Нещо не ми се струва ясно зададен въпросът. Под прехвърляне имате предвид продажба или нещо друго / и какво / ? И кои са тези "всички" собственици ? 
Лошото е ,че и двете суми са под един код и не може да се раздели данъка според това -начислен -удържан.А в справката пише удържан данък.

Често и дивидентите не са изплатени , а само начислени и въпреки, че няма от къде да удържим данъка го плащаме ... :smile1:
Много , много яко / както биха казали тийнейджърите / :lol:
И преди да се пристъпи към прекратяване на договора поради негодие старешко трябва да видим дали нечия изпъдица не е по-належаща .
Хубава вечер !
Колеги, може ли за малко помощ. В декларацията по чл. 50 остатъците по заемите на физическите лица с лихвите ли се декларират?

Без лихвите. :smile1:
А щом внеса предварително вноските за цялата година, трябва да подам и декларация обр. 5, правилно ли разсъждавам?

Ако внесете предварително вноските за цялата година ще подадете единствено декларация обр.5.
Ще се включат ли и други колеги по зададениа от мен по горе въпрос?

На практика плащате задължения и това не е упражняване на дейност. Смятам, че следва да подадете Декларация за неактивност.
Мисля, че е коректно, лидерът във форума да внимава когато публикува стари тълкувания, защото е подвеждащо на база висок кредит на доверие у потребителите.

Ирена, нека да уважаваме повече интелигентността на потребителите, които четат, но и мислят. И моля не занимавай аудиторията с личните си усещания и преживявания на тема лидерство. Тука всички сме анонимни и се стараем да сме доброжелателни. Които го могат.
Неслучайно упоменах годината, когато е публикувано това Разяснение . Нека всеки да приложи  "уменията за "четене на текст с разбиране" ".

Един малко риторичен въпрос да задам :
Да не би като публикува НАП / или друго ведомство / едно разяснение да не го цитираме години напред ? И до ден днешен постваме Разяснения на Мургина и се позоваваме на тях. Да не би да са били валидни само за годината, когато ги е писала ?
Да не би да чакаме да излезе Разяснение по години ?

http://www.minfin.bg/bg/171
Раздел "Корпоративен данък и счетоводство "
 Разяснение по прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството


На страницата на МФ е публикувано Разяснение на МФ по въпроса за Публичността на ГФО. Разяснението е от 2017 г. мисля и го прикачвам цялото по-долу. Тука ще постна само една извадка от него :

"2. ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ ПУБЛИКУВАТ ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.
Съгласно измененията на чл. 38, ал. 9 от ЗСч (обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.) предприятията, които не публикуват годишни финансови отчети за 2017 г. са:
 еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит (тези от тях, които не са осъществявали дейност през отчетния период, не декларират това обстоятелство с декларация в Търговския регистър)
 
"
Бих казала, че след като се дава възможност да се гледа - ще гледат и виждат. Ако не се дава възможност - няма да се вижда. Както се казва - въпрос на направия. Както го направим така ще е. Но пък тогава или няма да имаме повод за притеснение или, ако имаме си се притесняваме тихомълком.
 Това е лична информация, откъде-накъде Сульо ще види Пульо колко отпуска има?

Е, как ще види като графикът е поименен и индивидуален ?
Мога ли да коригирам декларацията и отново да я пусна?
Да.


След като я пусна с новите данни ще замести ли новата декларация със старата или в системата ще има две декларации?
В системата ще има две декларации. На първата ще пише " коригирана " , а валидна ще е втората.
"Там е казано с кои суми се преобразува финансовия резултат в случай, че не са платени възнагражденията"

малко да се поправя :
Това изречение да се чете без думата "възнагражденията" , че не и е мястото тука. Отлагам я.
Дано колегата да приеме с чувство за хумор нещата, но ме разсмя наистина с употребения израз.
 Та въпросът ми е разходите за заплати и осигуровки за ноември и декември 2018 година да ги отлагам ли за 2019 година ? 

Отложете ги - заслужават си го. Те отложили плащането , вие им отложете разходите да си платят един данък за наказание и това е.
........................ ........................ ........................ ..................
Сега сериозно - вижте чл.42 ал.1 ЗКПО. Там е казано с кои суми се преобразува финансовия резултат в случай, че не са платени възнагражденията. И в ал.2 се пояснява :
(2) Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) основно трудово възнаграждение;

2. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт;

Според мене това е разход за 2019 . Тогава и одиторът ще признае прихода си.
Реално, одиторите започнаха проверката още през септември 2018г., но нямам фактура и се притеснявам как ще си докажа изпълнението на услугата пред данъчните - че е извършена 2018г. -а сумата не е малка.

А нямате ли одиторски доклад ? Той би трябвало да е доказателство за извършената работа. А иначе дейността е започнала 2018 , но кога е приключила и приета окончателно ?
А ако одиторската проверка беше през април?
Услугата кога се реализира ?
Хахах, вчера не ми е било ден!

Това с пола не беше ли вече без значение ?  :lol:
Кога се подава удостоверение с код заличаване

Както се казва нека всичко да бъде в духът на "добрата счетоводна практика" . :smile1:
Да обърнем внимание на думата "удостоверение" от заглавието на материала. Заличаваме не болничния, а удостоверението при сгрешено ЕГН. В удостоверението обаче това ЕГН не е сгрешено. НОИ констатират грешката на ЕГН в болничния, а не в удостоверението.
Не, че е велика трудност да подадем едно заличаване, но това няма да допринесе за нищо повече от постигнатото - този болничен няма да се изплати с това сгрешено от лекаря ЕГН.
Според мене не трябва да правиш нищо повече от подаване на новия болничен. Първият подаден в НОИ няма да бъде изплащан поради откритата вече и от тях грешка.