За колко време е сключен заемът ? За тази една година ? Или ?
По отношение на отписване на вземания и задължения прочети чл.37 и чл.38 от ЗКПО - да не ги копирам тука. Там добре е казано при какви условия отписваш вземания и задължения за данъчни цели. За счетоводни можеш да процедираш според счетоводната си политика. Точно извънредни приходи и разходи не могат да бъдат . Може би в други разходи е по-подходящо.
"дебитно салдо 493 като вземане" - би било, ако не си е внесъл сумата за лични осигуровки 501,503/493
"кредитно салдо по 455 като задължение" - да, ако не са платени осигуровките
На базата на тези по-късно направени разчети бих коригирала начислението за това лице за месеца на напускане като доначисля тази сума и съответно бих подала корекция на обр.1.Съответно ще се промени и подадената вече декл. обр.6 за септември 2012 г..
Сумите, които ще трябва да начислите били ли са известни към момента на напускане на лицето ?
Ако майката се върне на работа непосредствено след 410 - ия ден и не е ползвала отпуск за гледане на дете от 410 до 2 години не се подават молби за нищо, а в НОИ ще представите приложението за получаване на 50 % от обезщетението, което и се полага.
В това което изчетох се споменават лекари и фелшери никъде не се споменава мед.сестра, затова питам дали има и такъв вариант да се назначи мед.сестра.

Дали не е най-добре да направите запитване в службата за трудова медицина ? Това би трябвало да е от тяхната компетентност като информираност по въпроса, знам ли ?
Тахограф е задължителен за всички МПС с тегло над 3.5 т.
Искате да кажете, че сте включили проформа-фактура в дневника за покупки ? Проформата не е данъчен документ и не е носител на правото на данъчен кредит.
Според мене - не. При брак поради изтичане срока на годност не се начислява ДДС. Цитирала съм и основанието за това.
ЗДДС
чл.80
.......
(2) Корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на:
.................
5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;
Не пишете по каква причина бракувате стоките . Иначе по отношение на стойността на бракуваните стоки няма ограничения.
мога ли да използвам подобно предизвестие

КТ
чл.157 ал.1
т.6. (отм., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползува работник или служител, който работи 7 или по-малко часове...

Само това да съобразите, а иначе самата бланка върши работа. Даже ще я взаимствам.  :smile1:
" Но според мен, моля да ме извините , но не съм счетоводител, щом издам фактура с ДДС трябва да го преведа в някакъв срок..."

Ще я издадете като Ви регистрират по ЗДДС.Сега нито можете да я издадете, нито пък на момента ДДС-то се превежда . Това дали ще платите или не ДДС зависи от всички Ваши документи от датата на регистрация - приходни и разходни. Може би трябва да имате повече доверие на счетоводителя си ? По същество не бихте могли в период, когато не сте регистрирани по ЗДДС да получите аванс с включен ДДС.
 :gathering:

Хубав ден ви пожелавам !
Марков , няма две мнения по въпроса, че осигуряването на СОЛ е икономически по-изгодно от това по ДУ/К . Може би по-просто и бързо би било бащата да стане съдружник и да се самоосигурява за периода , докато майката - СОЛ си гледа детето. Да направят ООД, както и алфа писа. Пък дай боже бащата някъде да се осигурява на 2 000 лв. , няма да ги мислим тогава. :smile1:
Няма ли в договора изпитателен срок ?
Да, така съм съгласна, защото питането е дали да я води, че работи и да плаща  всички осигуровки............
Марков, а какво ще стане с майчинството на СОЛ - майка в този случай ?
" ...........Прехвърляте както управлението, така и дяловете на ЕООД-то от младата майка на щастливия татко........".
Не може да я водите все едно работи, а тя е в болнични. Водите си я в дни в болнични без значение, че няма право на обезщетение за този период.
Много хубав коментар по въпроса и особено в тази му част, че не може да се осигурява едно лице по ДУ/К за част от месеца или пропорционално на отработени дни . Всъщност докато СОЛ е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години и фирмата работи няма друг вариант, освен назначаване на управител / прокурист.