" в случая когато сумарния доход по двете правоотношения е по - малък от максималния осигурителен доход..."

Аз това имах предвид, че не е коректно - сумарния доход . Кой доход ? Облагаемия или осигурителния ? И оттам и отговорите - ако под сумарен доход питащата/питащият има предвид осигурителен - да, няма такъв прочит да се осигурява по втория ТД под МОД , както е писал и Hrili  :good:
Подайте молба в деловодството - само това е начинът в тази ситуация. Миналата година минах по тоя път - ще си коригирате нещата .
Малко подвеждащо е зададен въпросът . Осигурителните вноски са върху осигурителния доход. Ако сумата от двата осигурителни дохода / дали са МОД или по-висок - зависи от размера на възнаграждението / надхвърля 2600 то осигурителният доход по втория ТД ще се ограничи до разликата до 2600. И да - в такъв случай би могъл да е под МОД. Просто трябва коректно да се определят осигурителните доходи по двата договора.
Да, следва да се посочва и данъчната основа на доставката. Относно доставките без право на данъчен кредит - какво място имат  в описа ?
ЗКПО
Скрит текст :
Сами си направете изводите . Ако сключите договор за наем имате право на данъчен кредит за всичко, което сте изброили . Не е необходима нотариална заверка на договора , но ако желаете - не пречи.
Явно има някаква причина Д6 да не се засреща с Д1 на лицето. Проверете на място и интересно при така описаната ситуация каква би била причината - може да споделите после. :smile1:
Тази справка дава допълнителна информация, но реалните задължения ще виите от менюто "Задължения с възможност за извършване на плащане" - погледнете и там и при положение, че там нямате дължими суми всичко е ОК.Точно от тази справка, която гледате не можете да видите реалните задължения.
Всъщност на практика задълженията на едно лице , което е ЕТ се отразяват и по ЕГН и по ЕИК - на практика няма разлика / те затова от НАП не издават вече ПИК-ове на ЕТ и по ЕИК и по ЕГН, а само на едното основание /. В случая важното е не дали Д6 се отразява като задължение, а дали в единната сметка на лицето излиза дължима сума към настоящия момент ? Ако всичко е наред то има задължение от подаването на Д 6 , но не и дължима сума в единната сметка .
Да, Д1 е подавана по ЕИК на ЕТ-то.

И в нея не е упоменато ЕГН-то на СОЛ ? Ако е така / не знам защо обаче / , то няма как да не се появят задължения на лицето при Д6 по ЕГН.
През 2015 всеки месец са подавани Д1 по булстата на ЕТ с код 12 за лицето ... Данните за задълженията по Д1 и закриващите ги вноски се появяват в справката за задълженията на фирмата

Искате да кажете , че подавате Д1 по ЕИК, а не по ЕГН ? И защо тези задължения се появяват в задълженията на фирмата, а не на лицето по ЕГН ???
Следващата година ще подадете Т1 и Т2 коригиращи за 2015 , защото лицето ще получи доход през 2016 , който се отнася за 2015 г. и всичко ще си дойде на място.
благодаря колеги!досега открих само бланки с обратното....на основание чл.70,във връзка с чл 67... :blush:

Разменете местата на членовете . :good:
Да, правилно - ТС и ОС са равни на 9 месеца.
Да, доходите от лихви посочвате с код 603 .Посочвате брутната сума .
Един доход се облага с ДДФЛ при получаването му.
При личен труд  сумата в код 102 - приложение 1. Ако плащането е само  м 12 се записва в таблица 1 и 2 за м. 12 в  5.2.  ,но за месец 12  ще излезе доосигуряване.


Това не е вярно. Доходът се разделя за месеците на упражняване на дейност като СОЛ , както е писала по-горе и Пъпешче.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,17602.0.html
А лицето проверило ли си е единната сметка в какво състояние е ?
Не  освен,  ако някакви клаузи в трудовия договор не налагат това. Последното ми се струва малко вероятно.
Лицето с ДУК не следва да подава ГДД освен, ако няма данък за довнасяне или надвнесен такъв.