Здравейте, самоосигурявщ се собственик на ЕООД, който има сключен ГД като физическо лице, документ с данни трите имена и егн ли издава при получаване на сумата по ГД.

 :good:
Остава и след 12 часа работа по трудови договори да е физически възможно да извършва и работата във фирмата особено , ако там няма назначени и е сам.
Раздел III: Въпроси относно кръга на задължените лица

  Работеща фирма, която е регистрирана като ООД с двама съдружници, които се осигуряват на друго основание в други дружества и нямат нает персонал, но единият съдружник има сключен договор за управление и контрол, следва ли да подава декларация?

Да. Като договорът за управление и контрол се приравнява към трудов договор.

Този извод не ми се струва никак правилен, защото ДУК е приравнен на трудов само по отношение на дължимите осигурителни вноски и данък, но сам по себе си не е трудов договор. Разбира се в практиката има ДУК, които се сключват по КТ , но в случая визирам ДУК извън КТ.
Бонбонче,
така както си номерирала редовете да поясня :
Въпросната служебна бележка има две точки.В точка втора попълваш ред 2 за 5 месеца и ред 3 за един месец / в случая март / .Първия ред - на основание чл.13в не попълваш изобщо , а четвъртия ред е за СОЛ. Да не се объркаме с този ред 1 и ред 2. :smile1:
Значи ли това ,че
 01октомври 2017 до 28 февруари  - 5 месеца   - трябва да посоча на ред 1
месец 01.март 2018 до 31 март 2018 да посоча на ред 2 ?

Точно така. :good:
Здравейте и благодаря, че отново се отзовавате!  Личен труд  е подаван в декл 1 с код 12 и съответно удържан данък. Мисля да попълня кол 4,5,6 и 7 /без кол 3/ с еднакви цифри

 :good:
Колона 7 се ограничава автоматично до максимума.
Сега се замислям по повод въпроса Ви - да не би да искате да кажете, че попълвате личния труд в к.3 ? Следва да е в 5.
Някак нелогично ми се видя това изброяване само на 3,6 и 7 та затова...
Този избор си мисля, че е само по отношение на това кой подава документите за НОИ. А това да се осигурявате като СОЛ предполага, че извършвате дейност, което пък е в противоречие с факта, че всъщност няма да упражнявате дейност / не би и следвало / .
Аз съм ЗА консултацията на Марпан / без претенции, че съм права / . :good:
Само на място в НАП - подавате Д1 с код корекция.
Да, правилно е .Само с допълнението, че в Т1 и Т2 попълва 3,4,5,6,7 .
По отношение на личния труд и ДДС вижте това писмо на НАП. Декларация 1 се подава с код 12.
Здравейте,
всъщност договорът за личен труд е вид граждански договор. Самото полагане на личен труд е приравнено на трудово правоотношение по отношение на дължимите данъци и осигуровки. В тази тема, която постнах по-горе има и едно указание за администрирането на личния труд на СОЛ. Вижте отговор 40 , за да го прегледате. При този вариант лието си има право на командировки, които ще бъдат и данъчно признат разход.
Личният труд на СОЛ няма НПР. :smile1:
Това е първото регистриране. На 28.04 регистрирах, че от 20.02 съм освободена. Още нямам излязло решение.

Ако на 16.04.2018 ще Ви връчат първото разпореждане по освобождаването Ви по взаимно съгласие то ще имате определена минимална сума и тя ще важи и за обезщетението ви след второто освобождаване - просто ще получите оставащото Ви обезщетение за времето на борса след първото правоотношение..
Още нямам определено обезщетение, тъй като се регистрирах в НОИ на 28.03. Ще ми го връчат на 16.04.

То ще е същото като при предходното регистриране - както Ви е писала Марпан. Не е трябвало да се регистрирате, ако сте знаели за предстоящото назначение .
Здравейте, искам да участвам по един проект. От там ми искат документ от НАП, че като самоосигуряващо се лице, в момента на записване се наблюдава липса на трудова дейност. Може ли да ми кажете какъв документ да занеса и трябва ли да подавам заявление за прекъсване на дейността, след като съм в майчинство?

Аз за такъв документ за пръв път чувам . А докато сте в майчинство не помисляйте да си прекъсвате осигуряването с подаване на такова заявление / иначе се казва декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице / .
После ще приемаме отчети - кой къде и как. Със сигурност всеки ще има по нещичко хубаво и пролетно да се похвали с него.
Хм, за празниците трябва да се постараем да си заработим почивката, че да не ни излезе солено. Аз предвиждам пълно откъсване от работна среда и от каквато и да било възможност да работя. Иначе често "почивайки си" всъщност поработвам.
Управител на ЕООД с ДУК в рамките на този ДУК може само и единствено да управлява, но не и да извършва друга дейност. Ако все пак извършва такава следва да се осигурява и като СОЛ.
За СОЛ с личен труд вижте тази тема :
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

За правото на командировки - вижте чл.33 от ЗКПО.