НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
Скрит текст :
Всъщност в Наредбата е регламентирано за какво се ползват дневните пари - не е необходимо да има документи за тях. Ако тези разходи се плащат с фирмена карта просто няма да се възстановяват на лицето при представяне на отчета за командировка. В Заповедта следва да се определят тези подробности.
Няма минимален срок - важен е членът, по който ще Ви освободят. Да Ви назначат от приличие за седмица поне. :smile1:
Вижте в Наредбата за командировките - да си направи един стандартен отчет за командировка  без включени пътни разходи в него.
Да, но в СИС не пише дали лицето е осигурено на друго основание, и затова се чудя дали е достатъчно, защото ако не е осигурено, тогава нали не се удържат осигуровки.

" Осигурителен доход, върху който съм осигурен(а) през месеца, без сумата по тази сметка "

Този текст не е ли достатъчен ? И да посочи нула при липса на осигуряване ?

/ не, че нещо пречи да му изисквате декларации, но щом не е необходимо защо да си правите този труд /
ДУК - за разход - брутната сума на възнаграждението плюс осигуровките за сметка на работодател
СОЛ с личен труд - за разход брутната сума на личния труд

С ДУК не може да проектира, а само да управлява.
Като СОЛ с личен труд може и да проектира и да управлява.
Здравейте, има ли някъде бланка на декларация към СИС - дали лицето е осигурено на друго основание, дали е инвалид, СОЛ и т.н.?

При попълване на самата бланка на СИС в нея има съответни клетки, в които се чеква за наличието на едно или друго обстоятелство. Има място и за подпис на лицето - разгледайте самата сметка . Не са Ви нужни декларации. А конкретно за СОЛ - за него не се издава СИС, освен, ако не е за наем .
Не, стига наемането да не е безвъзмездно и да няма характер на дарение.
Привет ! За днешния ден като прочетох "денят на икономистите" и спрях до тука - не мърдам, не стигам до продължението с компанията.........но има вечер....
да, идеята ми е спрямо тези разпратени емейли от НАП до съставителите на ГФО. при положение, че не е платено...

Не виждам тогава за какво се притеснявате. Осчетоводили сте разход във фирмата на база договор или документ, увеличили сте финансовия резултат с неизплатени доходи на физически лица...Чакате плащането и декларирате, в която година това се случи.
идиотите са най-нормалните хора в днешно време

И защо така трябваше ? Не открихте ли подтекста на отговора на колегата ?
Понеже на Вашите питания кратък отговор няма само ще отбележа, че печалбата се смята не за всяка дейност поотделно, а приходи минус разходи и на разликата 10 на сто данък. Този мой отговор е направо професионално смешен, но това е накратко.

ДЗЗД-то също си има управител, чието име се изписва на фактурата. Вероятно в случая това име на ЧСИ е на лицето в това му качество, а не като ФЛ-получател на доход.
намерих няколко мнения, че когатоЧСИ участва в ДЗЗД не попълваме тази сума в справката.Логиката е, че тогава сумата е изплатена на ДЗЗД-то, а не на физическо лице

А не е ли така ?
Такаа, да копна текста докрай, защото частта в горния пост не Ви касае изобщо :

"Този ред се попълва и от лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура"

Ако вземем предвид Вашите обстоятелства излиза :
1.За предходната година /2016/ не сте били задължени и не сте подали декларация
2.За годината, за която се отнася настоящата декларация/2017/ е избран редът по ЗКПО /ако е така/

Отговаряте и на двете условия от тази част на указанието и следва да чекнете и ред 2. Нещо ми убягва смисълът, но така излиза.
От текста под табличката :
2. Ред 2 се попълва от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация,


Съвсем е ясно - ако сте фирма, учредена 2017 - да. За другите - не.
При подаването на Д1 за авансовите вноски нямате попълнени клетки 31 и 31А за облагаем доход и данък. След изплащането на възнаграждението ще следва да ги попълните по аналогия на изплащане на личния труд на СОЛ.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

В тази тема има едно Указание на НАП за попълване на Д1 в подобни случаи. Мисля беше отговор 61 - потърсете.
2. По вторият въпрос излиза че Д1 за този доход е трябвало да се подаде миналата година? Така ли е?
Иначе лицето всеки месец си подава Д1 за авансовото осигуряване през дружеството.

Правилно сте постъпили . Подавате Д1 за авансовите осигурителни вноски. При изплащането на възнаграждението подавате корекция на Д1 за месеца на полагане на труда и съответно Д6 . Ако това стане 2018 г. при деклариране дохода на лицето за 2018 ще подадете и коригиращи Т1 и Т2 за минали години.


Честит празник , мили момичета ! Много щастие и усмивки ви желая от сърце !
Имам регистрирана фирма ЕООД , която не е по ДДС.
Понеже стоката в онлайн магазините е с начислено KDV , ....

За турската фирма това е износ и той е с нулева ставка за ДДС няма как да получите стоката с ДДС. Може в онлайн магазина стоката да е с включено ДДС, но при изпращане като износ няма да Ви го начислят.

Мааааалко като се покаже Слънцето и ми "замирисва" на Гърция,

Искаш внимание значи като на плувката........ :lol:

Хубаво ни раздвижи, ама се движа на един въртящ се стол на бюрото хехх .