Самата направена регистрация доброволна ли е или задължителна ?
Да, точно така.  :smile1:
И аз мисля, че не дължи здравни осигуровки в този случай.
...собственика може ли да си я ползва извън работно време и събота и неделя, като за това време, няма взима разходни фактури, т.е няма да има лично използване.

Може, но това, че няма да има фактури за гориво не значи, че няма лично ползване. Как ще си вържете километража ? Ами други разходи, които са свързани с експлоатацията / застраховки, ремонти и пр. / как ще разпределяте ? Договор за наем може да си изтеглите от интернет - има много варианти на бланки в Гугъл. :smile1:
Реализирайте си първия вариант  - и разходите ще са данъчно признати и ще имате право на данъчен кредит.  :smile1:

http://balans.bg/8353-kak-da-polzvam-dds-za-lek-avtomobil-i-gorivo/

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=5071.0
Да, явно по някакъв начин е включена в годишната и там се изравнява вече. Не бях обръщала внимание - чак се стреснах, че нямам за 12 месец.
И нещо друго странно забелязвам - проверих го на няколко СОЛ-а с ПИК. Гледам задълженията примерно по един фонд - Здравно осигуряване.При избор на 2016 не излиза 12.2016 , а при избор на 2017 се започва направо с 01.2017. 12 месец не се вижда изобщо.
Според мен хваща ЕГН-то.  :wink1:

Това си мисля и аз . Гледам точно плащането на 16.06.2017 за 05.2017 което е по объркания НАП си е погасило правилно задължението на СОЛ-а. Ще спра да се терзая.
Хиксче, подадени и приети са - аз го правя това . :(
Нещо ме озадачи и реших да споделя да чуя някакво логично обяснение на следната ситуация :
СОЛ по лична карта е в град А . Превежда си осигуровките по закон по сметката на НАП офис град А. Фирмата на същото това лице е в град Б и съответно осигуровките на наетите лица се превеждат в офиса на НАП в град Б.

Лицето само си банкира и по невнимание е превело личните си осигуровки за 05.2017 в НАП - Б / където е фирмата / вместо в НАП-А / където е то по лична карта /. Самите платежни са иначе правилни като сума и задължено лице - СОЛ.

Очаквах като погледна в справката за задълженията да видя сумата на осигуровките на СОЛ-а да стоят като задължение поради това, че не са внесени в правилната НАП. Обаче не - те са си точно погасени и всичко е ОК.

Да не би да има някаква промяна и при подобни плащания да се праща служебна информация между офисите на НАП ? Не мога да си го обясня...
Колата е продадена по марж.Вписано е във фактурата,че основанието за не начисляване е чл.143 от ЗДДС.

Това за маржа съм го пропуснала в първоначалното питане.

ЗДДС
чл.7
.......
(5) Не е вътреобщностна доставка:
1. доставката на стоки, за които доставчикът прилага специалния ред на облагане по глава седемнадесета;

Не следва да подаваш ВИЕС.
Обаче си мисля следното-колата купена от гръцки гражданин.Издадена му фактура.Аз откъде да знам той къде ще я кара тази кола-дали тук в България или ще си я кара в Гърция.

Явно сте приели второто като не сте и начислили ДДС.
http://www.nap.bg/page?id=362

9.4.   Кой трябва да попълва VIES декларация?
Трябва да попълвате VIES декларация, ако:
•   извършвате доставки на стоки към търговец, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка,  вкл. и при трансфер на Ваши собствени стоки;

КТ
чл.66
(3) За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.

Тука, ако намерите някаква вратичка...
http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=2914

" Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код "00000"."

Това не би ли свършило работа ?
Мога ли да ви попитам, още нещо, съхранявате ли заличените трудови договири и съответно справката от НАП към тях?

Да, съхранявам ги.  :smile1:
Слагате ли копие от уведомлението и спарвката за приетите уведомления в всяко досие, .......?

Аз - не. Имам една папка, в която подреждам уведомления + справки в хронологичен ред.  :smile1:
Преди години една данъчна при ревизия казваше "Важното е сметката да започва с 6 " .  :smile1: