ЗДДС
..............
Чл. 79. (1) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

и въобще вижте целия чл.79 ЗДДС за корекция на ползван данъчен кредит
 да за  това се хващат ще чакам 04.11.15 г. и тогава

Защо трябва да чакате 04.11 ? Нали все пак в договора е вписан като текст съществуващият изпитателен срок ? какъв е смисълът му, ако чакате крайната дата ? След нея лицето вече не може да бъде освободено на това основание - чл.71 ал.1.
Ако клиентът връща стоката и фирмата - парите - да, издавате КИ и вземате същите операции със знак минус / за продажбата и съответно за покупката след издаденото вече на фирмата КИ от доставчика / .
СС16
4.1. Преки са разходите, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. Те са:
а) разходи за подготовка на обекта (на терена, където ще се използва активът);

Този текст  "тегли" към сградата.........

Скрит текст :
СС 16
.............
Скрит текст :
Признаване на ДМА съгласно СС16 имаме, когато :
Скрит текст :


Преди всичко признаването на ДМА изисква съответният актив да отговаря на изискванията за ДМА съгласно стандарта, а невъведеният в употреба не би могъл да се нарече ДМА. Очакваната от него изгода е функция на въвеждането му в употреба.

Преди време беше дискутирана също такава тема, която не доведе до някакво по-различно развитие от тази.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9771.0.html

Смятам, че закупената машина, но невъведена в експлоатация не е ДМА по смисъла на СС16 и поне сега сметкопланът ни би могъл да е съобразен с индивидуалните нужди на едно предприятие и няма задължителен характер старият нац. сметкоплан. Би могла да се използва сметка "разходи за придобиване на ДМА" или друга от група 20 " активи, невъведени в експлоатация " и след въвеждането на дадената машина в експлоатация същата да бъде призната за ДМА съгласно изискванията на СС 16.
Така мисля по повдигнатия въпрос.
Здравейте!
Имам следния казус:
Закупуваме ДМА, който ще влезе в употреба след по-дълъг период - 1 година? По кои сметки да го водя, след като няма да му начислявам амортизация за този период?


http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=859%3Acc16&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134

от линка :
Дълготрайни материални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

Вашето ДМА според мене не отговаря на определението за ДМА, след като не е въведено в употреба и не се използва в дейността на фирмата.
имам граждански договор  за м.06,2015г   ,сега  като му платим  ще му удържим данъка       ,но  като платежно  нарежда не  докога  е необходимо да  извършим превода   до 15 ,07,2015

Удържате данъка при изплащане на сумата по договора, а плащането е в срок до 31.07.2015 г., когато е и срока за подаване на декл. чл.55 . Можете и веднага да платите, но трябва да имате пред вид, че ако имате други неплатени задължения за данъци по този параграф сумата ще отиде за тях, а не за този по гражданския договор.
Не виждам нищо притеснително. Възможно е да са имали проблем с компютъра в деня на издаване на въпросната фактура. :wink1:

Това ми се струва да е станало най-вероятно и екселският вариант за фактура им е бил аварийния изход от ситуацията.  :smile1:
.......Не искам да го казвам, но май разчитат на това да не се занимаваме с искане на пари от държавата, макар тя неправомерно да ни ги прибира. Поредния абсурд, пардон "Ъпсурд"

Точно така, правилно сте усетили нагласата. Подайте си обаче молба и не оставяйте нещата така - дава резултат.  :blink:
Е, може сумата да не е голяма и често собствениците махат с ръка - не им се занимава с поредния Параграф 22.
Бих регистрирала този договор като срочен, а обстоятелството, че е втори би станало известно от обр.1 , където вид осигурен ще бъде с код 04 / втори трудов договор / . Не знам до колко е от значение това въобще и какъв би трябвало да е изобщо критерият за този избор. :smile1:
След коригиране на погрешно подадени данни системата отстранява несъответствието по главницата, но не и лихвите. За тях следва да подадете оттделно молба за отстраняването им с описание в нея на причините за възникването им. При входирането на молбата разберете на кого ще е предадена преписката Ви / ако Ви го съобщят въобще / , ако можете установете контакт със служебното лице и ... се въоръжете с търпение.При така описаната ситуация ще Ви отстранят лихвите като недължими.  :smile1:
Доколкото видях има сключен договор с ОДБХ  за имуно-профилактика по изпълнение на ДПП и според мен това си е облагане като свободна професия. А ако има такива услуги нещата придобиват друг аспект - кабинет, касов апарат, патент и т.н.

Да, така е в случая - свободна професия . :good:

Само исках да обърна внимание, че тези ветеринарно-фризьорски са вероятно тези за домашни любимци , а не, че включват в патента и ветеринарни услуги.
Дали не става дума за тези вече появили се фризьорски салони за домашни любимци ?   И с " ветеринарно-фризьорски услуги " да визират тях ?
ОК, ще проверя тези движения и пак ще пиша :)

При проверка чрез тази справка съм откривала неподадени или подадени с грешни данни декларации. Струва си труда.  :smile1:
Много интересен израз - "задвоени":)

В една др тема ДМА-тата бяха "захабени", стоката се "заскладява"....въобще счетоводната терминология е заложила на "ЗА"... :smile1:
Проверете си от справките за задължения и плащания дали имате 12 излезли като задължения суми от подаваните обр.1 през годината . така ще установите имате ли ги наистина подадени и най-вече имате ли ги излезли като задължения . Вижте и обр.6 / 13 с каква сума фигурира в справката за задължения и плащания . Ако всичко е точно не бихте имали такава ситуация, каквато описвате.
ЕТ е имал задължение да се осигурява на 550.0 лв през 2014 година. Осигурителните плащания са извършвани на база 1000.00 лева, реално платени са и декл.обр.1 е подадена с база 1000 лева. В края на годината с год.дан.декларация са доначислени и внесени осиг.вноски - облагаемият доход е максималния. Сега от НОИ отказват да заверят осиг.книжка и очакваме становището им за корекции на декл.обр.1 и обр.6 Правилно ли е?

Интересен е аргументът, с който Ви отказват заверка. Не би трябвало да има проблем да се завери осиг. книжка на максималния доход при положение, че СОЛ декларира висок осигурителен доход на база ГДД 2014. Иначе дали на 550 или 1000 са внасяни и подавани обр.1 за 2014 заверката , съгласно това, което пишете трябва да стане на максималния ОД. Явно има някакво съображение или обстоятелство, което не уточнявате....
Да само си прикрепяте отчетите.

Има собственици, които сами си обсл. касовите апарати и изобщо не ползват тези функции на КА за служебно въведени и изведени суми и там писането на ръка е неизбежно.Пуснат си касовата бележка и дневния отчет и до тука.
току що говорих с НОИ и те отговориха следното /за моя случай/;
на 12,01,2012г. лицето се е регистрирало в НОИ и е вземало обезщетение/с прекъсване/ 11м.Считало се от тази дата -12,01,2012 тези три години-т.е.изтекли са на 12,01,2015г вкл.и лицето имало право на обезщетение 60% за безработица


Това е и правилното решение на въпроса . По-горе в посочения линк за трудово - правна консултация не е правилно отговорено според мене / като чета сега НОЙ-ските обяснения по въпроса / . Разгледах от сайта на НОИ указанията им за обезщетенията за безработица.

http://www.karieri.bg/trudovopravna_konsultaciq/6844558_obezshtetenie_za_bezrabotica/

Там в т.7 е пояснено по повод определяне на размера им " придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение...". Правото на обезщетение е упражнено на датата на регистрация на лицето и отпускане на обезщетението / ако тези две дати приемем, че съвпадат /.