Попълнените на хартиен носител декларации за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на декларацията за 2017 година.

Попълнените на хартиен носител декларации за предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, се подава само в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

http://www.nsi.bg/node/15833/

Вижте евентуално повече за онлайн подаването на същите тези електронни адреси.
Дали важи това и за фирми с оборот под 500 лв, за които подаваме същото приложение 11 в НСИ?


Уважаеми дами и господа,

На основание на чл. 20 от Закона за статистиката, декларацията се попълва от всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, както и от предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2017 година.

Представянето на декларацията за предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2018 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 02 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗКПО и до 30 април 2018 г. за регистрираните лица по ЗДДФЛ.

Предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч и нямат задължение за подаване на ГОД, подават в НСИ декларация, с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., в срок до 30 април 2018 година.


http://www.nsi.bg/node/15818/
Здравейте, моля за потвърждение - при промяна само на кода на длъжността НЕ се изисква подаване на уведомление в НАП по чл.62.

Ако самата длъжност не се променя, а само се променя кода не следва да подавате уведомление. Ако този код се променя служебно / каквито случаи вече сме имали в последните години / според мене може да не правите и ДС, а да издадете Заповед.
Да, подава се и на двете места. :smile1:
Е аз ви казвам какво се е случило,поне съм била на място, вие казвате не е вярно! Служителката провери в ТР, Не беше излязло вписването и ни върна ! Да не си го измислям

Аз Ви се извинявам - прозвучало е малко не на място. Как да си измисляте, не го и помислям. Не е правилно обаче. И наистина не съм попадала на случаи да проверяват - това е и безсмислено, защото може и вписването да не е излязло в ТР, а лицето да си е почнало работа.И наистина с ПИК го няма този проблем, ако и където съществува.
Като гледам как се опитват да въртят облагането все към ЕГН напоследък, ако не е безупречен въпроса с отчитане на приходите, определено макар и по-скъпи, фирмените подписи са за предпочитане.

Подкрепям .  :good:
...закона позволява фактурите за покупки да се осчетоводяват 12 месеца назад. Дали може така?

Сама сте си отговорила / само да сменим думата назад с напред /  .  :smile1:  :good:
Докато не излезе писването в търговския регистър в данъчното няма да приемат ОКд, това ми се случи септември месец НАП Пловдив. Приеха я след като излезе вписването в ТР

Това не е вярно. Подавам ОКД5 по електронен път с ПИК и винаги съобразявам единствено срока от началото на упражняване на дейността. Дори и при подаване на ръка не правят никакви проверки в ТР дали лицето е вписано точно в момента.
Виж примера по-горе със стоките - в твоя случай вместо 304 ползваш 602 - останалото е същото.  :smile1:
Явно въпросът е дали, ако все още този съдружник не е вписан в ТР, но вече упражнява дейност следва да подаде ОКД5 . В такъв смисъл  е и отговорът, че ОКД5 се подава при започване на дейност /в 7 дневен срок/, а вписването си е отделна процедура, която вече е и задвижена.
Т.е да разбирам ли че мога сега да подам декларасията дори и да не е вписана лицето в  агегцията по вписване

Да.
Доколкото разбрах -ВСИЧКИ  трябва-да се самоосигуряват на 510
Да редактирам така :
ВСИЧКИ  СОЛ трябва-да се самоосигуряват на 510 минимум .

СС19
............
3.3.3. Предприятието следва да оцени очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски като допълнителна сума (задължение и разход), която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск към датата на съставяне на годишния финансов отчет.
Декларацията за неактивност е толкова лесна и проста, че се чудя защо му е бил необходим адвокат

Само за да не се чудите - не на всеки му се разхожда и чака, а понякога адвокатите са ни и в къщи / под ръка, както се казва / . Не е без значение спестеното време.
И само да допълня, че в поста си имах предвид, че е подадена чрез адвокат, а не попълнена.Написала съм "подадена чрез адвокат", а не попълнена от адвокат.
"Всеки грамотен човек може да си я попълни сам" .


Днес един клиент/на който фирмата е без дейност от години/ ходи до Агенцията по вписванията, и там е попълнил Г2, и една собственоръчно попълнена декларация, че фирмата не е осъществявала дейност през 2017г. Каза, че е минал много бързо и нямало никакви проблеми. Не е плащал такса /то е ясно/. :good:

Благодаря за споделеното  :good: - така и предполагах, че няма да е нещо особено. Един познат пък подаде Декларацията за неактивност на НСИ чрез адвокат - също ОК.
Аз приех наследственото ЕТ.
Починалото ЕТ има оборот около 60 000 лв.
Лицето/АЗ/не съм регистриран по ДДС и  нямам този оборот от 50 000 лв годишно.

Нямате до наследяването на ЕТ-то, но като го наследявате с тези 60 000 ?
Вече четвърти ден  няма обратен отговор? В процес на обработка.

Не очаквам преди 8 число нещо да се случи. :smile1:
Предполагам, че подаването на тази декларация ще се подчинява на същите правила като подаването на ГФО. Просто вместо ГФО подаваме Декларация.
Струва ми се, че няма никой да публикува някаква специална декларация за ТР на фирмите без дейност. Даже Декларацията за неактивност , която подаваме в НСИ би свършила чудесна работа.