ОКД5 може би - за регистрация на СОЛ ?
Вероятно питането е дали, ако лицето има граждански договор и сума, договорена в него под МРЗ / но след приспадане на НПР / ще продължи да получава обезщетение за безработица . Като вземете предвид поясненията на колегите по-горе и договорът наистина е граждански , а сумата договорена в него под МРЗ след приспадане на НПР няма проблем лицето да продължи да получава и обезщетение за безработица едновременно с възнаграждението по ГД.
Написала съм по инерция за наетите по ТД...
Здравейте!

По т.1 - правите файл за всеки месец поотделно
По т.2 - с код 5 , както сте описал/а
По т.3 - да
По т.4 - да
Системата АВТОМАТИЧНО не равнява Д1 и Д6 по отношение на данъка при подаването им.

През цялото време в темата пишем за равнение на Д1 с Д6 код 5 в частта за осигуровките !

няма такова нещо да се коригира Д1 и да не се подаде Д6 едновременно при промяна на сумите по фондове.


Всеки чете оттук - оттам и темата стана вече излишно обременена от излишни коментари.
gergenetsite ,

няма такова нещо да се коригира Д1 и да не се подаде Д6 едновременно при промяна на сумите по фондове. Ако допуснем, че някой подаде Д1 с код К и не подаде Д6 с промени по фондове , когато има такива, Д1 няма да бъде приета със сигурност.
Да, трябва да се засичат, но след корекциите на Д1 не се засичат и никой от НАП няма да се самосезира да ги изравни докато не подадат искане за писмено предписание за корекции на Д6.

НАП не се самосезира / това да не е прокуратура / , а контролът го прави системата и автоматично изписва в основанието за неприемане неравенство на Д1 и Д6.Всеки може да си издава Наръчник по нещо си.

Дали обаче всеки може да го публикува на страницата на НАП ???
Иначе и НАП ни доказа, че нищо човешко не и е чуждо. хаххх

gergenetsite ,

може да ни предоставиш твоя наръчник.
Обяснено е, че има подадена Д1 с код К. Това не би било възможно без подадена Д6 с код К за осигуровките. 
Ще я направим и проверката!

Ще Ви я правят тези, които ще дават парите и те съвсем не са заредени с добронамереност. Може би неслучайно.
Здравейте,

както става ясно не желаете да подавате молба в НАП за корекции на данъка. В този случай единственото, което Ви остава е да декларирате за следващия месец данък, намален с надвнесеното от предходния, за да си равните задълженията и плащанията.  :smile1:
...според мен не може да приложим по.50,ал.1 и трябва да начислил ДДС. Автомобилът е купен за 8000лв. Може ли да го продадем за 1000лв.?

Да, не може да приложите чл.50 ал.1 и следва да начислите ДДС. След като не попадате в регулацията на чл.27 ЗДДС за определяне на пазарна цена няма проблем да го продадете за 1000 лв..
Той ще получи като заплата 1000 лева минус осигуровките на 3000 лева, което е около 500 лева, а ще се осигурява на 3000 лева

Понеже тука става една заигравка с може и не може - да се изясним. Това по-горе не може да бъде. Питането показва, че става дума за ситуация при един единствен в случая работодател. Ако се осигурява извън този ТД и на други места в друго качество ще има един общ осигурителен доход, но не и на едно място да получава 1000, а да се осигурява на 3000 .

/ изрично е пояснено, че 1000 е над МОД за длъжността /
Лице, назначено на трудов договор не може да получава брутна работна заплата.

Точно брутна получава - една част от нея изплатена  в брой, а друга - под формата на платени от работодателя осиг. вноски и данък за сметка на лицето.
Не се съмнявам, че го знаеш обаче... :smile1:
Той ще получи като заплата 1000 лева минус осигуровките на 3000 лева, което е около 500 лева, а ще се осигурява на 3000 лева

Така не може - като иска да се осигурява на 3000 ще получава и брутна РЗ от 3000.
Размерът на счетоводното възнаграждение може да има широки граници - от нула до ... - зависи от обема работа, от броя фактури по програма . Консултантската фирма в получената комисионна дали е включила и подаването на отчетните форми по програмата / различни от нашето счетоводно приключване / или това е оставено "небрежно" на счетоводителя ?
Колеги, редно ли е, ние счетоводителите, да получим допълнително възнаграждение за работата ни по програмите ОПИК?

Напълно редно е да бъде заплатен този труд. Ако работата по тази програма, а и по всяка друга - вкл. и от Бюрото по труда - се възлага на консултантска фирма комисионната е регламентирана и неоспорвана. Когато обаче тази работа я върши счетоводителят възникват тези въпроси.
Крайно време е работодателите да не ни поставят в неудобно положение сами да си искаме възнаграждение, а да бъдат коректни към нас в това отношение.
Опитайте първо да подадете по електронен път уведомленията - за назначаване и после за прекратяване. Мисля, че ще успеете.  :smile1:

/ Ако не стане - тогава по официалния път /
Ако ФЛ е регистрирано като занаятчия и дейността я има в списъка на патентните попълва в Приложение 7 графата за занаятчия и си ползва процентите там.
Т.е. има право да приспадне направените разходи - наем, консумативи, материали, други?
В този случай трябва ли да взима фактури на БУЛСТАТА - за да се признаят на разход, защото само с касови бележки е ясно, че няма да стане?

Доколкото разбирам от написаното вашият случай е на СОЛ - ФЛ свободна професия и изложеният пример не го касае. По-скоро е важен този текст " ...или друга дейност) и съгласно съответстващите правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези източници на доход. "
Вижте и чл.29 ЗДДФЛ.
Вижте Т1/2 и указанията за попълване на колоната обл. доход СОЛ.