не ме изкушавайте,цяла сутрин водя този разговор някой да тръгне в тази посока .. :smile1: и просто да сторнирам тази сума в дневника за продажби за месец май .. едва ли е най правилния начин но ,като знам колко нерви ще изхабя със собствениците

Изкушаваме те и сигурно няма да си единствения изкушен в такава точно ситуация... :smile1:
Иначе си знаеш - чл.126.

та само с обяснение едва ли ще се мине според мен и за да направя корекция ще назначат  и проверка а на всичкото отгоре фирмата прекрати дейността си

Всичко това е така, ако приложите чл.126, но ако сами се "коригирате" е друга работа...
Не бих правила нищо в този случай. :smile1:
Все още не съм подала Окд5 за прекратяване на СОЛ.Мисля си дали изобщо да подавам. Въпреки че вече има възнаграждение по ДУ и осигуровки на максимален доход,това лице върши и друга работа във фирмата ,освен да управлява.Права ли съм в разсъжденията си?

Това обстоятелство прави задължително осигуряването като СОЛ. Друг е въпросът, че лицето би могло в качеството си на СОЛ да извършва всякаква дейност, свързана с дейността на дружеството включително и управленска. СОЛ с личен труд  обезсмисля ДУ - явно няма проблем размерът на личния труд да бъде в желаните от СОЛ размери и да се осигурява на максимума както това става в момента .
За данъчни цели обаче си е в сила чл.37 ЗКПО и там е определено кога и при какви условия се отписва вземане. Давността по ЗЗД не променя действието на чл.37 ЗКПО.
Защо? Той като СОЛ се осигурява само за пенсия.

Ами за да се чуди човек после как да попълни Приложение 9 за лице, което няма право на болничен . :smile1:
Да, надявам се, че така ще се получат нещата / видно и от споделения опит в темата, която ХХХХХ копира /.
Дали изобщо е необходимо да се заявява такава промяна или само с подаването на декларация 1 става ясно от кой булсатат лицето е избрало да се самоосигурява?

Вероятно СОЛ би било добре да има тази свобода на действие и само с Д1 да уведомява за избора си. При наличие на личен труд обаче не бих пренебрегнала официално заявения избор чрез ОКД5 на този етап.
 " Отхвърли ми декларацията, защото е подадена след срока на започване на дейността. "

Прекъснете осигуряването за един ден и подайте отново начало от следващия.
Не разбрах защо се намеси и 07.2017 ?

Иначе имате за 05.2017 отчет продажби с 50 / примерно / единици посочени в повече. Намалявате отчет продажби за 06,2017 с 50 единици и резултатната величина посочвате в дневник продажби.
Законосъобразният отговор е в чл.126 ЗДДС.

А иначе - бихте могли да намалите отчет продажби за 06 със сумата в повече от 05.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4078.0.html

Вижте тази тема - има полезни неща в нея. Иначе времето на самоотлъчка не се признава за стаж и съответно лицето следва само да се погрижи за здравните си осигуровки.
 нали мога да я инсталирам новата версия в същата директория и папка където е досегашната ми програма?

 :good:
интересно защо не е достъпна и с ПИК-код - откакто чрез него е осигурен достъп до данъчно-осигурителната сметка изобщо не се налага упълномощаване /нотариално/ за същата услуга чрез КЕП, така че няма да е особено популярна тази услуга

Напълно споделям това мнение - би трябвало ПИК - кода да даде достъп до тази информация и даже това да става без заявки.
Може ли и аз да попитам, кое приложение на Д50 се попълва при продажба на дялове?

Приложение № 5
доходи от прехвърляне на права или имущество

508 Доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи