Извинявам се предварително за спама ,но тези разнищвания по въпроса ме навеждат на мисълта, че ако съм проверяващ в дружество "ХХХ" ще искам на счетито в документа да пише специалност "счетоводство в дружество " ХХХ " ".И нищо, ама нищо друго  няма да приема .

/ Натам вървят нещата май...........в нашите представи и предложения - за смях ли е или за плач не знам /
Подкрепям казаното от Ирена - точно така е, в дипломите освен конкретната специалност пише и квалификация ИКОНОМИСТ .
  /също за издадена от ВИИ К . Маркс , мисля, че и от УННС също/

"за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата"

Разбирам го 01.01.2012 до ...10.2014. Текущата е 2014, а двете съответно 2012 и 2013 .Да ти прикача образец на тази справка, която съм ползвала.

Тя наречена справка, но си е по-скоро декларация.  :smile1:
" Само че при мен въпросният ред 13 не е активен. "

Не е активен, защото е резултатна величина от попълването на другите редове за месеците от годината.
Само че аз не упражнявам дейност.

Има се предвид дейност като СОЛ, а във Вашия случай като лице по чл.40 ал.5 - предполагам такова сте 12 месеца.Делите дохода на 12 в този случай. И да - в колона 4 по 210 лв. месечно.  :smile1:
За тези две справки има ли някакви бланки или е свободен текст и ако изобщо няма такива ,дали ще е достатъчна една обща декларация от лицето,че няма такива доставки?

Няма определени бланки и можете да ги направите в свободен текст . Би трябвало да свърши работа и декларация, че няма такива доставки - лично аз съм правила справки .
"1. В пдф декларацията с баркод ред 13 не е активен; осигурителният доход трябва да се въведе за всеки месец в горните редове. Как става това?"

Доходът се разделя на месеците на упражняване на дейността - това е написано и в самите указания на Т1 и 2. .

"2. Внесените и дължимите осигуровки приспадат ли се или не?"

Правилно сте видели, че си има място където да ги впишете при определяне на данъчната основа за годината.

"А дори и да въведа сумата на платените вече здравни осигуровки в част II на приложение 3 (формиране на годишна данъчна основа), това не се отразява на осигуровките за довнасяне,
"

Осигуровките по Т2 затова са за довнасяне, защото следва да са тези, които дължите в повече от внесените/дължимите авансово през годината. Вижте добре какво попълвате и къде / евентуално / грешите.


"3. Трябва ли към декларацията да прилагам платежните документи за вече платените здравни осигуровки?"

Не.

" 4. Мога ли просто да не отбелязвам, че съм се осигурявал по чл. 40, ал. 5 и да не се занимавам с глупости?"

Може, обаче не трябва . :yes3:
Това е все едно да си дадем оригиналите на фактурите някому.........не знам доколко и пред кого би било проблем, но със сигурност не е редно да е така.

/ дано поне сте си направили копия на дадените документи /
В дневника описваш издадения от ЧСИ документ по чл.131 .
ЗДДС
...........
Доставка на финансови услуги
Чл. 46. (1) Освободена доставка е:
.......................
3. (изм.- ДВ, бр.23 от2009 г., в сила от01.11.2009 г.) сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове

При положение, че въпросната фактура ще бъде издадена след регистрацията на лицето по ЗДДС и услугата не попада в обхвата на освободените на какво основание не бихте начислили ДДС за периода преди регистрацията ?
След като лицето не следва да фигурира във ведомостта за 08.2014 то трябва да заличите обр.1 за същото лице като едновременно с това подадете корекция на обр.6 за август 2014.В обр.6 ще имате намалените вече суми по фондове и същата дата на изплащане на заплатите като във вече подадената преди редовна Д6.
Може ли да се увеличи така капитал при положение ,че в единият от договорите има само опция за придобиване на активи след изтичане срока на ЛД и заплащане ни всички лизингови вноски ,а в другия ЛД има задължително условие за придобиване след изтичане на същите условия.

С чужда пита апорт прави ?
Истината е, че трябва да правим всичко , както си му е реда , защото не се знае кога какво ще ни изненада.........

това, което описваш е поредният пример на това до къде може да стигне една проверка, целяща да намери под вола теле на всяка цена .
Останах с впечатление , че това " невходиране " нещо те притеснява - неслучайно казах, че не входираме и няма проблеми, но при нужда да се докаже предаването на тези документи наистина няма налице документ за това.....
Миналия месец със същите действия или "бездействия" представихме по проверка документи без да са входирани и това по никакъв начин не попречи на проверката и произтичащите от нея констатации , за които си беше издаден протокол.
По принцип обаче след като тези документи не са входирани няма на практика никакво доказателство, че са предадени.
" Аналогично на горното на какво основание инспектора би оспорил нашите действия или бездействия след като не може да докаже противното "

След като няма входящ номер на практика инспекторът не е получил никакви документи, нали де факто ? И няма какво да доказва - просто би твърдял, че не е получавал нищо .И няма доказателства за противното.  :smile1:
" Имаме непризнати фактури от 2011г. за покупка с ползвано ДДС 25000лв. и начислени лихви от 2011г. до сега 2600лв. Общо за плащане по акта 27600лв. "

От питането става ясно, че има по-скоро непризнато ДДС и лихви по него , а не непризнати разходи по фактури.
Важното е работникът да започне работа с подписан трудов договор , регистриран в НАП и подписана от него справка . Няма никакъв проблем регистрирането на ТД и подписването на справката да стане в деня на започване на работа - в случая 01.10.2014 - преди началния работен час.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8705.0.html

"Не може ли да се подаде една Д1 за м.09, когато сме го изплатили дохода?"

Не, редното е за всеки месец на полагане на труда .