Според мене ЗДДС е съобразен с Директивата / това имаш вероятно предвид / , но самият Закон не ограничава страните до ЕС. Смятам, че можеш да се позовеш на тази алинея за недвижимите имоти и по отношение на Македония. Големият въпрос е дали можеш да защитиш, че тези геоложки проучвания са съотносими към "недвижим имот" . Това е основата на решението ти. Аз лично някак не намирам връзка, но и не съм запозната с обстоятелствата.

http://trudipravo.bg/component/content/article?id=652:-20088

Този линк не е точно по темата, но обяснява, че ал.4 си е самостоятелна и дава изключенията за определяне мястото на доставка при услуги.

Хубав ден !
 Подадох заличаване и нов с правилна начална дата онлайн, но не знам онлайн има ли смисъл да чакам ...

Направили сте необходимото - какво повече да чакате  и за какво да ходите на място ?
Да, това би компенсирало чисто математически липсите на сума за разходи. Вижте обаче и до какви осигуровки ще доведе и дали са приемливи за собственика , ако са над минималния осигурителен доход за СОЛ.
Как да осчетоводи разходите по покупките, при положение че не му дават документи за покупките

Без документи какви разходи ? Дори и да си създадете някакви вътрешнофирмени то те не биха били данъчно признати.
Има и разяснение на НАП от предходни години в този смисъл / потърсете в нета / - след като е регистрирано по ДДС ЕТ-то следва да се издава фактура при отдаване под наем от ФЛ.
Във всяко Приложение на ГДД посочвате съответните приходи в зависимост от вида им и в съответствие с характеристиката на самото Приложение.
Само при мен ли не работи справката "Проверка на ДДС номер във VIES".

Пробвайте отново - при мене работи.
Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
(2) Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
И все пак тази уебстраница има ли качествата на електронен магазин?

Това е отправната Ви точка за отговор на въпроса.

Какво е е-магазин? Прочетете тука.


Прочетете, отговорете си на  въпроса , поставен от bobo и тогава другият отговор ще си дойде сам. :smile1:
Предполагам, искате да кажете че има фактури за придо идването на стоките :) , а все още няма разход. Признаването на разхода е свързано с други неща (напр. с продажба, влагане...), а не с осигуряването на собственика.

Аз първосигнално го разбрах като питане дали като фирмата уж няма дейност разходите ще бъдат признати / във времето / . Само че фирмата не е без дейност - нищо, че е без приходи. Да се надяваме питащата да прави разграничение между разхода като счетоводен и данъчно признат и като разход, предполагащ осигуряване на собственика.
Абе малко сложно стана , но дано е и ясно... :smile1:
регистрирана фирма тази година, но все още няма дейност. Собственикът е закупил стока ...

Наличието на дейност не е наличие на приходи. Тя е по-широко понятие от това да се реализират приходи. Според мене е следвало да се подаде ОКД5 още преди започване на тези действия по закупуване на стоки и прочие други разходи. Няма причина разходите да не се признаят, но биха се търсили осигуровки за този период.
Здравейте, може ли да ми помогнете трябва да изготвя УП 3 на служител, който до 12.1989 г е с българско име, а от 1990 г с турското си. Как се изготвя в такъв случай?

Поискайте да Ви представи Удостоверение за идентичност на имена
НОИ оспорват болнични, при които има режим - домашен стационарен, а лицето например ходило да продава канцеларски материали. Как да стане? За това става дума. Да няма доказателства, че е нарушил режима, защото няма да получи пари и по ТПО.

Не подвеждайте с подобни отговори . По тази Ваша логика майка по ТД, но работеща едновременно като СОЛ - упражняваща дейност е недопустимо, а е често срещана практика и то законосъобразна.
да попитам и още нещо  от ЕТ в което е самоосигуряващ  трябва ли също да се издава  Пр. Характеристика

Здравейте,
не съм на ти с въпросите, касаещи тази ПХ, но ще изкажа мнение. Намирам формуляра за не твърде издържан в някои отношения. Примерно пише "стаж" , а не трудов . Следователно неи точно думата трудов би трябвало да е водеща. Ще дам такъв пример : имам ЕТ, в което работи само СОЛ и кара тежкотоварен камион. Във връзка с иддадения ТЕЛК точно тази му дейност се оказва противопоказна за упражняване. Вписахме я в ПХ , защото този човек е работил винаги и единствено само това. Първоначално не попълних нищо и му казах да обясни в ТЕЛК и да попита - това беше резултата от питането.
Не мисля, че ще е грешно да се впише и "професионалния маршрут" в ПХ на СОЛ. Точно това е употребеният израз там.
Доста спорно, защото ако не спазва режима, НОИ могат да откажат плащане, а накрая счетоводителят ще е виновен, че не е предупредил.

Кое плащане ще откаже НОИ ?
Като СОЛ така или иначе няма право на болничен, няма да прекъсвам осигуряване, ще си внесе пълни осигуровки. Подавам стандартно декл.1

Добре си го решихте... :good:
погледнах сега Указанията :
Скрит текст :

ЕКАТТЕ не е забранен за корекция.
Принципно - да, правилно. Отдавна не съм разглеждала Указанията за попълване на уведомлението и не знам дали ЕКАТТЕ е със забрана за корекция като някои от позициите. Пробвайте, не пречи.
 Та на въпроса-имаме ли право да насочим хората към подаване на ГДД или не?

Здравейте, Angel Halembakov !
Не знам дали имаме задължението да сме първи по ред в тази ситуация, но при положение, че лицето си подаде Декларацията нямаме право да откажем. Иначе споделям неудобството на цялата тази процедура. Миналата година работници сами пожелаха да се насочат към НАП с аргумента, че "по-бързо се възстановявали полагаемите се суми" . Може и друго да има - така са сигурни, че наистина ще си ги получат . :smile1: