Кога точно се подава декларация за започване на самоосигуряване в НАП , веднага/прочетох някъде 7 дневен срок/ след като се регистрираш като ЗП или реално когато започне дейността ти като такъв?

ОКД5 се подава в 7 дневен срок от започване на дейността като СОЛ - от тази дата следва да започне и осигуряването.
Публичните задължения , каквито са Вашите са обект на ДОПК , а не на ЗЗД .

Скрит текст :
Много от майките злоупотребяват с тази еднократна помощ. Лично аз познавам майки, които са записвали да учат само заради тази помощ.

Интересно ми е дали има обвързване на ученето със завършването / по-скоро мисля, че не / .....не съм на ти по темата, но ми е интересно - учиш и незавършваш, но вземаш парите учил-недоучил ли ? и като се има пред вид как се приема вече на много места.......става дълга тема.
Като писах си представих една майка, която взема обезщетение за гледане на първо дете от 1-2 г. и едновременно подава за еднократна помощ за второ дете .Частен случай, но това ми изплува на прима виста...Така или иначе се свива изтичането на средства за социални плащания .
Да не получават обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете....тоест да не са на трудов договор ли?   Това ще ореже доста кандидатите...

Не мисля, че изключват наетите на трудов договор - смисълът според мене е да не са в периода до 410 ден и след това в отпуск за отглеждане на малко дете.
Точно, трябва да се отчете дали това съхранение е част от производствения процес или представлява съхранение с цел последваща продажба.
За разходите за съхранение - СС 2 Отчитане на стоково-материални запаси.

СС2
............
7.2. В стойността на стоково-материалните запаси не се включват следните разходи:
...........
б) за издръжка на складовете освен в случаите, когато са необходими за производствения процес, предхождащ един следващ производствен етап;
..........
8.2. В себестойността на произведената продукция не се включват административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите. Тези разходи се отчитат като текущи в периода, в който са направени.

Търсейки материали по повод организация на работното време на шофьори попаднах на тази тема - както и да го чета този чл.11 от Наредбата :
http://www.gli.government.bg/upload/docs/2012-09/NAREDBA_za_organizaciq_na_rabotnoto_vreme_na_licata_koito_izvyrsvat_transportni_dejnosti_v_avtomobil.pdf

си правя извода, че този дневник се попълва от работодателя. Малко нелогично и на мене ми изглежда това, но не е и невъзможно. Без съдействието на шофьора не виждам как работодателят би попълнил коректно всички данни - например " Работно време извън времето за управление "  като се има предвид многообразието на дейностите извън управлението съгласно чл.7 ал.3 .  :hmmm:

Побутвам темата с цел някой да сподели практика по въпроса .
Обадих се на телефона , който е даден за информация в НАП.
Казаха ми , че няма проблем аз да подам декларация , дори и да не съм собственик. Важно било да не е ощетен фиска. Надявам се информацията им да е коректна.


Не мисля, че това е коректно разрешение на случая.

http://www.tita.bg/page/373

" доходът се смята придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице "
С това не съм съгласна. Подадена или не подадена декларация задълженията са формирани в НАП.

В единната сметка на лицето за здравни осигуровки като не е подадена декларация не може да има налично задължение - то е винаги следствие на подадена декларация. Друг е въпросът, че подадена или не такава лицето си дължи тези неплатени , но дължими суми .
Отговорът ми не е за обвързване на задължения, а за възстановяване на правата на безработния. Като не е подавана декларация не са формирани и задължения в НАП. Винаги могат да си я подадат - така или иначе и давност е минала - няма да имат проблем.
Платете си здравните осигуровки за тези месеци - това ще възстанови правата на безработния и без подаване на декларацията със задна дата.
" ...  забрави данъка  29,69 лв , ама то къде са 120 лв  там са и 150 лв , то пак по добре да го няма "

Докато темата беше за ЕТ такъв данък няма как да има - вече преместена в ЕООД този данък придобива смисъл / при възмезден личен труд на собственика / .
Иначе много неща могат да се кажат / извънсчетоводно / за ефектите и дефектите на системата и без съмнение има истина и във Вашите разсъждения, но сме тук и сега и трябва да правим , каквото е законно. / поне да се опитваме/ :smile1:
Точно това е начина за убиване на дребния бизвес. След това защо ли нямало пари за пенсии ...както и да е то е ясно, че България е отдавна потънал кораб. При условие, че съм на ТД трябва ли да внасям ЗО като СОЛ ?

Интересно ми е защо всеки българин в чужбина си внася чинно данъците и казва " Какъв ред има там" . Тука обаче протестира против това, че трябва да плаща и търси вратички да не го направи. Според мене пари за пенсии няма, защото няма плащане на осигуровки от хора, които са задължени, но не го правят. Иначе , ако дребният бизнес загива от 123.06 лв. за осигуровки то по-добре да го няма. Както и да е - нищо лично, просто изказвам мнение, както и Вие го правите.

По темата - осигуряването като СОЛ и по трудов договор е осигуряване на две различни основания. Упражнявате ли дейност в качеството си на собственик на фирма следва и да се осигурявате независимо от това дали сте назначен или не на трудов договор. Ако сте пенсионер ще внасяте само здравни осигуровки, ако ли не - ще се осигурявате за пенсия 108.36 лв минимум или за всички осигурителни случаи 123.06 лв. минимум.
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=328

" Документът "разрешение за работа" се издава след заплащане на такса, определена със Закона за насърчаване на заетостта, и представяне на документ за извършен превод по банков път.
За издаване или продължаване срока на разрешение за работа за чужденец местният работодател внася такса в размер 600 лв."
Искате счетоводното обслужване да е с външно за Вашата фирма лице, а иначе клиентите да са на фирмата ? Значи аз като Ваш клиент ще искам да ми издаде фактура фирмата, а тя на кого ще е възложила тази работа не ме интересува. И администрирането на този процес, независимо, че изпълнител на счетоводната работа е външно физическо лице е работа на Вашата фирма. Вие ще ми издадете фактурата за счетоводно обслужване, а не лицето на граждански договор, Вие ще подпишете договора с това лице........изобщо Вие ще управлявате, макар да не счетоводствате и затова ще упражнявате дейност и следва да сте СОЛ.

Ако това не Ви харесва нека друго физическо лице да сключи договор с Вашите клиенти , но това може би също не Ви харесва...
Темата с транспортните услуги не е от най-любимите ми , но ми се наложи да си "опресня" теорията и така стигнах до една табличка, която много добре би могла да ориентира по въпросите с начисляването или не на ДДС при транспортните услуги . Прилагам я по-долу - може и да породи коментари, може и да даде правилни отговори.
Всъщност питането в тази тема попада в изключенията, които са описани в приложената таблица, ако приемем, че транспортът приключва в Турция . Тогава ставката е нулева.
Ако не приключва там / не се дава повече инфо / ......зависи.  :smile1:
Вижте указанието към самата бележка - ако имате време, включено на основание чл.13в нищо друго не попълвате.
В общия случай попълвате втория и третия ред.Вторият ред  за вас ще е с период от 01.02.2015 до 31.06.2015 и вноските внесени, а третия ред от 01.07.2015 до 31.07.2015 вноските са дължими.Ако сте платили и за 07.2015 посочвате общо за периода 01.02.2015 до 31.07.2015 внесени - това на втория ред . Приемам, че не става дума за СОЛ, защото за него е последния като период ред в бележката.
А трябва ли да се регистрира някъде, този обект ?

В НАП и ТР - не.Само касовият апарат се регистрира в НАП от фирмата обслужваща КА.
А как стои въпросът с номерата на фактурите - трябва ли да следват тези в постоянния обект на фирмата или трябва да са отделно ?

Фактурите са на фирмата, а не на даден обект . Можете да си създадете диапазон от тях , който да предоставите на този нов обект под формата на кочан фактури от №...до №... или да предвидите такъв, ако ползвате програма за фактуриране.