След като нямате доказан доход 550 месечно няма да Ви заверят книжката на 550. Ще Ви я заверят на 420 лв., освен, ако нямате доход над 420 / но под 550 , както вече писахте / .
Бихте ли си формулирали въпросите в темата, а не под формата на анкета, която няма да доведе до никакви резултати ?
Продавачът нищо не казва, поне счетоводителката увърта нещата, прехвърля топката и така.

А имат ли / и представят ли Ви / нотариален акт или договор за покупко-продажба на имота , за да се уверите , че продават нещо, което притежават ? Или не сте им изисквали това ?
Сградите са отписани вече, авансите са приспаднати , сделката е минала , клиента има  някакъв документ за плащане но аз не бих го признал за данъчен а за просто един протокол с печат и подпис,  пари няма само където си пише, че е платено уж.. явно липсват

В крайна сметка е много вероятно всичко да е платено, но само за авансите да са издадени фактури, а остатъкът да е платен , но по " оня " закон за кеш-а , при който парите заобикалят фирмената каса и минават през джоба на собственика.
Точно затова говоря оконч.фра ще има но какво да съдържа е въпроса , пс не е непосредствено, а предварително.

Е, ясно, че ако всичко е платено ще пише стойността, приспаднатия аванс и стойност нула в резултат. Само се чудя как е платено без да е отразено плащането счетоводно като се има пред вид стойността и необходимостта сумата да бъде платена по банка.
Всъщност, ако е вярно твърдението, че е изплатена цялата сума по сделката / и то авансово / излиза, че не са пускани фактури за остатъка, който сега търсите. И се получава така, че нямате документ нито за плащането на този остатък нито е издадена фактура. Тука съм напълно съгласна обаче с мнението , че независимо от плащанията е следвало да бъде издадена окончателна фактура при продажбата на сградите и от нея да се извърши приспадане на аванса .
Самия факт че пише авансово изплатен изцяло преди сделката означава че парите са преведени и съответно ддс е трябвало да бъде начислено с него на авансите а сега да се придспадне целия аванс с нулево ддс..

Дали не бихте обяснили с цифри , че ми се струва да има нещо неизяснено в питането ? Каква е сумата, която е записана в НА и каква е платената ? Не разбирам например откъде съдите, че е начислено ДДС на 30 % от авансите след като се твърди, че всичко е платено...
Във връзка с разсроченото плащане - според мен не е проблем при наличие на предварителен договор, в който ясно е обозначена схемата на изплащане, да се признава данъчен кредит за всяко извършено плащане. Моля да ме коригирате, ако не съм права.

Аз също смятам, че няма проблем да си ползвате ДК по фактурите , които ще Ви издават за всяко плащане.
Предложението ми не е оригинално

Аз по принцип не допусках и за миг, че актуализацията при тегленето може да даде като " ефект " дефект .
Здравей,
Току-що направих актуализация с версия 3.83.900 от 17.04.2015 и пробвах, но няма промяна в начина на работа - прозорецът за контиране остава отворен след запис с F9, като запазва датата на извършеното контиране както винаги.
Опитай отново да свалиш актуализацията.

Много благодаря , че си си направила труда да провериш и да ми отговориш . От сутринта се главоблъскам и това доста ми спъваше бързината на работа. Бях изтеглила същата / последна / версия и при запаметяване прозорецът се затваряше . Предложението да сваля отново актуализацията реши и въпроса . Сега всичко е ОК ! Вече си остава отворен прозорецът за следващо контиране !

Благодаря много !
Имам един въпрос към тези, които ползват старата версия Микроинвест Делта / не ПРО / , но са актуализирали с последните изменения . Забелязвам нещо, с което в момента не мога да се справя . Преди при контиране и запаметяване с F9 направеното вече контиране се запаметяваше и на екран оставаше отворен прозореца за  следващото контиране. Сега при запаметяване се затваря целия прозорец и за следващо контиране трябва да се извика наново или контиране или избор от заредени кореспонденции. Може да е въпрос на някаква настройка, но нещо не мога да я намеря и направя.

Как след запаметяване на дадено контиране да остане на екран прозореца за следващо контиране ?

Дано можах да обясня правилно и благодаря на тези, които биха могли да помогнат.  :smile1:
Благодаря!

Ако имате ПИК на лицето или фирмата бихте могли да я подадете Вие.
а ще мога ли да я попълня и препратя т.к ел. подпис не е при мен и друг човек ще трябва да я пусне?

Няма да стане така.Без наличието на ел.подписа няма да имате въобще достъп до нея за дадената фирма.Попълнете му я на хартиен носител и да я набере онлайн.
Здравейте, от къде мога да изтегля формуляр за да подам по елктронен път декларация по чл.55 Намирам само формуляр за подаване на хартиен носител

Попълва се онлайн от страницата на НАП - електронни услуги.
Според мене официален акт на връчване на Призовката за втората фирма няма .  Като чета изискванията за информацията в Призовката и за първата фирма дали е нормално да е връчена като част от една обща Призовка .

АПК
.........
Чл. 47. (1) Призовката съдържа:
1. наименование и адрес на административния орган;
2. име, адрес, съответно седалище или адрес на управление, на призованото лице;
3. по кое производство, в какво качество лицето се призовава и за извършването на какви процесуални действия;
4. дали лицето трябва да се яви лично или може да бъде представлявано от пълномощник, или да даде сведения, обяснения или пояснения писмено;
5. срока, в който лицето следва да се яви, или ден, час и място на явяване на лицето или на неговия пълномощник;
6. правните последици при неявяване.
От текста към Приложение 4 :

" Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва и подава от данъчно задължените лица, които през съответната година: а) са извършили сделки със свързани лица или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим или са страна по търговски и финансови взаимоотношения с такива лица; б) са извършили  скрито разпределение на печалбата."

Смятам, че следва да посочите само тези суми, които се отнасят за 2015 / без корекции съответно за стари години / .
Имам същия проблем и Д-я 6 с корекция намаление на ЗО не ми се приема. Не знам защо

Правилно ли я попълвате ? При намаление - код К , намалената сума плюс всички други, както са подадени преди и датата - същата като на вече подадената Д6 ?