Указания за попълване на обр.1
т.16
Позиция 4:
- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.

Позиция 5:
- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.

Подаването на два записа ще отрази коректно промяната на законоустановеното време за длъжността, както и размера на МОД за 8 и 4 часа.
Подавате два записа за лицето за съответните периоди на работа на 4 и 8 часа.
Не разбирам въпроса Ви - какво точно искате да питате ?
Допълнително споразумение на основание чл.119 от КТ ще свърши работа.
Това би бил най-добрият вариант.
Всъщност от факта, че управителят е на основен трудов договор не следва, че не е примерно и СОЛ и управлява като такъв. Питащата не е пояснила дали основният трудов договор е за управление или за друга дейност . На практика може да управлява в качеството си на СОЛ и да бъде на тези три договора като спази изискванията на КТ за работното време.
Да, може, няма ограничения на колко трудови договора може да бъде едно лице стига да се спазват изискванията на КТ за седмичната заетост в часове.
Да, може, ако има доходи като физическо лице.
Републикански бюджет на съответната ТД НАП и параграф 111111
Само бих добавила - категорично изисквате да ви оправят нещата, просто молбите там не се чуват..........
" Можем ли да я приемем за разход 2012 година при формиране на дохода с годишната  данъчна декларация ."

Трябва да си осчетоводите фактурата за 2012 и да си формирате съответния разход, ако материалите са вложени. Ако сте приключили и подали ГДД ще я осчетоводите 2013 и ще приложите чл.75 от ЗКПО при подаване на ГДД 2013 .
Да, това е вариантът в този случай.
Ако не сте подали ГДД 2012 следва да начислите и осчетоводите тези разходи, а не с тях да намалявате резултата чрез преобразуване .
Като казвате префактуриране - следва ли да се разбира, че стоката не е ваша и не я продавате и при покупката и не сте ползвали данъчен кредит ?
Като получи потвърждение от системата колко броя приети изписва ? Един ? А са подадени два ?
За тях ще приложите за 2013 г. чл.75 ЗКПО - това в случай, че тези разходи не са отразени като начислени през 2012 г..
Доколкото разбирам, заемът е между юридически лица ? Начислените лихви в този случай са счетоводен и данъчно-признат разход , независимо, че не са платени  и ако трябва да регулирате слабата капитализация, което ще проверите , прилагайки формулата ще попълните справката.
Дали това, че нямате задължения не се дължи на факта, че по някакъв начин не е отразено задължението Ви ?
Ще я попълните, ако ще трябва да правите регулация, но преди това ще проверите дали ще имате или не такава по формулата от ЗКПО.
Не, за 01.2013 ще трябва да си внесете сумата, а от 02.2013 започвате процедура , която ще проследите следващите два месеца.