неработен  :smile1:
Всъщност така , както си го обяснила - документът е отчет продажби с 999999999 и като контрагент население си е съвсем правилно, но така се въвежда отчетът за продажби, а не фактури за населението.
Като въведете отчет продажби, а не фактура не се изисква идентификационен номер.
То излиза, Ирена, че в отчета продажбите са си обединени, но фирмата ги разединява по фактури и обединява фактурите........... :laugh:

inikolaeva , в твои ръце е възможността да промениш тази практика......... :give_rose:
Стоката може да се изпише количествено и чрез отчета за продажби - представете си магазините как изписват стоката - да не би да пускат фактури за населението например...........има си отчет за продажби и той е напълно достатъчен. Представете си например един Кауфланд що фактури трябва да издаде............да не говорим колко е правилно това..........
Не е нужно да издавате фактури, а да осчетоводите отчета за продажби от касовия апарат, включващ продажбите за населението.
" ......фирма издава фактури с получател "Население"....... "

Касовата бележка би била напълно достатъчна, а също така фактура с получател население според мене не отговаря на изисканията за задължителните реквизити според ЗСчетоводството за име на доставчик и ЕИК или ЕГН.

Пасат, защо да не може ? Не би трябвало да има някаква пречка за това. Все пак , макар и приравнен по отношение на данъците на доход от трудово правоотношение ДУК си остава един облигационен договор и доколкото в него не е предвидена някаква забрана то не би трябвало да има пречки лицето да има повече от 1 ДУК.
Да, възнаграждението за личен труд ще Ви бъде разход - счетоводен и данъчно признат - ето нещо по въпроса :

Можете да подадете ОкД5 и да декларирате, че упражнявате дейност и в качеството си на полагащ личен труд да работите и да управлявате като се осигурявате като СОЛ без да сключвате ДУК.
При всяко положение са прекратили изплащането на обезщетение при навършване на 2 години на детето. Въпросът е вероятно в това, че не сте подали приложение 12 за промяна на обстоятелствата  , а именно, че  майката е започнала работа и детето е дадено на детска градина за интервала от 17.09.2010 до 10.11.2012 .
Подаването на приложение 12 има смисъл, ако детето не е навършило 2 години и майката получава половин размер от обезщетението и е дала детето на градина. Ако детето е навършило 2 години и е на детска градина , то и майката няма какво да декларира, защото тя така или иначе не получава вече обезщетение. В НОИ е подадена вече съответната декларация и се изплаща обезщетение до навършване на 2 години на детето, както и Марпан посочи.Не упоменавате дати в питането и затова правим само догадки.
Дори и да е пропуснат срокът трябва да се подаде Приложение 12, за да не се изплаща обезщетението. Ако майката не е получила още парите си едва ли ще има някакви последици. Получените без основание пари обаче ще трябва да бъдат върнати.
Подайте до 25.05.2013 без ДДФЛ, а като се върнете - само с ДДФЛ, защото той ще е дължим до 25.06.2013.
Системата няма да приеме да подадете обр.6 с дата на изплащане, която е предстояща по отношение на датата на подаване. А заплатите по банка ли ги плащате ? Защото , ако не е по банка , а в брой бихте могли примерно да пишете по-ранна дата на изплащане............
" Може ли без да му се отправя предизвестие и когато му дойде времето да се освободи поради изтичане на уговорения срок? "


Точно това и трябва да се направи.
" Нали касовият апарат занулява след пускане на дневен финансов отчет и на другият ден започва от 0.00 "

Зануляването следва да го разбираме като отчитане на оборота - на следващия ден не отчита оборот от предходен ден. Касовата книга е друго нещо - там може да си има салдо от предходен ден .
Да, нулев доход от работодателя и в служебната бележка, издадена от него.
" .......трудова злополука и професионална болест и безработица........."

Този текст от цитата не се отнася за СОЛ, защото СОЛ не плащат суми по тези фондове .
При всяко положение трябва да проверите и да изискате документ за служебна дерегистрация на ЕТ и в случай, че същата преминава към ФЛ да подавате нулеви вече на лицето.