Аз малко със закъснение да попитам, дали трябва в търговски регистър да се смени Управителя - от стария, който е в майчинство и да се впише новия?

В ТР следва да фигурира името на актуалния управител. Ако обаче двамата са вписани като управители заедно и поотделно не виждам необходимост да правите каквото и да било друго.
Защо да не може? Може да се ползва с друга комптърна конфигурация, може да се подмени по-рано...

Все пак мониторът си иска и компютърна конфигурация .  :smile1:
Указанието е малко подвеждащо , според мене. Там например при обяснението за подаване на ДС е написано, че задължително се попълват клетки т. 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 и 16 . Не се упоменават клетките с имената на лицето. Подадено обаче без имената уведомлението се отхвърля / от личен опит / .               
Само информативно , защото е пряко свързано с темата.
Получих уведомление от РСЗ , че считано от 01.06.2016 искат вече по програмите да се представят индивидуална ведомост за наетите лица, индивидуални платежни и индивидуална аналитичност в счетоводството. Индивидуални платежни в смисъл не на всяко наето лице поотделно / за осигурителните вноски и данъка / , а за наетите по програмата лица.
Явно трябва да се приспособи и счетоводното отчитане с тази изисквана вече аналитичност.
По принцип не е проблем пускането на касова бележка в друг месец. В случая е забравена, но на практика плащането може да стане и след време . Така или иначе фактурата като такава е отчетена за целите на ДДС в правилния месец.
Т.е. ако двете фактури са със стойност под 10 хиляди лева поотделно, не би ли трябвало да е ок.

И си е ОК!
Според мен това не е редно, защото сделка няма, т.е няма основание за издаване на фактури, получения в повече превод е грешен и трябва да се върне.Моля за коментар.

Това е правилния отговор .
Може ли нещо да се промени, ако да речем започна отново работа за 10-15 дни,/ т. е да ме наемат за определен срок/ и отново отида на борсата.

Това е трябвало да направите преди да се регистрирате на борсата .
Нещо не ми стана ясно защо давате пари на втора фирма да Ви закупува стока вместо да си я купите Вие. И да, след като втората фирма е регистрирана по ЗДДС ще начисли ДДС, ако смисълът на операцията е, че Ви продават стоката.
Според мене следва да започнете нова номерация за този нов ЕИК .
Обаче, мисля, че ние нямаме транспорт и попадаме в Спедиторските таблица 4, която липсва в приложените.

За какъв транспорт въобще става дума - нито превозвач, нито спедитор имате, мисля.
" Българска фирма рег. по ДДС има издадена фактура от Френска фирма за производство и продажба на стока."
Приложението на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО след 01.01.2013 г.

Публикувано на 30.07.2013

Анета Георгиева - данъчен експерт


   
Скрит текст :
Според мене прочитът на чл.75 води до извода, че тези фактури следва да осчетоводите през съответните години , за които се отнасят, а не през 2016. И едва тогава да подадете уведомление до НАП за корекция на резултатите за тези години. А това, което искате да направите не води до задължение за уведомяване.
Това, че неполучени фактури не сте осчетоводили през съответната година не е счетоводна грешка, мисля. Иначе вижте чл.75 ЗКПО и процедурата по уведомяване.
01 не върши ли работа  ? Всъщност не давате информация основен, втори, срочен или какъв е този договор.........
" Ще осчетоводя тези разходи през 2016 г. като текущи, след което в ГДД ще увелича данъчния резултат за 2016 г. и няма да ги призная за данъчни цели."

В коя клетка от декларацията ще ги посочите ?


" Но имам един последен въпрос - трябва ли да уведомявам НАП за тези фактури? Според мен - трябва, "

Бихте ли споделили аргументите си за това като се има предвид решението Ви да увеличавате с тях финансовия резултат ?
Вижте тази табличка - ще Ви ориентира , надявам се .  :smile1: