Значи,
ако счетоводната фирма продължи да си подава всички необходими декларации и документи, няма заплаха за работничките?
А на фирмата се трупат задължения, лихви и т.н.

Точно така . :good:
 Или си попълвам декларация 1 както всеки месец без да намалям сумата на ДОД а само в декларация 6 си приспадам тези 40лв.

 :good:
Равнението трябва да е само по отношение на осигурителните вноски, но не и на ДДФЛ.
На багер е подменена стрела,която е закупена с фактура с начислено ДДС с данъчна основа 35 000 лв. и 7000 лв. ДДС.Старата стрела и новата стрела са със едни и същи технически характеристики.Въпросът ми е-подобрение на багера или текущ ремонт?

Тази думичка " подменена " май решава нещата - не става дума за подобрение, а за привеждане на актива в работно състояние след счупването на частта. Без тази стрела и подменянето и ДМА не може да функционира.Споделям мнението на свои.   :smile1:
Намерих го и го прикачам за тези, на които ще е необходим. :smile1:
Търся на сайта на АСП образец " Приложение №3 към т.29 във връзка с чл.40 от ППЗСПД". Същият представлява опис на раздадените от АСП ваучери на майки , които ваучери АСП ще осребрява. Ако някой има такъв моля да го постне, че нещо не го намирам......Благодаря предварително !  :smile1:
Моля, някой ако знае да ме посъветва как да постъпя.

Подайте си сега по електронвен път корекция на Д1 като чекнете, че не е задължително подаването на Д6. Този пропуск не променя Вашите задължения за осигурителни вноски. :smile1:
Такива неща дискутират ли се преди Коледа???  :yes3:

Като гледам СИС-а - да, има промяна в самия формуляр. Смятам обаче, че СИС се издава при всяко плащане и не виждам причина този формуляр да изисква друг подход. Има си дата на издаване, а по-долу ще поясняваме тримесечието, през което е изплатена сумата .
Не е обобщена за годината. В горната час е разграфено да избираме тримесечие, а в същото време ФЛ трябва да пише месец (т.3.от частта, която попълва ФЛ)

Аз отговорих за служебната бележка, а сега се вглеждам, че става дума за СИС / моля за извинение /. Сега ще видя СИС-а.
Е, супер - няма ги вече тримесечията и бележката е обобщена за годината. Миналата година пак имаше нов образец, но нищо не съм преиздавала - нямаше проблеми с вече издадени бележки. Не вярвам и тази година да трябва да преиздаваме вече издадени служебни бележки. Според мене / така на прима виста / ще издаваме една бележка за годината.
Медицинската апаратура се смята за остаряла след 7 години употреба. Това значи ли,че реалния полезен живот на актива  трябва да бъде 7 години, и от това следва  счетоводните амортизации - 15 %.

Имайте пред вид, че чл.55 ЗКПО регламентира максималния размер на годишните данъчни амортизационни норми.

ЗКПО
Чл. 55.
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:
.................

Вие бихте могли да определите  данъчна АН , която да е еднаква със счетоводната АН , ако не желаете те да са различни и това отговаря на Вашата счетоводна политика.
 :good: Благодаря delphine и Весели празници :)

Благодаря ! Весели празници и много здраве !  :wave:
Здравейте,
СОЛ е осигуряван през 2015г. на 420лв. вместо на 550лв. Сега трябва да направя корекция на подадените Д1 за миналите месеци през 2015г. Подавам си направо коригиращите Д1 с осиг. доход 550лв., нали?  :blush: Няма заличаване на вече подадените?

Правилно - подавате обр.1 с код корекция и осиг. доход 550.
не, не упражнява!

Има наети лица ли ?
Не, не сте задължена да правите регистрация в НОИ.Електронното подаване на документи за обезщетения не е задължително дори и да имате КЕП. Във връзка с броя на лицата, за които подавате информация можете да предоставяте същата на хартиен или електронен носител / но не задължително по електронен път /.
За да съм по спокойна  , има ли образец   в който лицето заявява "Данните да се вземат от ПР или свободен текст.

Да, има - предоставят го на място в НОИ при поискване.
Ако няма методика даже не знам какво бихме посъветвали собствениците на фирми относно критериите на разделяне на даден разход за фирмен и личен. Едва ли те ще ни съдействат и улеснят в тази ситуация - по-вероятно е да очакват наш съвет относно това как да процедират . Ако смятат това да се приеме със сигурност трябва да има ясни и недвусмислени правила за приложението на тази идея. А какви ще са те - много ми е интересно ! Не се споменава никъде / поне аз не срещнах / практика по точно този въпрос в други страни - членки .
В разработката на Катя Крънчева са обхванати всички аспекти на евентуалната промяна в Правилника за прилагане на ЗДДС и няма какво повече да се добави. Картината , както се казва не е радостна. Неогледана от всички страни ситуация, последици , които рефлектират и върху физическите лица...Едно ми изглежда повече от странно, незаконосъобразно, недомислено и какво ли не още :
Счетоводството се води на база първични документи, отразяващи извършените стопански операции. За пръв път като "първичен документ" ще бъде използвана "личната преценка". Личната преценка на счетоводителя, на собственика и най-накрая всичко ще се финализира от личната преценка на данъчния служител. Липсата на методика за определяне на това лично потребление отваря широко вратите на незаконността и увеличаването на делата по този повод между фирми и НАП.
Аз искрено се надявам това да не мине в Парламента, поне не и без методика.Освен, ако не се цели именно такъв хаос и своеволия по въпроса.