:good:

Правилно ! Д1 с код К само за лицето и Д6 редовна със сумите в увеличение.
Не подава ГДД , подава само Д6 / 13 за 2015 .
Няма как още в първия данъчен период да подадете Прил.6 и да попълните клетка 80. Ако излезете на възстановяване 04.2016 това ще е първият месец от процедурата , а при приключването и ще подадете Прил.6 и попълните кл.80 , ако имате ДДС за възстановяване от първия месец на периода - в случая 04.2016.
/ стана дълго, но дано да е ясно  :smile1: /
ЗДДС
............
чл.125
............
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период

Ако услугата попада в чл.21 ал.2  подавате и ВИЕС.

Извинете за неточността! Фирма, която се занимава с производство на смеси и изкопни услуги има закупени климатици, шкафове, маси, столове и т.н, питането ми при формирането на себестойността амортизацията на коя от двете дейности трябва да се отнесе?

Би трябвало да имате възприет принцип на разпределение на общите разходи. Част от тях биха могли да са административни, а друга да бъде разпределена между отделните производства и дейности на база нетните приходи от продажби. А бихте могли да имате и друга база , ако тя отговаря по-точно на спецификата на дейността .
Аз нещо не разбирам въпроса , както е зададен......... :hmmm:
Извън изказаните вече мнения - имаме работник в 2 фирми и болнични. Би следвало да изиска втори болничен за новата фирма и всяка да си подаде болничните за времето, през което лицето е на работа там. Тука обаче виждам слабо място в обстоятелството, че се подписва ТД с лице в нетрудоспособност.
Да споделя нещо по въпроса.
Назначихме в една фирма работник. Донесе си книжката от предишната фирма - всичко сякаш беше ОК. След време става ясно, че е взел болничен два дни след напускането на работа и преди да дойде при нас. От НОИ му отказали болничния с аргумент / и правилно / , че работи. Вече му бяхме подали Д1 и инфото е оттам. Казали му, че ако в ТД на новото място е имало дата на започване, съобразена с болничния е нямало да има проблем. Ама като си е мълчал...та се присъединявам към мнението на Пъпешче по-горе.
Тази не върши работа в София :)
Има една, която я дават на място, всеки път се каня да си направя копие и все се отнасям.

Голяма държава сме - различни градове, различни декларации.
Следващият път я копни, Пъпешче! :smile1:
Не знам какво ново има , но Ви прикачвам една, която съм ползвала преди 5-6 месеца. Ако Ви върши работа - ползвайте я.
Става въпрос за ЮЛНЦ , едностранно счетоводство.

Едностранно ли ???
" Значи и СОЛ ,който сам извършва трудова дейност,е задължен да има оценка на риска."

Да, точно така ! :good:
Като се сложи на една страна сумата за банково обслужване / вкл. таксите за преводи / и цената касовото обслужване в банката плюс чакането там не знам дали не е по-добре човек да плати за спестено време / с електронно банкиране е още по-мотивиращо / .
Делфинче, приключването не ти се отразява добре :)
Сгрешила си темата :)

Мдаааааа, Ели ! Права си, я да преместя това на правилното място... :air_kiss:
Като се сложи на една страна сумата за банково обслужване / вкл. таксите за преводи / и цената касовото обслужване в банката плюс чакането там не знам дали не е по-добре човек да плати за спестено време / с електронно банкиране е още по-мотивиращо / .
Какво значи да го анулирате ? Не му ли стига , че е заличен ?

Иначе , за да го заличите следва да имате определена причина и договорът вероятно "защитава" Вашето решение по някакъв начин.
Тука да не върви някаква " първоаприлска " дискусия ?
 Иначе и аз имам една фирма, ползвала отстъпката, но не платила . Обаче никой не ми се е обадил ... Да се притеснявам ли ?
а корекция за декларацията ???

И какво ще и коригираш ? И как - след 31 число вече чл.92 е в" почивка" .
но в декларацията е посочена
сега трябва да довнеса ли ???
ътрябва ли да с екорегира декларацията ???

Е, новак - ясно е, че трябва да довнесеш! Първо провери в единната сметка дали се е закрило плащането - ако има остатък ще е отстъпката и естествено ще се довнася.