Да вчера! Много бърза обработка и връщане на потвърждение след 30 мин. по майл!

А, супер! Благодаря за инфото! :good:
Някой проверявал ли е как стоят нещата към момента с ел.подаването на декларации и уведомления към ИТ за 2015 ?
Дори и номера и датата на фактурата не сме задължени да пишем. Това, мисля го правим за собствено улеснение и инфо. А Булстат не виждам причина да имаме задължение да вписваме в платежното.
В статистиката си подаваме ГОД по техните справки.Едва ли само Баланс и ОПР ще приеме НСИ - ще си "поиска" и други справки, свързани с тези две.
Значи ако правилно съм разбрала в кл.31А и кл.34 на декл.1,сумите трябва да са в кл.31А целия данък,а в кл.34 чистата сумата за получаване.Никъде не отразявам данъчното облекчение?А в декл.6,която ще подам между 01.02-25.02.16г,данъка намален с ДО?

В клетка 34 следва да е нетното без влиянието на данъка.И да - в обр.6 намалявате ДДФЛ със сумата на изплатените суми за деца.
 В НОИ какво ще гледат: датата на подаване на декларацията или това, че важи от 01.01.2016  г?

второто
А някакъв приход отчита ли се!?

Това ще зависи от оценката на вещите лица на стоките , представляващи апорт и тяхната отчетна стойност при Вас.
в Д1  в т.31а - се посочва дод без присп. на облекч, а "нетната" в т.34 трябва ли да вкл 20лв/40те облекчение.

В кл.34 сумата трябва да е без влиянието на облекчението.
31133012   Техник, електротехника на автомобилния транспорт
31153001   Техник, ядрена електротехника
31513007   Корабен електротехник
31513010   Електротехник, плаващо техническо средство
74112001   Електротехник, мина
74112002   Електротехник, неоново осветление
74112003   Електротехник, промишлено предприятие
74112004   Електротехник, поддръжка на сгради
74112005   Електротехник, строителен
74112006   Електротехник, сценичен и студиен
93290031   Работник, изработка на изолационни детайли в електротехниката

изберете си  :smile1:

1. Тази таблица се попълва само от лицата, получаващи доходи от дейност като: ......

Тази част от Указанията на Т1 в пряк текст отхвърля необходимостта от попълване на Т1 в случая от питането. В същото време обаче лицето ще чекне в ГДД чл.50 , че е СОЛ и Т1 и 2 ще отидат в НОИ. Бих попълнила таблицата, независимо от този текст.
трябва ли лицето да попълва Справка за окончателния осигурителен доход - таблица 1 и 2? "

Според мене трябва, защото има осигурителен доход в качеството си на СОЛ.

"И друго не ми е ясно - да речем, че се налага попълване на въпросната справка - откъде се взимат помесечно данните за осигурит. доход по ТД - кол. 3? "

ПИК по ЕГН би свършил работа. :smile1:
Бих искала при създаване на база на нова фирма да си прехвърля шаблони от друга. Не виждам обаче никъде възможност за това. Така ли е или аз не се ориентирам правилно ?
Ще отнесете салдото по 125 в Резултат, защото ЮЛНЦ няма печалба или загуба, а формира РЕЗУЛТАТ .
Според адвоката даже и при пенсиониране той трябва да се осигурява с ДУК, тъй като ще е управител.

Дали адвоката , ако е пенсионер с ЕООД щеше да плаща осигуровки по ДУК ?
На практика даже си е точно така - набраните разходи в 611 са тези за регламентирана дейност / други разходи .
По отношение на сметки от група 60 - правилно сте се насочил да ги закривате през 611. На практика това не е задължително, защото се среща и приключването им по дебита направо на приходните сметки. Ако в бъдеще имате и стопанска дейност бихте могли да си направите аналитичност на 611 за стопанска и нестопанска дейност. По отношение на 721 сметка - няма вече ограничения за номера и наименованието на сметката. Всичко е организирано във Вашия индивидуален сметкоплан. Приключвате си 712 и 721 със 125 и си формирате резултата на ЮЛНЦ.

/ всички си имаме такива неща, които неведнъж ни са за " първи път "  :smile1: /
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
Временно Изваждане от Употреба. НСС 4 допуска спиране на начисляване на амортизациите при изваждане на актив от употреба, когато това е за минимум 12 месеца. Използва се понятието Консервиране.

Консервирането се прилага, когато един актив, независимо от причините се извади от употреба за повече от 12 месеца, след което се очаква отново да бъде въведен в употреба. За да се Консервира актив, трябва предприятието да има икономическа обосновка за това решение – план с конкретни процедури за осъществяване на консервацията, изисквания, при изпълнението на които ще се осъществи повторно въвеждане в употреба, както и прогноза за осъществяването на тези изисквания.

Източник: http://balans.bg/63-4-1-1-obshti-pravila-za-otchitane-na-aktivi-i-amortizacii/


 :good:

На практика в случая на свои не могат да се спрат счетоводните амортизации.
Забелязала съм ,че не може да се зададе с минус вид документ "фактура". Трябва да се избере или КИ или някакъв вид административен документ, както е писала и Полина.