Документално имаме свобода да ги оформим нещата

При така направената уговорка нямате проблем или лицето да "върне" част от сумата или да му преведете по-малко при следващо плащане и така да изравните.
За кой по-точно данък е въпроса ?
Много често личният труд не се съпровожда с договор, а се взема Решение за сумата - от ОС или ЕСК. Към договора в случай на необходимост винаги може да се приложи анекс. Важното е да има разбиране каква е целта, какви са плюсовете или минусите на това занятие.
 Да намаля ли възнаграждението пропорционално на отработените дни

Да, ако искате лицето да няма за довнасяне осигуровки. Иначе може да си е и същата сума - въпрос на договор.
И не би ли следвало да има КИ ? И какво става с данъчния кредит по фактурата ?
Интересен би бил отговорът на банката по въпроса - може би е нямало подписана договореност да се теглят автоматично парите от сметката ? И самото физическо лице три години не е усетило, че нищо не му е вземано и си е разполагало с пълната сума на РЗ ?
 изобщо нямаме право ... да го ползваме

Това е верния отговор.
Не ми стана ясно защо работата в частния сектор да е синоним на работата в сивия сектор.

"Аз не Развивам търговска дейност нямам фирми не съм здравно осигурен Нямам други доходи.Работя в частния сектор."

В който и сектор да работи човек следва да е осигурен и то не само здравно.

Аз не Развивам търговска дейност нямам фирми не съм здравно осигурен Нямам други доходи.Работя в частния сектор.

Това по-добре не го пишете, че е синоним на работя в сивия сектор.

Как мога да докажа на НАП че това лични вещи

Не мисля, че и НАП знаят отговора на този въпрос.
ЗДДФЛ
Облагане на доходи на чуждестранни лица

Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
.....
3. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) лихви...
Не става с код К. Заличавате и подавате редовна.
Подава Д1 с код 12 и дни в 16,4 - дни в осигуряване без осиг. вноски единствено при осигуряване за ОЗМ.
Тоест цялата сума 9000 ще се приспадне при основния?

Евентуално - да.
От прочетеното в поста Ви, ми се струва, че по добрия вариант е да си я продам на мен като физическо лице.

И аз мисля така. :smile1:

Неприятното при продажбата от фирмата към мен ще бъде факта, че трябва да начисля ДДС върху продажбата цена.
Правилно ли разбирам?

Много често на този въпрос се отговаря с "не, не следва да начислите ДДС на основание чл.50 ЗДДС" . Ако прочетете обаче чл.50 той препраща към чл.70 . Смисълът му най-общо казано е, че не сте ползвали данъчен кредит, а сте имали фактура с начислено ДДС , поради определени условия. Вие обаче изобщо не сте имали фактура с ДДС съгласно обяснението за закупуване на автомобила . Не влизате в хипотезата на чл.50. Да, ще следва да начислите ДДС.
Докторката каза да се отнесе във валутна разлика

Това някаква шега ли е? Сериозно ли питате, каквото питате ?
Издали сте инвойс за 1000 евро и това сте изпратили на клиента ? Кое е неправилното ?
Бихте ли ми казали също дали в различни месеци избраният осигурителен доход може да бъде различна сума - м.11-800лв, м.12-1000лв и т.н.?

Принципно няма проблем да е така - все пак става дума за авансов осигурителен доход, който ще бъде изравняван в края на годината.
НАП дотолкова им е удобно да прехвърлят каквото могат на работодателя, че даже са вменили и това с една декларация да приемаме, че лицето няма задължения и има право на такива облекчения. Дали е така даже и лицето не знае, но с охота декларира. Впоследствие съм получавала запори за подобни задължения, които уж липсваха. Най-чисто си е хората да си подават ГДД и като имат задължения да си ги оглеждат и плащат навреме. Аз не срещам неразбиране до момента като ги препращам към подаване на ГДД и дано е така до края на кампанията. Да не говорим , че се натрупват за връщане едни хиляди във фирми с много хора и малки деца, които иначе НАП ще възстанови в доста по-бързи срокове на хората, отколкото на фирмите.
Без претенции за изчерпателност и с препоръка да си направите една обстойна консултация по въпроса със счетоводител, защото поставените въпроси изискат уточняващи въпроси, а и отговорите не са еднозначни / не винаги по-евтиното в момента е евтино и в перспектива / :
- ако фирмата е ООД/ЕООД може да продадете автомобила от фирма на ФЛ. Ако е ЕТ вижте чл.27 ЗДДФЛ
- ако ползвате автомобила и за лични нужди/ а той е фирмен / ще следва да имате и плащате данък лично ползване , евентуално ще документирате личното ползване и с писане на пътни листи
- няма да имате право на ДК за горива и експлоатационни разходи на автомобила , ако е фирмен
- при продажба на ФЛ това, че не сте ползвали ДК не означава непременно, че няма да следва да го начислите
- ако го продадете на ФЛ бихте могли при използването му във фирмата да ползвате ДК на горива и експлоатационни разходи на вече наетия автомобил

Важно е какво целите и как точно ще Ви служи този автомобил във фирмата, за да прецените какво да правите. И си направете консултация . :smile1:
Данъчно облекчение се ползва при наличие на доходи и представлява намаление на данъчната основа в определен размер. Вие си преценете има ли служителката доходи, за които бихте могли да и намалите данъчната основа. Това с майчинството е извън тази тема.