Хиксче,
аз искам ти да си права и да не декларираме нищо за ООД . :good:
Смущават ме обаче тези 25 на сто.
Искам да изкоментираме декларирането на истинските собственици конкретно на ООД и ЕООД.
ЗМИП
.........
(5) Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.

.........
ДР
§ 2. (1) т.1
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.


Предвид горецитираната разпоредба на закона считате ли, че следва да декларираме истинските собственици на ООД, когато съдружниците са с по-малко от 25 на сто дялово участие ? За ЕООД текстът е категоричен, че не следва деклариране .
Нали Вие самата питате дали можете да назначите съпруга си за прокурист ? Говорим за прокурист. Осигурявате го на МОД, но заплатата му може и да е МРЗ. Между другото има доста теми за прокуриста в ООД/ЕООД и той се назначава след 410 ден. Има примери и за това, че НОИ е изисквало да има такъв и преди 410 ден, което принципно не е правилно.
Бих Ви посъветвала да се обърнете към счетоводител на място и да вземете принципно и информирано решение с най-малко рискове за Вас. Аз лично бих направила ООД и овластила за управител другия съдружник дори и да не става дума за пенсионер. Осигуряването на СОЛ е най-икономичният вариант от финансова гледна точка.
Най-добре си направете един възмезден договор . Не е задължително възнаграждението да е МОД. Може да е и МРЗ. Така е най-чисто и да не се възприеме като избягване на данъчното облагане / чл.16 ЗКПО / - още повече, че сте и свързани лица. Иначе определено съпругът Ви ще има полза от това осигуряване при пенсиониране.
Т.е. за Вашето предложение - мога ли да я назнача само Управител за периода на майчинство, а не да пререгистрирам ф-та в ООД?

За да имате полза от обстоятелството, че е пенсионер следва да стане СОЛ и съответно фирмата ООД. Назначаването и за управител на ТД или ДУК ще е равносилно като осигуровки на това на прокурист. А промяната на ООД/ЕООД не е толкова скъпоструваща процедура.  :smile1:
Направете майка си съдружник и управител / заедно и поотделно / във фирмата. Като пенсионер ще плаща само здравно осигуряване и ще бъде самоосигуряващо се лице. Няма да се налага да назначавате прокурист или да прекъсвате дейността на фирмата.
С коя ведомост ще го начислите ?
 а датата на прекратяване - първоначално сключен ТД

 :good:
Вижте датата на данъчното събитие в КИ. Отстъпката може да е за оборот от 2018, но да си е с дата на данъчното събитие 2019.
Благодаря, че сте си направила труда да го постнете. :smile1:
Побутвам да се вижда темата.
Микроинвест са пратили имейл на своите клиенти, че техният продукт подлежи на задължителна актуализация и следователно ще трябва да се свързва с касов апарат, дори и до сега да не е бил... та Клиентът затова се чуди, трябва ли... колко е задължително?
Ползвам склад на Микроинвест за всичките си фирми. Ще си лицензират продукта, защото трябва да са готови в случай, че се ползва свързан с фискално устройство.
Ако се ползва за счетоводство да не би да ми поискат аз да си го свържа за всички фирми? Въпросът ми е риторичен.
За много години!
Не мисля, че нещо допълнително ще разясняват. Складовата програма, несвързана с фискално устройство няма как да е предмет на предстоящите промени.
Да. Има кодове за различните категории .
По скоро сякаш " специализиран софтуер",който да е свързан с касов апарат  в търговските вериги.А ние просто си имаме складови програми .

Смятам, че става дума точно за такъв случай - когато софтуерът е свързан с касовите апарати и респективно с НАП. В противен случай просто си имаме складова програма и не се налага да правим никакви промени с нея.

Корекция

 :good:

Д1 с код корекция и верните данни.
Влез с ел.подпис в НОИ , избери от менюто вляво потребителска регистрация като упълномощено лице. В прозореца, който се активира има клетка с ЕИК на фирмите, които са те упълномощили. Избери този на СОЛ-а. Отдолу се активира текст, че регистрацията е направена за... и се изброяват разни опции. Кликни на всички и ги активирай. След това подавай. Дано да обясних сносно, че го правя по памет.
Честита Коледа !
Като попълниш в определеното поле ЕИК на лицето кликваш на "проверка на субекта" . Адресът за кореспонденция излиза автоматично . В това поле не може да се пише.


Скъпи колеги!
Желая ви светли Коледни празници ! Бъдете здрави и щастливи !
ами то пише "в случай че редът е неприложим и има необходимост от корекции...."
ако няма необходимост - защо да се свързват
:good:

Да гледат да се оправят без свързване...