Според мене не трябва да прилагате нищо, стига да сте сигурни, че преди сключване на ТД лицето е било вече пенсионер. Разбира се, че документалната обоснованост никога не е излишна, но като не искате да знае.........
За периода, през който е следвало да бъдете регистрирани, но не сте го направили ще обложат облагаемия ви оборот с ДДС, което ще трябва да внесете с лихвите за закъснение .
Не, никакъв на практика, така или иначе не сте регистрирани по ЗДДС и не ползвате данъчен кредит по тази фактура. Както писа по-горе и Ирена обърнете им внимание следващ път. :smile1:
Често се случва, когато при издаването на фактурата получателят и не обърне внимание, че не е регистриран по ЗДДС. :smile1:
Писах на един СОЛ нули и това беше самата истина . Докато обаче не написах бележката с 420 лв. , колкото е осигурителният му доход не ме оставиха на мира.  :laugh:
" Означава ли това, че заради НАП трябва да променям счет.политика и да си направя една обща сметка за всички осигуровки. "

Промяната на сметкоплана и на отделни сметки в него не означава промяна на счет. политика. Аз например никога не съм детайлизирала 455 - винаги ми е била обща за всички осиг. вноски. :smile1:
Да, от личен опит се убедих в това - искат го, макар и с нулеви стойности.  :smile1:
Не може да се сключи трудов договор по време на болничен - лицето ще получава обезщетение от НОИ до 410 ден на база подадени от вашата фирма документи.
В НМЕ чл.30 пише, че "  3. ако до раждането бременната е работила, болничен лист за бременност не се издава. "

В случая обаче ми се струва, че лекарят си е издал правомерно болничния лист, а това, че лицето въпреки това е работило е отделен въпрос. Ако се подаде болничния лист и обр.1 на лицето с отработени дни болничният няма да бъде изплатен , но трябва да бъде представен в НОИ .
Аз не се ръководя от това с какви суми от НАП покриват едно или друго задължение - гледам при мене аналитичността да е точна и в случай на нужда да доказвам правотата си. А по-често нашето " право " е право, а не това на НАП . :smile1:
"  Има ли забрана да не работи в този период?? "

Има очевидно и това е документирано от лекаря, издал болничния лист .
" ...как е възможно длъжността да остане същата, а квалификационната група да се промени? "

Ако се променят кодовете на определени длъжности, както това стана преди години - една и съща длъжност от  премина от една в друга квалификационна група. Като пример мога да посоча медицинските сестри, но това разбира се се отнася и за редица други длъжности.
С новия обр. ОКД5 за 2013 се декларира само, че лицето упражнява дейност, считано от.....и се упоменава за кои случаи ще се осигурява. Не се посочва ЕИК , защото самото осигуряване е по ЕГН . Ако лицето е осигурено в друга фирма като СОЛ не посочва вид осигуряване , а само декларира начало на дейността в съответната фирма.
Е , не е задължително да има начетено лице - може тези липси да са си и по вина на собственика. А най-лесно би било да " продадете "  тези стоки през касовия апарат.
Да констатирате липсата им при инвентаризация ? И съответно ще осчетоводите липси на тези стоки .
При прекратяване на трудов договор в обр. 1 подавате като последен ден в осигуряване деня , предхождащ деня на освобождаване на лицето , а не последния работен ден . Ако не сте спазили това е редно да подадете съответните корекции.
Може би да ги бракувате, когато им изтече срокът на годност ?
Аз мисля следното - ако сградата е била амортизирана и без тази облицовка не би могла да се ползва и функционира по предназначение, то самото поставяне на облицовката не увеличава нейната стойност , а я привежда във вид, удобен и възможен за експлоатация. Бих дала в този случай стойността на тази облицовка на разход.