Във формуляра при електронното подаване ще чекнете, че подавате такава декларация, а нея ще приложите като прикачен документ.
В края на декларацията по чл.22в има Декларация от другия родител за отказ от ползване на това облекчение - непосредствено преди указанията.
Права си , sabinaP .   :smile1:
А и тази еквилибристика няма влияние в резултата в крайна сметка и в рамките на календарната година ще приключи тази "процедура". По-неприятно е като това консервиране е в рамките на два отчетни периода, но така 2015 всичко ще приключи . Дори бихме  могли да се възползваме в този случай от чл.55 ал.2 мисля беше на ЗКПО, който ни дава право еднократно през годината да определяме данъчните амортизации и при консервиран актив да са нула. Това вече е друга тема. :smile1:
Аз това за 2014 го разбирам, че тези указания на страницата на НПО са били валидни за кампанията през 2015 за ГДД 2014.

" Когато ЮЛНЦ по принцип осъществяват стопанска дейност, но през 2014г. не са осъществявали такава, попълват отделна Декларация 1010а по образец. "
Разбирам го, че ако имат стопанска дейност по принцип , но през отчетната година не са имали тогава само подават 1010 А информативно, че през тази отчетна година нямат. Ако изобщо не са имали стопанска дейност - не подават. Поне такива им са указанията. Това би обяснило и наличието на квадратче в 1010А за ЮЛНЦ.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
.......................
(2) При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок по ал. 1, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал.

Имах такива ДМА, но не бяха консервирани за календарна година , а срокът изтичаше средата на годината и нямах чуденка -  сега се замислих . По-скоро ми се струва, че в този случай това трябва да стане вече за 2016. През 2015 все още не е изтекъл този 12 месечен срок.
Не успявам да отворя препратката, т.е. отваря се празна страница.


Не успях да я копирам и пейстна като документ.
Вижте обаче ето това :

http://www.bcnl.org/bg/news/1384-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%BD%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2015-%D0%B3.html

Скрит текст :
Много си прав в подозренията си, bobo !  Не бях поглеждала дали го има за чекване ЮЛНЦ - да, наистина си стои там. Не знам да не би да има някакви обстоятелства, при които да подават 1010 А - преди време бях чела нещо от рода, че ако предходна година са имали стопанска дейност , а тази не тогава се подавала 1010А информативно, че вече нямат.
Не е излишно едно презастраховане и подаване на 1010 А за ЮЛНЦ без дейност.
На практика наемодателят е получил от Вас сумата от 240 лв. - 222 лв. в брой, а 18 лв. под формата на данък, който Вие сте удържали и платили за негова сметка.
То, както е тръгнало да се стягат собствениците да стават счетита.......и тях, ако арестуват няма и бизнес да има.
С този документооброт Жечка Ташева вероятно плаща поне едно сто лева на месец...      :cray:

Hrili ,

за Жечка ли да плачем или за  счетито на Жечка ??? :cray:
Еее, все пак не стана с писмото, върнали са колежката като са и казали,че специално трябва да изиска предписание.

Е, наистина неприятно , но ще се справите . Като че ли живеем в различни държави...не са ми искали специално предписание , а просто приложих писмото и направих корекцията.
Правилно мислите - загубата от 2009 вече не може да послужи и започвате придпадане на данъчни загуби от 2010 г.. Може да попълните помощните справки от страницата на НАП, за да видите нагледно и процедурата.
Оказа се че това са суми от годишно изравняване на осигуровки за 2007 г., които са платени през 2008 г. и е взето 493/503 с 1000 лв. При това положение може ли да ги отпишем с операция 609/493 и да се посочат в увеличение на резултата по ГДД?

По-скоро лицето да си възстанови тези пари - 501/493 .
Т.е. част IX да я оставя непопълнена, излиза ми в сиво.
:good:
Изберете / кликнете, че не сте задължени да правите авансови вноски и не избирате да правите такива по чл.83/3  в ГДД . И не избирайте за попълване изобщо IX  - тази част ще се "подаде" без данни при подаване на ГДД.
Мноого ви благодаря за съдействието, ще пробваме с писмото и ще напиша понататъшното развитие, белкем помогне на някой след мен :)

Точно така - писмото е предписанието. Преди дни така ми " предписаха " и коригирах Д1 на едно лице.
Н-8
Скрит текст :
Не подавате обр.1 само в случай, че лицето е осигурено на максималния ОД за пълен месец и , както Елена отбеляза по-горе, ОКД5 е подадена за осигуряване на ниския процент.