ДУК не е по Кодекса на труда, но все пак зависи какво сте договорили .......Още се сключва ДУК и почва с неплатен ? И защо въобще иска да е с ДУК, като може да управлява и в качеството си на  СОЛ ?
КСО
чл.40
......
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност...

Това са случаите, когато биха се платили дни след прекратяване на осигуряването.........ср ед тях не фигурира самоосигуряване.
Скрит текст :


Това може би ще е от полза по въпроса.
Ако не беше прекъсвал самоосигуряването, нямаше и да го има този казус.........
В интерес на истината то самото сключване на договор по време на болничен с лицето не е твърде коректно.......Все пак по-добре това да им е аргумента, отколкото, както беше варианта, че нямало кой да управлява.
Тука явно акцентът , който поставят от НОИ е на това, че по време на болничен няма кой да управлява дружеството. Иначе аз не виждам причина да променяте нищо - прекратено е самоосигуряването, сключен е ДУ - лицето е осигурено за всички осигурителни случаи и си има права. То все едно, ако имаме една майка - СОЛ в ООД / ЕООД да не и платят болничните до 135 ден, защото няма кой да управлява дружеството . Аз смятам, че всичко си е както трябва и не би трябвало да откажат на лицето изплащане на болничните - по-скоро виждам налице една " титанична " битка на лицето да отстоява правата си.
На практика след като изобщо не е работил нито ден каква служебна бележка иска , за какво ?
Ще осчетоводите единствено данъка от 70 лв., той е реалният Ви дължим данък. Не съществува този от 40 лв. - не се изчислява данък на счетоводна, а на данъчна печалба.

123 / 459 - 70 лв.
Отидете на място да си изясните за какво точно става дума - много е вероятно и да нямате реални задължения и да си подадете молба за сторниране на лихвите , но така с предположения няма да си отговорите.
Това с входящия номер от НСИ го поясних, защото НСИ издават такъв на тези, на които им трябва.  :wave:
Може и по пощата - в този случай няма как да получите входящ номер.
Здравно-осигурителните Ви права няма да бъдат прекъснати и не е необходимо да предприемате нищо.
Ако фирмата е ООД / ЕООД :
- ГФО в ТР
- декларация за неактивност в НСИ
- декл. чл.92 обр.1010 А в НАП

Ако фирмата е ЕТ
-декларация за неактивност в НСИ
Указания за попълване на обр.1
т.16
Позиция 4:
- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.

Позиция 5:
- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92 и 93 попълват 0.

Подаването на два записа ще отрази коректно промяната на законоустановеното време за длъжността, както и размера на МОД за 8 и 4 часа.
Подавате два записа за лицето за съответните периоди на работа на 4 и 8 часа.
Не разбирам въпроса Ви - какво точно искате да питате ?
Допълнително споразумение на основание чл.119 от КТ ще свърши работа.
Това би бил най-добрият вариант.
Всъщност от факта, че управителят е на основен трудов договор не следва, че не е примерно и СОЛ и управлява като такъв. Питащата не е пояснила дали основният трудов договор е за управление или за друга дейност . На практика може да управлява в качеството си на СОЛ и да бъде на тези три договора като спази изискванията на КТ за работното време.
Да, може, няма ограничения на колко трудови договора може да бъде едно лице стига да се спазват изискванията на КТ за седмичната заетост в часове.