8601
СИРВ » Re: ФОРМА 76
13.12.2013, 17:01
Това е заради идеята май ИНСТИТУЦИЯТА да е нон стоп на работна вълна .  :smile1:
 :wave:

"... не са издавани пътни листи и няма осчетоводени фактури за гориво?"

Как ще докажете тогава, че автомобилът се  използва и се амортизира ?

create , дай списъка на цялата литература ! :smile1:
8603
СИРВ » Re: ФОРМА 76
13.12.2013, 16:55
Води се, трябва да имате график и присъствена форма .Как се води ? Ами отразявате присъствието на всеки работник за всеки работен ден. :smile1:
8604
СИРВ » Re: ФОРМА 76
13.12.2013, 16:03
Според мене работата в събота и неделя без СИРВ няма как да стане. Ако работят в събота и неделя и нямате СИРВ ще трябва да начислявате за работа в събота и неделя 75 % .
8605
СИРВ » Re: ФОРМА 76
13.12.2013, 15:23
Аз също мисля, че удачната форма в този случай е СИРВ. Така графикът ще се изготвя с оглед реалната работа на всеки нает работник и служител като се спазва изискването за необходимата почивка и брой работни часове месечно.Не може да се работи събота и неделя без това да е заложено в график и съпроводено с необходимата заповед за СИРВ . По този начин няма да има извънреден труд, но труд по време на празнични дни  ще има - имам пред вид официалните празници , а не съботите и неделите .  :smile1:
Ако физическото лице упражнява дейност в ЕООД-то следва да се самоосигурява независимо, че се осигурява по трудов договор. Самоосигуряването предполага вноски за ДОО, ДЗПО евентуално и здравно осигуряване върху избран от него процент.
И ако по трудов договор е осигурен на максимума не следва въобще да се осигурява.
Не би трябвало ТЕЛК да се интересува от това.......
ето източника
В сила от 01.01.2014
 :ok:

Хубава вечер, Алфичка !  :give_rose:
alfa ,

напълно съм съгласна с тебе .  :thumbup: Аз не съм писала за преобразуване, само цитирах кога не се признава разхода за начислен данък . Чл. 28 ал.1 , както си цитирала  определя разхода за брак като данъчно признат.  :give_rose:
 :wave:

Дт 609 / Кт 205 - с балансовата стойност на МПС
Дт 241 / Кт 205 - с натрупаната амортизация
Дт 609 / Кт 4532 - с начисленото ДДС

ЗКПО

Чл. 26. Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:
...............
3. разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан данъкът върху добавената стойност, не е признат за данъчни цели;
"...След като плати по фактурата получи стоките, тя ги "раздава" на физически лица. Една част от стоките са предоставени на лица с реклмна цел / липсват протоколи /, да другата част от стоките които са "раздадени" на физически лица, а те естествено са си ги платили при получаването, не е издала касова бележка. Тук възниква проблема!..."

Всъщност проблемът не точно възниква, а е създаден. Съвсем ясно е, че тези продукти са продадени и е получена съответната комисионна, която получават всички дистрибутори на Орифлем и Ейвън.И точно тази комисионна, която е и приход за дистрибутора остава скрита за данъчни цели. Парите, които плаща на Орифлейм са платени от лицата, поръчали си съответните продукти като част от тях остават у дистрибутора под формата на комисионна. Трябва да организирате счетоводството си за тази цел като осчетоводявате приходите от продажби и тогава всичко ще си дойде на място. :smile1:
Ако не беше толкова жалко , щеше да е просто смешно .
" Според мен ДЕС трябва да решат - дали ще са ДЕС или ще са счетоводители."

Ами решили са го - искат и двете ! :smile1:
Не знам да има по-добър регулатор на некачествена стока и услуга от пазара и закона. Тези два фактора "привеждат" в ред нещата на всяко ниво. Отсяват се и  "некачествените" сетоводители , "некачествените" одитори, но също така и "некачествените" бизнесмени , защото вече никой не желае да работи с неизрядни фирми . Последните обаче не са малко . Има закони , които трябва да се спазват . Сега действащият ЗСчетоводство не се спазва по никакъв начин в частта му за съставителите на отчети. Колкото повече нови закони и наредби, толкова повече хаос се създава или той е предназначен да обслужва нечисти интереси.Не виждам на момента никаква пречка да имаме действащ Закон за счетоводство, където има ясни правила по въпроса за съставител на отчети и той просто да се контролира и спазва. Но, както се казва, не би !
Иначе по въпроса за "гарантираното" обслужване като качество на бизнеса, нека същият този бизнес сам си отговори той отговаря ли също така "качествено" на изискванията на законите, за които го информират  счетоводителите му ?
Поставените въпроси имат много аспекти и много нюанси. Нека ни представлява нашата работа и ни защитава законът. Другото само ще дойде.
Не, това не променя нещата. Достатъчно е сега да сте на трудов договор и към 31.12.2013 да имате основен работодател, който да преизчисли данъка Ви на база представените от Вас служебни бележки и от предходни работни места.
Работодателят Ви няма задължение да подава личната Ви годишна декларация. Той обаче може да преизчисли данъка Ви до 31.01.2014 г., ако му представите служебни бележки за удържания ДДФЛ от предишните работодатели. В този случай, ако доходите Ви са само от трудови правоотношения няма да подавате и годишна декларация.
http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/biznesyt-i-sindikatite-ne-se-razbraha-za-biudjet-2014,160482/


" Бизнесът се противопоставя още на предложението и догодина да плаща първите три дни болнични на служителите си и смята за недостатък липсата на промяна в т. нар. клас за прослужено време."