За малко да се пренесем след прекрасната българска природа.  :smile1:
http://balans.bg/279-3-1-2-invoice/

" Хората са написали само името на фирмата на английски и някакъв адрес в София "

Това едва ли е достатъчно като реквизити на фактурата.

Здравейте!Може ли някой да ми отговори на следния казус:Работодателя си е продал фирмата на клошар.Не са издадени служебни бележки на работниците за получените възнаграждения.Някои от тях са започнали работа на друго място ,някои са на борсата, а има трети които имат и граждански договори.Как ще си подадат тези бивши работници ГДД чл.50 за 2014 год., след като ма кой да им издаде служебните бележки ?

Този въпрос не трябва ли да се зададе на  клошаря ?
Само, че съм пропуснала и нещо много важно. На следващата година при определяне на окончателния размер на ОД ще има да довнася осигурителни вноски, за разликата нали така  :hmmm: Което не е много готино  :(

И в тази връзка да добавим и още нещо - може би, в зависимост от доходите на лицето в качеството му на СОЛ ще трябва да внася авансови осигурителни вноски върху по-голям доход за 2016 г.  в сравнение с 2014 . :smile1:
http://www.segabg.com/article.php?id=70628

" Ако заповедта за прекратяване на трудовия договор е от 3,11,2014 г., може ли да се прекрати от 1,11,2014 "

Не
Да, извинявам се, хич не съм прочела правилно :)

Това сигурно е от дебелата филия пресен хляб........чак до мене стигна ароматът......

/ извинявам се за спама /
Единствено според изискванията за определяне на КИД

Точно . :good:

Въпросът ми беше , така да се каже , риторичен, към Анди88 , защото много ме учуди този принцип, който тя прилага - от началото на годината .
По принцип аз променям кода на икономическата дейност на дадена фирма в началото на годината. Тоест януари месец. И така от февруари като си пусна декларация 1 и 6 ИД ми е с нов код.

По принцип няма ли някакви законови положения , които независимо дали е начало или не на годината изискват да се промени кода на икономическата дейност ?
От написаното става ясно, че закупеното гориво отразявате по Дт 302 - материали/гориво. Една част от това гориво е текущ дазход за фирмата и логично е то при неговото изразходване да се даде на разход Дт 601 / Кт 302 . Горивото, което ще влезе в себестойността на стоката би следвало да отразите Дт 304 / стоки / / Кт 302 материали/гориво. В същото време сте отразили фактурата за закупените картофи Дт 304 стоки / Кт 401 доставчици.Така в Дт 304 стоки натрупвате разходите, които съгласно СС 2 формират цената на стоката .
Сметките като номера са различни от Вашите, но това не е от значение .
" лице с основна заплата около 600 лв "
"......предвид се взима 10000 лв или 2400 лв "

Нито едно от двете - взема се " около 600 " .
http://nap.bg/page?id=293

" Облагаем оборот: сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка,

2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС,

3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС."

Тази сума по 791 няма характер на доставка.
СС 2
...........
Разходи по закупуване
5.1. Разходите по закупуване включват покупната цена, вносните мита и такси, невъзстановимите данъци и акцизи, разходите по доставката и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното използване вид. Търговската отстъпка, рабатът и други подобни компоненти се приспадат при определяне на разходите по закупуване.

5.2. Разходите по доставката могат да бъдат свързани със:

а) превози;

б) товарни и разтоварни операции;

в) монтаж и пробна експлоатация.

5.3. Не се включват в разходите по закупуване:

а) складовите разходи за съхраняване на материалните запаси;

б) административните разходи;

в) финансовите разходи;

г) извънредните разходи.

Тези разходи се отчитат като текущи разходи за периода, през който са извършени.

За Вашия случай вижте пример 1.
Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
..............
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

Или задължението Ви е опростено ? В този случай текстът е недвусмислен .
Нещо не ми е ясно - какво общо има отписването на задължение  и дарение ? Или това, че имате налице дарение Ви задължава да отпишете задължението ?
Само да се допълня - след тези настройки при подписването ми поиска обновяване на  JAVA  и едва след това вече мога да вляза в ел.услуги и да работя там.
Аз също имах Сървиз Пак 3 и съм на Интернет Експлорер 8 и въпреки това не успявах да вляза в ел.услугите на НАП. Обадих се на Банксервиз и ме посъветваха да направя следната настройка :

Tools  -  Internet Options  -  Advanced

При последното да дам отметка на  USE SSL 2 , USE SSL 3 и USE TLS 1 .Казаха ми, че ако това не оправи нещата следва да потърся специалист. Обаче всичко се получи ! След поставяне на отметки на тези опции без рестартиране успях вече да вляза в ел.услуги.
Бих въвела в касовия апарат код "наложен платеж" и бих издавала касовата бележка в този случай по този код.

при издаване на фактурата               Дт 411 / Кт 702   / примерно /
при получаване на парите по банка  Дт 503 / Кт 499 / Спиди прим. /
за закриване на разчета по 411         Дт 499 / Кт 411

С осчетоводяването по Дт 501 и после КТ 501 се създават според мене нереални обороти по сметката, а и парите в никакъв случай не следват този път. Нямам такива плащания, но смятам, че всеки е намерил своя вариант и като осчетоводяване и като аргументация в случая.
В брой се плаща наема.
Освен сега за третото тримесечие да направя корекция,защото вече съм подала за третото тримесечие и да включа и изпуснатата сумаот второто тр.?

Декларацията по чл.55 е като тази по ЗДДС - остава последната въведена. Ако решите да включите сумата от предното тримесечие трябва да я натрупате, а не да подадете само нея.