за тези, които това би ги заинтересувало :

Доста ревизии и проверки съм имала, както и всеки от нас, но в началото на 2015 като част от ревизия на ЕТ ни беше връчен списък - разпечатка от НАП на фактури, издадени от доставчици към нас, които / според НАП / не са включени в нашите дневници по ЗДДС. След проверка на всяка една фактура от списъка се оказа, че една техническа грешка / неточно въведен номер на фактура, дата на фактура, сума с разминаване от стотинки и др. подобни / прави тази фактура "неотразена в регистрите". Давам пример : доставчик е издал фактура № 1111111110, но поради техническа грешка сме я въвели 111111111 - фактурата фигурира в списъка на НАП като издадена от доставчика, но неотразена от нас . Следват обяснения / писмени / тази фактура коя е и поради каква грешка е станало това разминаване. Едно допълнително административно усилие за счетоводителя и, което може да бъде избегнато.
Сигурна съм, че все повече фирми имат подобни проверки / особено тези с голям брой доставчици / и биха могли да споделят същото. Точно затова съветвам - въвеждайте точно фактурите -  номерата , датата на фактурата,  сумите на данъчната основа и данъка. Ще си спестите време и нерви, ако решат да проверяват точно това, което описвам.
Понеже имаше някъде указание, че стойността на ДДС трябва да се отрази, както е написано по фактура, дори да има отклонение с 1-2 ст.

Не знам дали има такова Указание, но това, което сте написали е точно така - следва фактурата да се отрази точно, както е издадена. Който е имал проверка/ревизия по ЗДДС и са му представяли списък на невключени фактури от доставчици знае за какво става въпрос и до къде води това. Доставчикът е завел документа правилно / евентуално / и дори 1 ст. разлика води до несъответствие на двете фактури според софтуера на НАП, който ползват за информация дали всички издадени от доставчици фактури са отразени от получателя на същите.
Разгледайте от страницата на НАП - програмни продукти Указанието за работа с програмата за формиране на дневници и СД по ЗДДС. Там на стр.23 има следния текст : " Вторият екран (фиг. 7.4) визуализира раздел Б от справка-декларацията. Тя се формира от Дневника за покупките. Ако кл.42 „ДДС с право на частичен данъчен кредит” е различна от 0.00, то кл.33 ”Коефициент по чл.73, ал.5 ЗДДС” става активна и трябва да се попълни. "
Следователно тази клетка се активира и попълва при определени обстоятелства, а не е непрекъснато попълнена с к=1. Същото коментира и Л.Панева в консултация по подобен въпрос.
http://finance-assets.info/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=12

от линка :
"1. Според данните в запитването ви през 2009 г. не сте извършвали освободени доставки, в резултат на което коефициентът ви по чл. 73 от ЗДДС е 1.0. На основание чл. 73, ал. 5 от закона при наличието на обстоятелства, в резултат на които за някои получени доставки през 2010 г. имате право на частичен данъчен кредит, през цялата година определяте размера му като текущо прилагате коефициентът, определен за предидущта година, т.е. в случая 1.0."

Да кажат и други, но не виждам моят програмен продукт примерно да ми формира автоматично 1 текущо през годината, когато нямам ЧДК.
Т.е. в клетка 33 на Справката-Декларация всеки месец фигурира коеф. 1 ?

Не, в СД в клетка 33 не фигурира никакъв коефициент.
При дерегистрация и повторна регистрация в един и същи период,налага ли се подаване на опис с активите?

Имате основание за въпроса си и разковничето за това е в " повторна" регистрация, на което при първия отговор не обърнах необходимото внимание.Също така не сте пояснили, че става дума за дерегистрация по чл.176, което пояснявате впоследствие.

ЗДДС
..........
Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация

Чл. 76. (1) Регистрираното лице има право да приспадне начисления данък при дерегистрацията му по този закон за обложените активи по чл. 111, ал. 1, т. 1, които са налични към датата на последващата му регистрация.
(2) Правото по ал. 1 възниква, когато са налице едновременно следните условия:
1. наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на последващата регистрация по този закон са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 111, ал. 1, т. 1;
..............

Тези активи обаче не са били обложени при дерегистрацията, защото за тях е приложим чл.111 ал.2 т.5 / която сте и маркирали и разбирам, че тя е, която отговаря на Вашият случай / . Следователно при дерегистрацията не подавате опис и не начислявате ДДС по него, защото имате последваща регистрация в същия месец . Наличните активи към датата на повторната регистрация не отговарят на условието на чл.76 ал.2 т.1 и за тях не възниква необходимост от подаване на опис и не следва право на данъчен кредит.

И отговорът на въпроса Ви е не, не се налага подаване на опис на наличните активи.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8705.0.html

Мисля, че не си права. В доста теми сме дискутирали по въпроса - прилагам една от тях.
 http://www.bgpredpriemach.com/consultant/513-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8.html

от линка:

"...ако лицето работи през един и същ период при няколко възложителя, при всеки от които получава месечно възнаграждение по-малко от МРЗ за страната, но общо равно или повече от МРЗ след приспадане на разходите за дейността, определени по реда на ЗДДФЛ, осигурителните вноски се внасят поотделно от всеки от възложителите, съразмерно на възнаграждението, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителен доход;"
За всичко подкрепям, но за т. 3 имам някакви съмнения. Според мен не мога да се очаква, че ще ще тичаш надолу по веригата при всички възложители, защото си получил общо повече пари от МРЗ за месеца. Ако имаме ситуация, в която ти изплащат през юни тази година за дейност през декември миналата година, а пък и тогава си получил някакви пари и надскачаш МРЗ, законодателят не може да очаква да се върнеш при изпълнителя от декември и да искаш да ти се начислява осигуровки. Мисля, че би трябвало да е за всеки случай поотделно. (може и да греша, все пак изхождам от здрав разум и логика) :)

Още тогава обаче вероятно си имал информация за другия ГД и за размера на договореното възнаграждение. Съгласни сме, че се гледа месецът на полагане на труда без значение кога е платено за него.
"1. Гледа се съответния календарен месец ,през който са сключени договорите , а не месеца на изплащане "

Не се гледа месеца на изплащане, а съгласно сключения договор е важен месецът на полагане на труда.
"Така се гледа за всички ГД  , които има лицето сключени през месец 07.2015г. при нас , както и при други фирми и се гледа сбора от всичките да не превиши МРЗ към датата на сключване на договора ?"

Да . Само коригирам - МРЗ след приспадане на НПР.
КСО
Скрит текст :
т.1- да, така е

т.2 -да, така е , ако под работещо другаде имаме пред вид ТД

т.3 - може и да е така, но може и да не е - вижте чл.4 ал.3 т.5 - важното е колко е възнаграждението от всички ГД.
Какво би станало, ако има два ГД по 200 лв и трети за 400...накрая май по всички ще следват осигуровки

т.4 - следва да се начислят осигуровки по втория ГД / че и по първия......./
При дерегистрация и повторна регистрация в един и същи период,налага ли се подаване на опис с активите?

При регистрацията подаването на описа и ползването на данъчен кредит е Ваше право, а не задължение. Иначе всяка една от процедурите - дерегистрация и регистрация си имат своята "технология" и част от нея е подаването на описа.Двете може да са в един период, но в дните между тях да имате движение на стоки евентуално и описите да не са идентични. Освен това правото за данъчен кредит на наличните активи при регистрация се придобива след подаване на описа  в законоустановения срок.
Ясно, благодаря. А как разбирам, че съм дерегистрирана - някакво известие изпращат ли?

Разбирате без всякакво съмнение - най-малкото ще Ви връчат акт за дерегистрация, а междувременно може да Ви назначат проверка / ако преценят, че такава е необходима / .
" Днес взех консултация на място в НАП и ми отговориха, че трябва да мине по ДУК "

Един СОЛ, както вече и ХХХХХ е писала , ще свърши чудесна работа - СОЛ с личен труд и управлява и извършва всякаква фирмена дейност. По ДУК лицето само ще управлява. Дано да има обаче кой да работи - накрая да не стане и СОЛ и ДУК. Има много дискусии по въпроса - прочетете, не приемайте всичко от НАП за достоверно. Все пак Ви е отговорил/а чиновник, който след време няма да стои зад думите си, но Вие ще стоите зад делата си. :smile1:
1. Би ли била коректна  статията Дт  с-ка 122 / Кт с-ка 121?

Не. СС 13 регламентира този въпрос по следния начин :

" 3.5. Финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви. "
Нека майката да "подаде" прил.12 при работодателя на по-късна дата, така, че ти да спазиш 3-дневния срок за подаване в НОИ

 :good: Така го бях "замислила" - това ще е решението.
Благодаря ти мноооооооооооого!
Идеята е да не би да пуснат плащане за майчинството, докато се подаде и прил.15 от работодателя.
Затова и срокът за подаване на прил.12 е толкова кратък

Да, има логика да е така. Даже сега в случая може би и майчинството е преведено . Най-вероятно ще направят изравняване със следващото плащане, ще видим.
Благодаря, Пъпешче, знаех си аз, че не всичко може да е гладко като по вода.......
Като се има пред вид, че болничния е представен преди ден вече сме в нарушение на всякакви срокове, но ще се справим и с това . Важното е да има майчета и да се раждат дечица . :yes3:
 :give_rose: Много ти благодаря, Далила ! Спести ми време да търся как , какво и кога. :bow: