.......Не искам да го казвам, но май разчитат на това да не се занимаваме с искане на пари от държавата, макар тя неправомерно да ни ги прибира. Поредния абсурд, пардон "Ъпсурд"

Точно така, правилно сте усетили нагласата. Подайте си обаче молба и не оставяйте нещата така - дава резултат.  :blink:
Е, може сумата да не е голяма и често собствениците махат с ръка - не им се занимава с поредния Параграф 22.
Бих регистрирала този договор като срочен, а обстоятелството, че е втори би станало известно от обр.1 , където вид осигурен ще бъде с код 04 / втори трудов договор / . Не знам до колко е от значение това въобще и какъв би трябвало да е изобщо критерият за този избор. :smile1:
След коригиране на погрешно подадени данни системата отстранява несъответствието по главницата, но не и лихвите. За тях следва да подадете оттделно молба за отстраняването им с описание в нея на причините за възникването им. При входирането на молбата разберете на кого ще е предадена преписката Ви / ако Ви го съобщят въобще / , ако можете установете контакт със служебното лице и ... се въоръжете с търпение.При така описаната ситуация ще Ви отстранят лихвите като недължими.  :smile1:
Доколкото видях има сключен договор с ОДБХ  за имуно-профилактика по изпълнение на ДПП и според мен това си е облагане като свободна професия. А ако има такива услуги нещата придобиват друг аспект - кабинет, касов апарат, патент и т.н.

Да, така е в случая - свободна професия . :good:

Само исках да обърна внимание, че тези ветеринарно-фризьорски са вероятно тези за домашни любимци , а не, че включват в патента и ветеринарни услуги.
Дали не става дума за тези вече появили се фризьорски салони за домашни любимци ?   И с " ветеринарно-фризьорски услуги " да визират тях ?
ОК, ще проверя тези движения и пак ще пиша :)

При проверка чрез тази справка съм откривала неподадени или подадени с грешни данни декларации. Струва си труда.  :smile1:
Много интересен израз - "задвоени":)

В една др тема ДМА-тата бяха "захабени", стоката се "заскладява"....въобще счетоводната терминология е заложила на "ЗА"... :smile1:
Проверете си от справките за задължения и плащания дали имате 12 излезли като задължения суми от подаваните обр.1 през годината . така ще установите имате ли ги наистина подадени и най-вече имате ли ги излезли като задължения . Вижте и обр.6 / 13 с каква сума фигурира в справката за задължения и плащания . Ако всичко е точно не бихте имали такава ситуация, каквато описвате.
ЕТ е имал задължение да се осигурява на 550.0 лв през 2014 година. Осигурителните плащания са извършвани на база 1000.00 лева, реално платени са и декл.обр.1 е подадена с база 1000 лева. В края на годината с год.дан.декларация са доначислени и внесени осиг.вноски - облагаемият доход е максималния. Сега от НОИ отказват да заверят осиг.книжка и очакваме становището им за корекции на декл.обр.1 и обр.6 Правилно ли е?

Интересен е аргументът, с който Ви отказват заверка. Не би трябвало да има проблем да се завери осиг. книжка на максималния доход при положение, че СОЛ декларира висок осигурителен доход на база ГДД 2014. Иначе дали на 550 или 1000 са внасяни и подавани обр.1 за 2014 заверката , съгласно това, което пишете трябва да стане на максималния ОД. Явно има някакво съображение или обстоятелство, което не уточнявате....
Да само си прикрепяте отчетите.

Има собственици, които сами си обсл. касовите апарати и изобщо не ползват тези функции на КА за служебно въведени и изведени суми и там писането на ръка е неизбежно.Пуснат си касовата бележка и дневния отчет и до тука.
току що говорих с НОИ и те отговориха следното /за моя случай/;
на 12,01,2012г. лицето се е регистрирало в НОИ и е вземало обезщетение/с прекъсване/ 11м.Считало се от тази дата -12,01,2012 тези три години-т.е.изтекли са на 12,01,2015г вкл.и лицето имало право на обезщетение 60% за безработица


Това е и правилното решение на въпроса . По-горе в посочения линк за трудово - правна консултация не е правилно отговорено според мене / като чета сега НОЙ-ските обяснения по въпроса / . Разгледах от сайта на НОИ указанията им за обезщетенията за безработица.

http://www.karieri.bg/trudovopravna_konsultaciq/6844558_obezshtetenie_za_bezrabotica/

Там в т.7 е пояснено по повод определяне на размера им " придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение...". Правото на обезщетение е упражнено на датата на регистрация на лицето и отпускане на обезщетението / ако тези две дати приемем, че съвпадат /.
т.е само си прикрепям дневните отчети

В касовата книга трябва да има начално салдо, реализиран оборот / или внесени пари от собственика / , изведени пари и крайно салдо. Дали ще ги пишете на ръка или използвате за тази информация касовия апарат , ако има тези възможности е все едно.
 ЮЛ, което не е регистрирано по ЗДДС има намерение да продава стоки на ФЛ в ЕС и в трети страни.
.........
 Въпросът ми е това дистанционна продажба ли е


Каква дистанционна продажба след като не сте регистрирани по ЗДДС ?

http://www.megabalans.com/blog/item/47-tretirane-na-distantzionna-prodazhba-na-stoki
" Доколкото разбирам ако го прекратя сега, ще дължа осигуровки от 10.2014г до момента "

Едно е да не сте прекратили трудовия договор, а съвсем друго да не сте подали уведомление за това. Прекратете си го по стандартния ред - молба за напускане, заповед за прекратяване и пр. считано от 01.10.2014 .Осигуровки се дължат за полагане на труд, а не за неподадено уведомление за прекратен договор. Имате само нерегистрирано уведомление за прекратен трудов договор и евентуалната глоба за това си има давностен срок. Не бих бързала да правя нищо преди това.
Здравейте,имам следния въпрос моя приятелка беше редовна студентка до февруари месец и сега  е бременна в втория месец не работи в момента ще имали право на майчинство

Ще има право на една година майчинство , обезщетението за което ще получава от Дирекция "Социално подпомагане" , ако отговаряте на условията за това .
В прав текст възможно ли е едно лице да са самоосигурява в повече от едно дружество на едно и също основание - СОЛ! И ако лицето е с личен труд имам ли право на разходите по командировки (чл. 33 от ЗКПО - за да бъдат признати разходите на лицето за командировки то трябва да е в трудово правни отношения с ДЗЛ). Възниква ми втори въпрос -приравнен ли е личния труд на трудов договор, или за да призная тези разходи без притеснение лицето трябва да е на ДУК?


Едно лице може да е СОЛ и да упражнява дейност в повече от едно дружество, но се осигурява по ЕГН чрез едно от тях.

За личния труд :
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

За правото на командировъчни :
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,6973.0.html


Благодаря, за Договор за управление и контрол става въпрос, не за управител на трудов договор. В такъв случай нямам право да пускам неплатен отпуск, така ли е, след като нямам договорен отпуск по договор за управление?


Точно така.  :smile1:
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/134869/0/

от линка :

Скрит текст :
Здравейте, възможно ли е да се пусне неплатен отпуск на договор за управление и контрол, защото до колкото аз знам те са на ненормирано работно време?

ДУ не е по КТ освен, ако не говорим за управител на трудов договор. По ДУ няма определено работно време, а що се касае до неплатения отпуск - на практика можете да приложите всичко , стига то да е  е договорено .
Не ми се струва изобщо възможно едно дружество да упражнява медицинска дейност и да практикува без разрешение за това от РЦЗ и регистрация по ЗЛЗ.

/ може би питащият трябва да даде повечко инфо /