нещо, което е все пак някакъв документиран опит за определение на трудова дейност и то съвсем не с намерение да продължавам дискусията.
Темата беше подходяща за това и се надявам да избегнем вече излишни полемики по въпроса. Разбира се всеки може през седмица-две или на други интервали да спира и почва самоосигуряването си. Ето и аз съм приключила вече ведомости и ДДС - ще си подам една ОкД5 за до края на месеца и няма да работя.........примерно.
Няма никаква причина писането ми в темата да предизвиква твой отговор - то не е непременно свързано с това. :wave:
нещо по въпроса за това що е трудова дейност, смятам, че би било полезно....

Скрит текст :
Основанията не са две, а едно - самоосигуряване по ЕГН на ФЛ. Лицето може да упражнява дейност в две или повече фирми в качеството си на ЕТ, едноличен собственик на ЕООД или съдружник в ООД и да се самоосигурява като ФЛ по ЕГН върху избран от него осиг. доход.
Въпросът, който всъщност се постави принципно по отношение на наема по същество беше дали отдаването под наем е дейност , изискваща от собственика самоосигуряване . Няма как отговорът да не е, че да, отдаването под наем е дейност на фирмата, изискваща от собственика самоосигуряване  - приемаме, че никой друг не работи във въпросната фирма.
Дали вече това самоосигуряване ще бъде непрекъснато или за определени интервали от месеца е нещо, което всеки следва сам да прецени колко законосъобразно и защитимо е съгласно фактологическата обосновка. Да твърдим, че като отдаваме под наем не правим нищо обаче е далече от истината.
Можем да се поласкаем, че счетоводството също е изкуство......... :laugh:
И да, трудова дейност му е майката, но да не забравяме да добавим, че обмисляне му е бащата.