Платени суми по ГД с удържан ДДФЛ през четвърто тримесечие се декларират до 31.01.2017 с декларация чл.55 . ДДФЛ се дължи в същия срок.

" Сумите по тези договори са изплатени съответно през октомври и ноември месец, с деклариране за авансово внасяне на данък." - това не го разбрах.
 Управителя иска да има длъжност, която да обединява работа в производство, работа в склад и поддържане на хигиена.

Хубаво иска управителят, но няма . Бихте могли да включите в длъжностната характеристика на лицето евентуално други дейности като част от неговите задължения при изпълняването на работата , възложена по силата на трудовия договор. :smile1:
Човекът е останал неприятно изненадан, че с новото решение пенсията му е паднала с около 10 лв. Как е възможно това?

Това не е възможно - има нещо недоизяснено тука.

НПОС
чл.21
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2004 г.) При представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето.
 За да прекъснем осигуряването, трябва да не фигурира като управител в Търговския регистър, нали?

За да прекъснете осигуряването е необходимо да подадете ОКД5 за прекъсване на дейност като съдружник. Няма проблем лицето да си е и съдружник и управител. Все пак си има действащ управител.
Въпросът ми е дали ако започна срочна работа за, да кажем, 10 дни, това е достатъчно, за да мога да получавам борса в пълен размер за 8 месеца?

Да, точно това трябва да направите.Дали ще е срочна или не е важно да не сте освободена по взаимно съгласие. :smile1:
от Указанията за попълване на обр.1
"15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването."

В кл.15 правилно сте посочили 18 - това е последният календарен ден в осигуряване и считано от 19 имаме прекратено осигуряване  / при този работодател/ .
Прав/а сте ! Не следва да плащате ЗО и да подавате Д1!  И аз благодаря . :smile1:
Вероятно ще трябва декларация от лицето, че се осигурява на друго основание.
Да, но е осигурено на друго основание по втори ТД.

Не мисля, че това има значение. Нека и други да си кажат мнението.  :smile1:
Лицето нали е в неплатен без трудов стаж ? Не е прекратено ТПО ? Дължат се здравни осигуровки.
Обезщетението по чл.224 не се включва в т.29 и в т.34.
Подавате Д1 и за дните без стаж като посочвате начална и крайна дата на този период помесечно - посочвате код 28 / мисля, че този беше кодът - ще го видите в указанията за попълване на Д1 / за този вид осигурен.
Моля, ако някой разполага с това Указание да го постне към темата .

"Писмо на НАП № 24-34-581 - третиране по ЗКПО на разходи за пътуване и престой в страната и чужбина на чуждестранен управител на българско дружество"
(брой: 2008/11, автор:НАП )
пречи ли да му пуснем 30-дневно предизвестие,
Не, не пречи! ТД вече е постоянен!

Но, когато подавате у-нието за прекратяване, трябва да е пак с основание на ТД 02

Послушайте Далила . :good:
Ако пък е офис, какво значение има колко дни се ползва, ако можете да докажете, че е само за тази цел?!

 :good:

Това, че не се ползва постоянно съвсем не значи , че имаме лично ползване.
 :smile1: А, никак даже не е зле - ясно е, че постепенно трябва да се влиза в коловоза , разумно и с малки стъпки - да е лицеприятно.
Петър Михайлов ,

а какво Ви съветва Вашият счетоводител ? Заемите от касата вероятно не са станали без Вашето разрешение и съгласие, а закъсненията защо не сте ги документирали и не сте я "санкционирали" съгласно предвидените за това стъпки в КТ ? Иначе явно сте единодушни с нея в това, че не желаете да продължите да работите заедно - остава и да го реализирате .
" Днес получавам заявление с препоръчано писмо за прекратяване по чл.327, ал.1, т.2. Датата му в 31.10. На препоръчаното писмо не пише какво е изпратено - просто писмо с нещо си."

И все пак това "нещо си" е именно заявление за прекратяване - или не искате да "признаете" официално получаването му ?