Всъщност, ако за 2015 сте били микропредприятие, а за 2016 сте малко имате само един отчетен период , в който не отговаряте на критериите за микро . Конкретно за 2016 продължавате да изготвяте ГФО за микропредприятие съгласно чл.20 ЗСч. .
Всъщност вижте чл.20 ЗСч и тогава ще си отговорите точно на въпроса .В предходния пост не съм съвсем прецизна.

"Чл. 20. (1) Промяна в категорията по чл. 19 се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период.

(2) В случаите по ал. 1, когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период."
Доколкото ГФО се изготвя към 31.12.2016 е важно какво е предприятието именно към тази дата - във Вашия случай - малко предприятие. Следва да публикувате ГФО съгласно изискванията за малко предприятие.
Мисля, че изводите Ви са правилни.  :smile1:


Вътреобщностна доставка на стока

Скрит текст :
Ще попълните УП3 само за времето, което е признато за осигурителен стаж. В забележка можете да посочите интервала от време, непризнат за стаж.
ЕТ не са капиталови дружества и не Ви е необходим капитал за регистрация на ЕТ.

http://www.status-group.net/et.php
Образец 6  с код К мисля.

Точно така - Д6 с код К и верните суми. Датата да е като на преди подадената Д6 .
4249
Просто ми приседна от тази новина....... :(
Здравейте, ГФО на микропредприятие - освен баланс и опр /които не са съкратени, не съдържат нулеви редове/ трябва ли да оповестявам и счетовдната политика?

Като задължение - не. :smile1:
Просто си подайте уведомлението с правилните актуални кодове - няма да имате никакъв проблем.
И аз имах такъв отказ - стигам до извода, че не може да се подадат едновременно заличаване и редовна . В случая подадох Д1 заличаване и Д6 с код К и намалените суми - резултат от  заличаването на Д1 / т.е. вече подадените минус тези на лицето, което заличавам / . След това подадох Д1 редовна и Д6 редовна със сумите само на това лице.
Ще си изясните всичко като обърнете внимание на чл.38 ал.12 ЗДДФЛ и чл.65 ал.1 от същия закон.Можете да предоставите на наемодателя копие от платежния документ за удържания и внесен окончателен данък по чл.38 ал.12.
щом казвате значи е така.  Блаженни са знаещите  :good:

Блажени са вярващите.  :smile1:
Питам, защото наистина не ми е ясно. Преди 3г ходих в София на лекции на Аспасия и тогава ясно съм си записала,че може СОЛ в едно дружество и трябва друго осигуряване /въпросният ДУК/ в следващото до достигане на максималния осигурителен доход. Едва ли от НОИ ще приемат управител на 3 бр ЕООД като СОЛ с осигуряване през едното на 460лв

Аз съм абсолютно сигурна, че Аспасия / както я наричате / не би могла да каже такова нещо в никакъв случай - в едно дружество СОЛ, а в друго ДУК до достигане на максимума. Едно физическо лице може да си е СОЛ в колкото си поиска дружества, Относно болднатия текст НОИ направо си е ОК с тази ситуация, при която едно лице е управител на 3 Е/ООД-та като СОЛ , но като физическо лице си е само ЕДНО лице и се самоосигурява през избрано от него дружество.
Всъщност в нета може да намерите изобилие от материали по темата.
"5 дни от възникване на съответното обстоятелство".
Това обстоятелство, кога е възникнало, никой не може да докаже. Сега сте установили нарушението, че имате грешка в някаква цена и сега издавате КИ.

 :good:
 трябва изрично Решение за това, а до тогава тази сума да се води като непокрита загуба от минали години.

 :good: