А за какви празници става дума - предстоящи официални ли, рождени дни ли, именни дни ли  ?  :(
Въпросите Ви изискват не едно изречение в отговор, а направо лекция. Обърнете се към счетоводител , за да вземете информирано решение. Теглете колкото си искате пари от сметката си, но преди това бъдете наясно къде рефлектира това . Казали са Ви нещо за каса - това добре, но освен каса има и други подробности. След като имате фирма бъдете отговорна към себе си и се обърнете наистина към счетоводител / не във форумите обаче / .
Можете да го назначите и няма да има проблем, ако има прекъсване.  :smile1:
10000 - общия размер на внесените авансови вноски
Иначе е правилно това, което мислите / след направеното уточнение /.
По принцип в Решението за вноски по чл.134 следва да се запише и кога е договорено да се върнат, както и дали се начислява или не лихва. След връщането им няма проблем да се трансформират в 102 след Решение на ОС за това. Предполагам обаче, че те не са връщани ? И вместо да стоят по кредита на 49.../ разчети със собствениците / са в кредита на 102. Съответно това е дало и отражение в ГФО - баланс / съответно публикувани вече /. Не е дало отражение на финансовия резултат и поради това нямате причина за използване на чл.75 ЗКПО. Освен да вземете коригиращи операции и да си приведете сметките в правилен вид - друго не се сещам така на прима виста. Някой може да даде друга идея. :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=15967.0

Прегледай тази тема - надявам се да ти е полезна. :smile1:
Това е, да - посочвате в намаление размера на данъчната загуба за пренасяне. Попълвате си за Ваша информация справката за пренасяне на данъчни загуби, за да можете да проследите какво се случва в годините. :smile1:

А теоретично можете да четете - има всякакви материали - за данъчните временни разлики при наличие на повече свободно време. :good:
от указанията за попълване на обр.1

Скрит текст :

Правилно НЕ попълвате , ако не става дума за изключението, посочено в Указанията.
" може ли просто да се приспадне в данъчната декларация загубата от минали години без да се осчетоводяват тия разлики ?"

Може, не знам някой да се занимава с това. Може и да има де....
Сега се сещам, че когато са закупени дневник покупки са посочени като ДМА и в този смисъл при евентуална проверка дали няма да има проблем, че сега ги продаваме като стока?

Дори и да не са стока можете да продадете ДМА. :smile1: Само си направете един протокол за въвеждане в експлоатация .
Да протокола ми е приет.

Подайте с код корекция коректните данни за лицето. Ще чекнете, че няма необходимост от подаване на Д6.
Само да добавя към отговора на p.i. , че ако хладилниците не са стока / както приех по-горе / , а са ДМА и нямат протокол за въвеждане в експлоатация , то на основание чл.58 ЗКПО няма да имат данъчно-призната амортизация.
boryana.petkova дали сте получили отговор от Микроинвест за тази ситуация, сега аз изпаднах в нея, ще съм благодарен ако споделите какво е решението.

Какво точно правите ?
Тези хладилници очевидно са стока за фирмата . В такъв смисъл не виждам никаква причина да им бъде начислявана амортизация , което се прави само за въведените в употреба ДМА. Ако имате идея да ги трансформирате в ДМА то вижте чл.58 ал.1 ЗКПО .
Там е визирано, че "Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована. " Това, че хладилниците като стока вече са физически и морално остарели би бил аргумент да бъдат продадени на по-ниска цена, но в качеството им на стока това няма никаква връзка с амортизации.
За продажната цена нямате ограничения и ангажименти , свързани с ДДС освен, ако не попадате в чл.27 ал.3 ЗДДС.
Тази фирма като подава въпросната декларация за данъка по ЗМДТ вписва като данъчно-задължено лице своя ЕИК. Как това да бъде Ваш разход ? И защо Вие давате парите ? А като колите са на ФЛ / под наем / как се вписват в дейността на другата фирма?
 :good:Мерси!Само бумаги събираме.

Ами точно от това избяга НОИ и го вмени на нас. :smile1:
Или то трябва само да се съхранява при работодателя?

Точно така.