Може би една от причините е да се види дали фирмата ще има достатъчно голяма печалба и пари в касата, за да си позволи СОЛ личен труд. Друга причина е желанието да се увеличи осигурителния доход, ако това не е предвидено с авансовите вноски. Трета причина може да е заблудата, че с голям размер на личния труд може да се намали данък без да се увеличат осигуровките като се пропуска изравняването и в крайна сметка плащане така или иначе на високи осигуровки.
И сигурно още причини има знайни и незнайни... :smile1:
Ще си попълните Т1/2 и там ще си изчислите вноските за довнасяне, ако имате такива. В Декларация 6 / 13 отразявате сбора на авансовите плюс тези за довнасяне по фондове.
Здравейте,
патентната декларация може да се подава на място в общината или с обратна разписка по пощата. Все още не може по ел.път нали?

Здравейте,

на сайта на общината ни има възможност за регистрация и електронно подаване на Декларацията за патентен данък. Проверете дали това е така и на местно ниво при Вас. Също така са публикувани и банкови сметки за общински данъци , включително и патентен. Би трябвало да е така във всяка община.
Аз мисля, че може да си публикува съкратен вариант на ГФО / дори и само баланс / . Сравнимост си има / за когото е нужна /  независимо, че не се "вижда" в АВ.  :smile1:
Здравейте,

според мене следва да подадете коригираната сума при преизчисляването. Наистина е малко объркващо, но така или иначе до 31 януари ще възстановите / удържите възникналите разлики - част от тях поради корекцията, а друга - евентуално от преизчисляването.
При годишното изравняване данъкът се закръгля към всеки пълен лев, така че не се занимавйте със стотинките.
Както документирате изплащането на заплати така и възстановяването на данъка. Той е част от сумата за изплащане на лицето по ведомостта.
Да, трябва.  :smile1:

Скрит текст :
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=4175.0


Независимо от гореизложеното обръщаме внимание, че в практиката, включително и в практиката на НАП се среща виждането, че в случаите на финансиране на разходи приложима е т.3.4. от СС 20, съгласно която правителствените дарения, получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби, се признават за приход през периода на получаването им.
Финансирането  по мярката за м.12.2020, получено през м.01.2021 в текущ приход за 2021г. ли е?

Да. :smile1:
Всички други ел. услуги ползвам, подавам, тази декл.55 не ми се отваря :noexpression: Моля Ви пишете, ако някой подава електронно. Това ще означава, че при мен е проблема

Току-що пробвах - бях в ел.услуги - отваря се. Опитайте отново.
Правили сме и други покупки онлайн, не в декември, а през юни, но фактурите винаги престигат с касов бон, закрепен за тях, явно има промяна в Наредба Н18

Това не е критерий - зависи какъв начин на работа е избрал доставчикът. А промяната с възможност за пощенски паричен превожд и респективно неиздаване на касова бележка е от преди 2020.
 Въпросът ми е как ще се изчисли обезщетението по чл.222 ал.1.

Точно този член урежда и начина на изчисление на това обезщетение .

Скрит текст :
Прочетете какво представлява пощенският паричен превод и ще се съгласите / вероятно / с практиката между доставчик и куриер.
Имам едно ЗП регистрирано по ЗДДС на основание чл.96 - 50 000.00 лв. оброт. От няколко години работата намаля и оборота за 12 месеца назад е доста под 50 000.00 лв.  Мога ли по инициатива на лицето да подам за дерегистрация, съгласно чл.109, ал.2 от ЗДДС?

Да, можете.  :smile1:
каква може да бъде причината чрез ПИК-а да не се приема. А д.6 за м.13 ги подавам чрез ПИК-овете им.

Д6 подавате с ПИК, защото подаването е задължение на физическото лице. Д1 обаче следва да се подаде от осигурител, какъвто ФЛ не е / вероятно /. Ще трябва ЕТ - то да Ви упълномощи да подавате на собственика Д1.
Предполагам бих могъл да си спестя главоболията с корекции на Д1 ако в решението е записано, че това възнаграждение е само за Декември?

Да .  :smile1:
Продължавам по начина да го правя, както в първия коментар съм писал!

Разрешаваме ти...  :yes3:   :smile1:


Здравейте ,

Всичко е така, както сте го описали при едно условие - личният труд се отнася само за месец декември. Ако личният труд се отнася за всички месеци от годината то ще следва да подадете корекции на Д1 помесечно за вписване на облагаем доход и данък. Д6 също бих подала помесечно с дата в клетка 18  31.12.2020.

Доп . : И Nickolay е писал - сега видях - значи сме 2:0.  :smile1: